Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 13 April 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 13 April 2018

 

När uppvaknandet sakta tar plats, vaknar människor generellt upp till hur de har blivit förda bakom ljuset av Pressen. De blir också medvetna om den omfattande censuren som används för att hålla dem permanent i mörkret när det gäller hem och världsliga affärer. Gradvis kommer sanningen fram och tids nog kommer det att bli väldigt annorlunda och omöjligt att dölja detta för människor. Framöver kommer en annorlunda tid då det enbart kommer att vara möjligt att tala sanning. Medan vibrationerna fortsätter att höjas, kommer det att finnas fler människor som kommer att vara förmögna att uppfatta detta som tillsammans med nyare generationer kommer att ha en röst som hörs och inte så lätt avslås.

Att städa upp politiken blir inte lätt och en komplett rensning utav de som vägrar släppa det gamla sättet kommer att bli nödvändig. Politiken har tenderat att vara korrupt och stöttar med nöd och näppe de mänskliga rättigheterna. Situationen hjälps långt ifrån upp på grund av Illuminatis handlande som i många år olagligt har överfört tillgångar till sig själva för att betala för sina militära aktiviteter. På senare tid har de förlorat många källor till stöd och finner det svårt att försörja sina extremt kostsamma aktiviteter. Tillsammans med arresteringarna av deras medlemmar har de blivit försvagade och kämpar för att ombesörja alla sina behov.

Hursomhelst, som ni redan fått berättat för er, de som arbetar för Ljuset har förberetts noga för den oundvikliga tid då politiken kommer att rensas från var och en som har funnits där för egen vinning. I de nya vibrationerna finns det inte plats för de som enbart tjänar sig själva och de kommer att ersättas av de som tjänar folket. Politiken är tvungen att förändras så att den verkligen representerar den Nya Tiden som står för ”medkänsla”. Saker kommer att förändras till det bättre och mycket hålls tillbaka tills Illuminati och deras supportrar inte längre ses som ett hot för framtiden.

Tappa inte tron när förändringens tid oundvikligt skapar ett kaos, eftersom det gamla sättet hålls igång utav de som inte vill släppa taget. Men det kommer inte att vara till någon nytta då den Nya Tiden kommer att föra med sig ett nytt sätt att leva som ger mer harmoni och mindre splittring. Människor gillar normalt inte förändring utan vill behålla det som känns familjärt, men ingen kommer att ångra att få se och uppleva allt i ett nytt ljus. Er framtid har planerats för lång tid framåt, och all kraft kommer att läggas på att göra övergången smidig och effektiv. Det finns mycket att göra så det kommer oundvikligen att ta längre tid än ni anar, men trots förseningarna är förberedelserna på god väg. Målet är att ha saker klara för er så att de kan börja användas väldigt snabbt när det väl är dags. Då och då kommer ni att få höra om vad som är planerat för er, och det kommer enbart att vara goda nyheter.

Sanningen om er riktiga historia kommer gradvis fram och ni kommer att upptäcka att den är lite annorlunda än vad ni har fått lära er. Mänsklighetens utveckling är nu öppen för att ifrågasättas då det har upphittats så många typer. Sättet på vilket de har isolerats under evolutionen visar en distinkt intention att komplett utvecklas separat från andra grupper. Ni har vägletts att finna sanningen i er historia så att ni får en sann uppskattning av den, och dess betydelse är för stor för att hållas gömd längre. Genom att se er värld som en helhet inser ni nu snabbt att dess utveckling visar många tecken på utomjordiska influenser. I alla faser av mänsklighetens utveckling har de varit närvarande och guidat er längs en väg där intentionen är att hålla er på rätt spår i planen för er evolution.

Den senaste cykeln var ett enormt test av er styrka och förmåga att hålla er centrerade när inget annat än kaos finns runtomkring er. Många själar kunde inte se någon annan framtid än fortsatt aggression och konfrontation, men ändå fortsatte de och förskansade sig nödvändig styrka för att lyfta upp sig själva. Många satte sin tillit till Gud och fann på så sätt sin styrka att kunna fortsätta när allt kändes förlorat. Gud finns alltid inom varje själ och ni har en Gudscell som alltid kommer att vara med er och ni är odödliga och har evigt liv. I er Bibel förklaras det som att Mänskligheten är skapad till Guds avbild, så ni kommer att förstå att ni har potentialen att bli Gud. Ni har ju säkert hört historien om Huvudguden som sänder ut själar för att uppleva, för att sedan återvända med vinsterna med vad de har lärt sig. Kan ni nu förstå varför ni kallas Gudar i vardande.

 

Just nu kliver ni enbart upp på vägen tillbaka till högre dimensioner varifrån ni kom och det blir en första försmak på vad som ska komma. Inga ord kan beskriva den fullständiga lycksalighet som ni kommer att få uppleva i renheten hos detta Ljus som är ert rätta hem. Ni kanske inte minns det men när ni återvänder till Ljuset kommer det att kännas familjärt. Så ge aldrig upp eller förtvivla då ni har allt att se fram emot och ni kommer att bli glatt överraskade när ni får veta vad framtiden har i beredskap för er. Uppstigning är förstås ert nuvarande mål och ännu ett steg på vägen mot där ni kom ifrån. Era svårigheter har sitt ursprung i att ni har blivit avskurna ifrån sanningen om ert ursprung, men detta var nödvändigt för att hålla er fast vid målet. Nu är ni fria från dessa restriktioner och ni kan välja vilken väg ni ska gå och ni kommer att ha de som guidar er när ni behöver det.

 

Ni har hållits i mörkret under så lång tid att ni kommer att ha mycket att ta in, men det kommer att förbereda er på era nästa steg framåt i er evolution. Livet handlar om att uppleva och lära så att ni är på en fortsatt väg av utveckling. Ni är på inga sätt och vis den första själen som går på denna väg och sannerligen inte den sista. Ni har en fri vilja och något att säga till om när det gäller er livsplan men kommer att få hjälp att ta sådana beslut så att ni inte har slösat bort er tid. Hursomhelst, ni kan ta på er hur mycket som helst, eller hur lite som helst, men en vis själ kommer att uppmärksamma de råd deras guider ger dem, då de ser den större bilden och förmodligen känner er bättre än vad ni själva gör.

 

Fokusera på målet som ni satt upp för er själva och lita på att ni alltid har hjälp när ni behöver det. Ni är alltid beskyddade utom i karmiska situationer där ni har något att lära, men i den Nya Tiden bär ni inte med er gammal karma, så gå försiktigt på er väg så att ni inte skapar ny. Ni befinner er alla i en situation där behovet av karmiska läxor omedelbart kommer att tas itu med. Ju mer ni höjer er i ljuset, desto mindre kommer ni att stöta på negativitet. Så håll er lugna och fokusera på målet så har ni alla chanser att lyckas.

 

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullständighet. Detta meddelandet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I ljus och kärlek,

 

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättare Veronica

 

 

Du gillar kanske också...