Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 13 november, 2020

 

13 november 2020. Mike Quinsey.

Även om ni inte förstått det än, så står ni inför att ta ett beslut om vilken väg ni ska ta. En är att fortsätta i den gamla stilen och lärorna, medan den andra tar er upp på en högre väg direkt till Ljuset, det är ett val som avgör var ni har er framtid. Moder Maria har gjort det helt klart vad som krävs av er om ni väljer Ljusets Väg, och det handlar egentligen om frågan om ni är redo att välja den. Vär säkra på att ni får lika mycket uppmärksamhet om ni inte är redo, och all hjälp och erfarenhet som ni kan behöva för att framgångsrikt nå ert mål.

Ni är i en unik tid när Högre Varelser kan se fram emot att träffa er. Det behövs inte mycket fantasi för att inse att ni har ett gyllene tillfälle att lämna de lägre vibrationerna bakom er en gång för alla. Framtiden för uppstigna varelser är så underbar och går nästan inte att beskriva. Kan ni föreställa er ett tillstånd av ren salighet där endast sanning existerar och där negativa krafter inte finns till. Det är vad ni har arbetat för under tusentals år, liv efter liv i de tuffaste och mest prövande situationer och ändå har ni till slut tagit er igenom detta med integritet och heder. Himlarna gläds och hälsar er med kärlek och välsignelser för er storslagna framtid.

Under tiden finns ni på Jorden för att bevittna och njuta av förändringarna för mänsklighetens bästa. Moder Maria har gjort det klart och tydligt vad som väntas av er om ni ska fortsätta lyfta er in i de högre vibrationerna. Kärlek och medkänsla för alla former av liv är en nödvändighet i ett läge där ”Alla blir Ett”. Oroa er inte om ni har det svårt att komma till rätta med vad som ni krävs av er, det finns alltid hjälp och vägledning att få. Kom bara ihåg att be om den hjälp ni behöver och var säker på att den kommer till er.

Känn upprymdheten omkring er då det ni åstadkommit är mirakulöst, från en tid när det var tveksamt om Människan skulle kunna höja sina vibrationer tillräckligt för att passera markören. Ni har all anledning att vara stolta över er själva och firande kommer att var på plats i rätt tid. Det kan ta er ett tag att förstå vilken enorm prestation det varit, så ni har rätt att känna er stolta över den. Andra kan försöka distrahera er bort från er väg, men inget kan kasta er av den, då ni visar er målmedvetenhet och er styrka. Det finns fortfarande mycket arbete som ska göras men vi är med er hela vägen. Var lugna och förvissade om att allt kommer att ordna sig som planerat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger Axbrink

Du gillar kanske också...