Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 augusti, 2021

 

Framtiden lockar och är full av löften och ett höjande av era vibrationer och det är omöjligt att hejda då ni går in i ett nytt område i rymden. Det börjar faktiskt påverka dem av er som redan lever ert liv med Uppstigning i sikte. Det finns också tecken på att regeringar tappar intresset för krigshandlingar och i andra länder ett växande motstånd mot krig. Det är förväntat och välkommet som en föregångare till världsfred. Länder letar efter en mer vänskaplig inställning där motsättningar orsakar strider och problem vilket tidigare hade resulterat i kallt krig. Det är särskilt tydligt där religiösa motsättningar tidigare varit så kraftiga att fredliga lösningar skulle varit svårt att nå.

Varaktig fred mellan nationer kommer och fredliga själar som vet hur man får till det dyker upp på horisonten. Ända sedan ni passerade markören 2012 har förändringarna i vibrationerna ökat och förbättrat Ljusets möjligheter att bli starkare och på det sättet kuva de lägre vibrationerna. Det har faktiskt fört de högre vibrationerna in i så många aspekter av livet och själar som är redo inom mänskligheten har svarat an positivt. Det betyder att en fredlig existens är nu mer möjlig än någonsin tidigare i denna Solcykel. Inget kan hindra upplyftandet att fortsätta och det tar er hela vägen till Uppstigning om ni är redo. Ni kommer att finna frid utan jämförelse som för med sig sann och varaktig lycka.

Ni kanske försöker förstå hur våld och förstörelse med förluster i liv kan fortsätta i vissa länder, men sådana händelser är karmiska och ofta är det själar på båda sidor som lever ut sina övertygelser som nästan kan te sig identiska. De skulle inte vara inblandade om de inte behövde erfarenheten för att utvecklas, så de som övervakar sådana framsteg kan hjälpa till med inflytande på dem som är inblandade och fastän det verkar vara vinnare och förlorare på en nivå, så har alla en möjlighet att utvecklas genom sina erfarenheter.

Bekymra er dock inte för andras öden, alla har sin livsplan och med hjälp får de de erfarenheter som behövs för att komma vidare. Vi vet att ni känner ansvar för er familj men var säkra på att deras liv ger dem möjlighet att fortsätta utvecklas. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur mycket hjälp som ges då ingen själ lämnas att ta sig fram på egen hand. En del är förstås så oseende för sanningen att det är mycket svårt att påverka deras handlingar att bli bättre. Men Vägledare står hela tiden och inväntar de tecken som visar att en själ börjar vakna upp för sanningen, och så fort en själ ger gensvar till Ljuset så börjar den långa vägen som leder till fulländning och slutligen till Uppstigning.

En del frågar hur man ska veta att man gör tillräckligt för att säkra att man når sitt mål. Svaret är att om ni hjälper andra att utvecklas där ni så kan, kan ni vara nästan säkra på att ni är på rätt väg. På samma gång ser ni till att se efter era egna behov, så troligt är att ni blir helt upptagna av ljusets angelägenheter. I allmänhet vet ni nästan säkert genom intuitionen hur långt ni kommit på Ljusets väg. Genom att fokusera på allt som är positivt och arbeta för att tjäna andra, kan ni knappast undvika att se hur väl ni lyckats.

I något stadie får alla själar möjligheten att gå framåt, men genom val av fria viljan kan en del avvisa en sådan möjlighet. De kommer dock att fortsättningsvis få hjälp och när de är redo att gå vidare kommer deras Vägledare att veta det och agera därefter. Det finns inget straff för att man kommer efter och det är accepterat att själar måste tillåtas att gå framåt i sin egen takt. Vägen som är utlagd åt er är noggrannt ordnad så att ni då och då leds till någon som ger er en möjlighet att utvidga er förståelse för meningen med livet. Det finns förstås en återblick på varje liv när det avslutats, för att kunna avgöra vad som behövs nästa gång ni inkarnerar för att fortsätta er evolution.

Inget av vikt händer av en tillfällighet då er livsplan är noggrannt ordnad för att se till att ni får erfarenhet av de händelser som arrangeras för er. Som vi ofta informerat er om läggs varje möjlighet att gå vidare fram för er men det är ert beslut att acceptera eller inte. Om ni avvisar en viktig möjlighet att gå vidare, så kommer den dock upp igen tills ni accepterar den. Var säkra på att det som verkar vara lösa händelser är alla del i en plan för att se till att ni får de erfrenheter ni behöver för att gå framåt på er livsväg. On ni en gång tagit dem till er kommer de vanligtvis inte upp igen.

Ni ser vanligtvis att människorna omkring er, och särskilt familjemedlemmar, har valts för att de kan påverka er i saker som är viktiga för er. Detta är särskilt nödvändigt i den tid ni växer upp då det formar er karaktär så att det blir till nytta för er i framtiden och ge er de erfarenheter ni behöver. Ja, familjen är extremt viktig det mesta av ert liv och kan ha inflytande på er på olika sätt, men i slutändan är det era beslut som gäller. När ni kan acceptera att mycket som händer i ert liv är avsett att hjälpa er att utvecklas, hoppas man att ni tänker mer på livets mening och lär er av lektionerna som ges för att se till att ni fortsätter utvecklas.

Tänk på livet som en examen och om ni klarar den flyttar ni vidare till en annan nivå för än större möjligheter. Det slutar inte förrän ni når det slutliga målet att återvända till GudsKällan. Att gå från nuvarande nivå till den femte dimensionen är ett rejält hopp och med det följer att livet blir mer av en vacker upplevelse som är väl värt att sikta på. De Mörka kan inte överleva i en sådan hög nivå då deras vibrationer är för låga, och om de försökte skulle de må mycket dåligt. Så vilken möjlighet det är som öppnar sig för dem som kan lyfta sig själva upp och in i den.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

 

Du gillar kanske också...