Mike Quinsey Channels His Higher Self, 22 oktober, 2021

 

Förändringarna kommer snabbare än någonsin då teknologin har tagit ett stort språng framåt. Förändringar släpps nu vilka har hållits tillbaka i väntan på rätt tid för att bli introducerade. Om bara ett par år kommer ni att direkt ha nytta av några av dem, och sakta men säkert kommer er livskvalitet att gradvis förbättras. Det är förstås relativt till den nivå som era nuvarande prestationer har men på lång sikt kommer de att bli utjämnade. Nu är tiden inne för att ge er fördelarna med nya idéer som driver er in i den Nya Tiden. Det finns många som är redo att anpassa sig till den nya livsstilen som gör livet lättare, och så fortsätter det in i en ny era där ni har tillräckligt med tid att göra det ni önskar.

Ett helt nytt perspektiv öppnas upp för er och mycket av det gamla har ingen plats där. Så än en gång ber vi er glömma det ni förut varit vana vid och acceptera det ”nya” som kommer.. Vi säger detta såhär för för om för många fortsätter att hålla fast vid de gamla vanorna kommer det att fördröja introduceringen av de många förändringar som väntar er. Vi inser att många av er går igenom traumatiska tider och det är oundvikligt då ni bryter från gamla sätt att leva. Vi menar inte att det var olämpligt då det passade för den tid ni var i, men det finns mycket som kan förbättras och det blir så i en nära framtid.

Ni kommer att se att emfasen i framtida meddelanden kommer att ligga på medkänsla och att mer fritt ge kärlek åt andra. Det finns så många själar i osäkerhet om framtiden då överallt omkring dem verkar falla isär. I en materiell Tid när överflöd skulle ha täckt allas behov, upplevs plötsligt alla sorters brister och problem som gör livet outhärdligt för så många. Bli inte förtvivlade då ut ur dunklet kommer tecken på ett nytt sätt att ta sig an hindren i era liv. Det gäller att hålla sig lugn och veta att också nu finns det Varelser som hjälper er att komma över svårigheterna ni står inför.

Otvivelaktigt är det så att de problem ni stått inför har tagit fram det bästa i många människor och det finns nu en äkta önskan att hjälpa andra igenom denna tid. Det är i människans natur att hjälpa dem som är i nöd genom att visa medkänsla och förståelse. Ledningen ska tas av dem i toppen som har en tendens att vara långsamma till handling, även när de står inför konsekvenserna av sin passivitet. De yngre generationerna förstår knipan ni är i och demonstrerar för att dra uppmärksamheten till behovet av snabbt agerande. Det är verkligen dags att länder går ihop och bildar en enad front för att tackla problemen ni konfronteras med.

Nu är det en idealisk tid att sätta ihop en grupp som kan utvärdera vad som gjorts och har positionen att kunna mobilisera nödvändiga krafter som kan förhindra att saker går för långt. Det måste upplevas som något akut för att hantera förändringar med Jorden, för om de tillåts gå fritt kommer de att gå till okontrollerad förödelse. Det är känt att förändringarna ökar i takt och det behövs ett snabbt agerande. Om man närmar sig problemen på rätt sätt kan vi hjälpa er men ni måste göra den första ansträngningen. Ta itu med det på rätt sätt och hotet mot Jorden kan kontrolleras och minska graden av skadan ni upplever.

Inget kan hindra den slutliga Uppstigningen av dessa själar som lyft sina vibrationer och förtjänat rätten att flytta in i de högre dimensionerna. Vi på andra sidan av slöjan vet hur mycket ansträngningar som gjorts för att nå detta och ni kommer att skörda fördelarna med dem. Efter många misslyckade försök ni gjort har ni kommit över hindret och blir välkomnade av många förändringar. Men nu bör ni veta er sanna potential, och så länge ni ser framåt ser ni så många förändringar komma att de fullständigt förändrar ert livsstil.

Vågen av immigranter kommer att fortsätta och ger er en möjlighet att hjälpa dem som är i akut behov av kärlek och medkänsla för att höja deras tro på mänskligheten. Många har haft en outhärdlig tid utan livets nödvändigheter och ser sig om efter andra som kan rädda dem ur deras lidande. De riskerar sina egna och ofta även sina barns liv för att hitta ett nytt liv som ger dem möjlighet att leva utan rädsla och skapa sig en ny framtid. Se dem som era systrar och bröder som har rätt till livets nödvändigheter och att kunna leva i fred utan rädsla.

Den här tiden är ett test på er medkänsla för dessa själar som ofta lever i förhållanden som ni inte ens förväntar att djur har. Ni kanske tycker att det är karma och det är sant till en viss grad, men kan ni ignorera deras lidande när det är tydligt att de hållits nere i eoner? Mänskligheten måste öppna välkomnandets dörrar och hjälpa till att få fram bättre levnadsstandard för alla. Det är möjligt om ni bestämmer er för det och ju förr desto bättre innan förhållandena försämras. Ni har förändringar i väderoch geografi som kräver direkt agerande om ni ska kunna hantera dem. Mänskligheten har alla resurser som behövs för att hantera det som kommer och förberedelser borde starta nu innan situationen blir akut.

Var säkra på att när ni en gång börjar förbereda för framtiden kommer vi in i bilden och tillåts ge er hjälp utan att störa den fria viljan. Vi ser längre framåt än vad ni gör och vår känsla för brådskan ligger i att veta att ni behöver preparera förframtiden nu, och inte vänta tills det blir för sent. Ni har resurserna och kunskapen men det krävs en global respons så ni kanske ska överväga om det behövs en Världsregering. Det blir dock inte någon öppning för Illuminati även om det var deras plan för världskontroll. Stora problem kräver stora åtgärder och inför dem behöver ni tt de främsta tänkarna arbetar tillsammans för mänsklighetens skull. Visa vilja och ni kommer att bli förvånade över hur snabbt saker kan åtgärdas.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...