Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv, 7 september 2018

Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv

7 september 2018

Jag tror att vår nyfikenhet angående vårt förflutna nu tillfredsställs av några meddelanden nyligen framförda, då det förefaller som om vi nu, när år 2012:s markör passerats, anses vara redo och mer utvecklade att acceptera och förstå mer om vårt förflutna. Då vi nu är på väg mot Uppstigning förväntar vi oss verkligen att bli mer upplysta. Vi har hållits tillbaka i många, många år och har mycket att lära oss om sanningen i vårt förflutna. Framtiden håller på att bli mer tydlig och välkomnande, i vetskap om att vi lämnar de gamla lägre vibrationerna bakom oss, med alla dessa mörka energier och de själar som vägrar återvända till Ljuset. Fred och lycka hägrar och i en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att vara så utvecklade att vi blir Galaktiska varelser.

UTDRAG UR MEDDELANDE FRÅN KRYON: SISTA DAGARNA.

Livets Kraft skapar en själ som är en skapelse av frid. Den Mänskliga Själen är unik, den har multi-dimensionalitet och ni är den enda varelsen på planeten som har denna multi-dimensionalitet, den kommer från de uppenbara 23 kromosomparen, det 24:e paret finns också där men ni kan inte se det för det är helt och totalt multi-dimensionellt. Det ger er en själ som har allt av Gud i sig. Det skapar allt ert DNA med ett Kvant-spin av elektroner i ett Kvant-fält – det är vetenskap. Den Mänskliga Själen är så komplex och så vacker, mönstringen av er själ, fraktalerna som finns där, skönheten i den heliga geometrin i den multi-dimensionella fraktalen berättar om er livstid, vem ni är, vart ni är på väg och var ni har varit.

Er själ har en Akash men ert DNA har det inte. Er själ kommer att åter-presentera det från den Kreativa Källan som inte har någon början och inte kommer att få något slut, och i den själsinformationen de planeter ni varit en del av, och scenarier ni tagit del av i de andra systemen. Den Kosmiska Historien av all tid utan begynnelse.

Verkligheten säger att det finns multi-universa, inte bara ett universum. Före detta universum fanns det andra, ni var där och den själen styrde vad ni gjorde, vad ni kan ha varit inblandade i, i utvecklingen av en annan Galax, eller två. Så stort är det, så stora är ni som finns i en Mänsklig Själ. Var medvetna om att er själ till många delar finns på andra sidan slöjan, den hjälper er och andra själar som är precis som ni. Detta är ert Högre Själv som ni säger är en del av Gud inom er – som är er själ och har en fot på båda sidor om slöjan.

SLUT PÅ UTDRAGET FRÅN KRYONS MEDDELANDE.

Vi har ofta, under lång tid, refererat till Ljuset och har talat om dess helande kraft. Det är en energi med hög vibration vilket är orsaken till att inte alla kan ta på sig en helares mantel. Inte alla kan bli det, men varje själ har den potentialen, även om den bara kan trösta en annan själ med ord, som mödrar gör med sina bäbisar och unga barn. Det är ett exempel där det talade ordet följs av helande energier. Jag säger inte att Fäder är annorlunda men de har sannolikt inte en sådan nära relation, och det kommer sig också av olika ansvarsområden i familjen. Situationen kommer naturligt att sakta förändras då alla själar så småningom kommer att utveckla helande förmågor.

Ni kommer utan tvekan inse att kärlekens kraft också är en helande energi, och om ni var Klärvojant skulle ni se de olika vackra rena färgerna som går ut till den i behov av helande. Bara att vara i närheten av någon med energin i en vacker aura gör att ni mår bra, och om ni tänker på det blir ni upplyfta. Djur är mycket mottagliga för en människas energi, till och med för ett leende ansikte. Det är naturligt att vilja vara i närheten av någon med vilken ni känner er bekväm och i frid med. Vad människor har på sig, inklusive plaggens färger, påverkar deras och andra människors välmående, men eftersom modet bestämmer vad ni har på er så speglar det inte vilken typ av människa ni är. Om det gjorde det skulle ni kunna läsa av någons karaktär genom de färger denne väljer. Ja, vissa människor kan läsa auror och färgerna speglar verkligen aspekter i en människas personlighet.

Vid det här laget har nog de flesta av er sett att många saker är i en process av förändring. Vädret kan knappast undgå att märkas och det skapar både mycket acceptabla förändringar, och som kontrast några extremfall som orsakar mycket nöd för både människor och djur. Det tvingar dem ofta att flytta till nya områden och det är en del av Jordens naturliga krafter som verkar. Ni har gräsliga varningar om vattenbrist som redan är allvar, och det har resulterat i brådska att finna ett svar på gamla problem som alltid uppstår vid torka. Emellertid, det görs framsteg i att finna en lösning genom att använda de vatten som omger varje ö och kustlinje, men på ett sätt som inte gör det dyrt.

De människor som är direkt involverade i den utvecklingen blir hjälpta från ”ovan” så att de väljer rätt väg för mänskligheten. Ni har genom hela historien haft sådan hjälp och det är ett sätt att försäkra att ni utvecklas, ni får idéerna och materialet för att lyckas. Faktum är att ni får mycket mer hjälp än ni kan tro. Det serveras er inte på silverfat, då ni det är ni som först måste fundera ut vad ni måste utveckla. Som ni kanske vet har många nya mycket användbara idéer förvärvats av dem som arbetar mot er, och därmed förhindrats användning och utveckling. De är emellertid inte förlorade och kommer att frisläppas så snart det är möjligt.

Alla länder påverkas av de förändringar som sker och allt eftersom tiden går får de yngre generationerna mer inflytande. På senare tid har Indigobarnen fötts på Jorden och så fortsätter det då mer ”avancerade” och kunniga själar anländer. Era framsteg som Mänsklig Ras är alltid styrd vad gäller er utveckling, men det är upp till er hur snabbt ni svarar på det stimuli ni får. Det gör riktiga förutsägelser svåra, om de inte är av mer Kosmisk natur förstås.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fulländning. Det är verkligen behövligt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Men, ut ur det hela kommer vägen plötsligt att bli mycket tydligare, och ni kommer att se framstegen komma i språng. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...