Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 10 november 2018

Judas Iskariot

Lördag 10 november 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill berätta att många nu har påbörjat sin resa in i den nya dimensionen av ljus. Det har varit ett långt arbete dessförinnan men nu är de första stegen tagna. Det är den friden och kärleken som ni nu känner i era hjärtan. Det är frid och kärlek som öppnar upp och låter ert hjärta växa och bli större. Ni har nu kommit till vägs ände och det är andra energier som öppnar upp era sinnen. Ni ser och förstår vart ni är på väg. Ni ser och förstår vart ni alla är på väg. Ni känner varandras hjärtan och en bävan av andäktighet uppfyller er. En stark förväntan stiger nu upp i era kroppar, hjärtan och sinnen. Ni förstår att Jorden har gjort ett paradigmskifte och att en ny och ljusare tid har tagit sin början.

Mänskligheten går nu mot sin egen fullbordan, det kollektiva fältet av ljus blir starkare för varje dag. Vi ser hur det börjar skimra i olika färger av rent klart ljus. Det är mycket som sker på individuell nivå och många av er är nu upptagna med att släppa gamla mönster. Det här kan påverka er omgivning och små ringar kan övergå i stora ringar, som ringarna på vattnet. Det viktigaste är att ni är sanna mot er själva och er själ. Följ er inre ledning och ni är snart ute i ljuset. Allt har sin tid och det är viktigt att ni fokuserar på hjärtat nu. Utan er inre ledning är ni hemfallna till andras ledning och ni vet inte hur väl de lyssnar på sitt hjärta eller om deras väg är er väg. En del av er kan gå en bit tillsammans men ofta skiljs era vägar åt för att ni utvecklas åt olika håll. I bästa fall kan ni resa tillsammans med respekt för varandras egna individuella resa. Det är då ni lyssnar och stöttar varandra och låter var och en gå åt det håll som känns bäst för honom/henne. Det är i kärlek och respekt som ni kan resa tillsammans och det är i kärlek och respekt som ni reser er i er mänsklighet. Den stora kollektiva mänskligheten reser sig i enighet och respekt för var och ens fria vilja. Vi är ”ett” samtidigt som var och en av oss har en unik själ som har valt sina egna erfarenheter och lärdomar i det här livet och många liv dessförinnan.

Jorden stiger nu .. hon har nått sin fullkomning. Hon har arbetat sig igenom de lägre energierna och upp till ett högre ljus. Ni som mänsklighet har följt med henne och är också redo för det högre ljuset. Det finns naturligtvis individuella val men på ett kollektivt plan så har mänskligheten valt att följa med Jorden. Ni går nu igenom en stor transformationsprocess och den påverkar er inpå djupet. I djupet av er själ kan ni känna hur det rör sig och påverkar hela er tillvaro. I ena stunden är ni glada och harmoniska för att i nästa stund känna er ensamma och sorgsna. De emotionella känslorna åker berg- och dalbana med er och ni vet inte alltid vilket ben ni ska stå på. Det är då ni ska ta några djupa andetag och stilla er i hjärtat. När ni upplever stillheten och lugnet i hjärtat, så förstår ni att allt är tillfälligt och övergående. Ni förstår att det är dags att släppa och bädda för nya mönster.

Vi går med Er i dessa lite turbulenta tider och omsluter er med ljusa och lugnande energier. De fyller ert hjärta med kärlek och hopp. Utifrån denna känsla av hopp och kärlek är ni sedan redo att förvandla er värld till den bästa av världar.

Stor kärlek

Judas

You may also like...