Mike Quinsey Kanaliserar Hans Högre Jag, 6 november, 2020

6 november 2020. Mike Quinsey.

Mitt i oroligheter och osäkerhet är Mänskligheten förvirrad när det gäller vart allt är på väg och lider ofta av depression utan slut i sikte. Hoppet föds utifrån förtroende för era ledare som i sin tur vägleds oavsett om de är medvetna om det eller ej. Nedstängningen i stora delar av världen tjänar sitt syfte att väcka upp mänskligheten inför nödvändigheten av vitala förändringar för att säkra att ni sätter era steg på en ny stig som leder er mot förnyelse av ert samhälle, och förbereder er att bli redo för ett stort språng i er evolution. Ni har redan en tanke om vad det betyder, och den viktigaste aspekten är att greppa möjligheten som ges att fortsätta stiga i era vibrationer hela vägen till Uppstigning.

Det kan dröja ännu en tid att nå de högre vibrationsnivåerna, men med hjälp och vägledning som vi ger er, borde ni kunna njuta av en tillfredsställande och smidig passage. Ni kan inte ”vara allt för alla” då självtjänande nu är viktigt, men det kommer alltid att finnas möjligheter att ge andra en hjälpande hand. Som ni säkert redan förstått är en del själar så djupt rotade i de lägre vibrationerna och är inte redo att ifrågasätta vart allt bär. Det är verkligen många som är omedvetna om sitt sanna jag och har inget eller lite intresse av vad livet egentligen handlar om, eller vart deras är på väg. Mer och mer upplysta själar får veta att de inte är ett hopplöst fall, men de behöver först vakna upp till vad som är deras rätta potential innan de kan få hjälp och vägledning. Hur som helst är ingen erfarenhet utan värde och kommer till slut att resultera i själens uppvaknande.

Ni bör glädjas åt att de gamla sätten inte längre har något grepp om er, och att ni nu är fria att lägga upp er egen väg till de högre dimensionerna. Var säkra på att om ni behöver det, så kommer ni att få hjälp hela vägen då ert Högre Jag alltid är er nära följeslagare. Även om ni känner er ensamma eller i depression är ni aldrig ensamma, och ni kanske kan känna den lugnande närvaron av era Vägledare som försöker pigga upp er. De känner er bättre än ni själva gör, så förstå det som att de ofta är ”rösten” som försöker vägleda er till en högre nivå.

Ni och er lilla Jord är nu i många civilisationers fokus , då de är mycket intresserade av att se hur ni efterhand hanterar Uppstigning, med tanke på att det blir en nästan unikt tillfälle. Många själar skulle vara helt upprymda om de fick den möjlighet som ni fått, och de ser på era framsteg med stort intresse. Ni valdes på grund av er erfarenhet och för att ni passade för att hantera tillfället och många är förståeligt nog gamla själar med mycket erfarenhet att kunna använda. Era kvaliteter är att vara fredliga och varsamma utan att tillåta att något sänker era vibrationer, oavsett vilka upplevelser ni än har.

När ni väl upplevt friden och lyckan i de högre vibrationerna kommer ni snart att glömma de prövningar som ni upplevt för att komma dit. Det har varit en svår och prövande resa hittills men ni är på randen av en stor förändring. Ni har hittills varit i ett själv-påtaget fängelse och levt ett liv format av den mänskliga rasens tänkande om fri vilja. Snart kommer det att bli så annorlunda och ni kommer att få så mycket rådgivning och hjälp som i behöver, och förändringar och framsteg som kunde tagit många år kommer att bli avklarade på nästan ingen tid alls. Ni kommer att få mycket hjälp av de som gått före er och är ivriga att säkra att ni är lyckliga och uppfyllda, och vid det laget kommer er medvetandenivå att ha växt exponentiellt.

På Jorden ser ni för närvarande både det värsta och det bästa av mänskligheten, och de själar med ett utvecklat medvetande svarar mest positivt. Förståelse kommer ofta efter insikten att Allt är Ett och att vi alla är utlämnade till varandra. Det är med sorg som man lämnar de mörkare själarna bakom sig, men de kommer att få lika mycket hjälp som vilken annan själ som helst, och någon gång i framtiden kommer de också att erkänna Guden inom sig och vara redo att träda upp på Ljusets Väg. En Gudsgnista finns inom varje själ och det är deras garanti att de har en väg tillbaka till Gudskällan.

Ni av Ljuset har inte på något sätt haft hjälp av några privilegier för att nå nivån som tillåter att man kommer tillbaka till de högre rikena. Ni kommer att ha förtjänat det genom hårt arbete, hängivenhet, målmedvetenhet och ihärdighet, oavsett vad de negativa krafterna skickade på er. Det var förstås en del av de erfarenheter som ni behövde för att härda er respons på de Mörkas intriger, och få den beslutsamhet och styrka för att kunna övervinna deras försök att sätta P för er utveckling. Förstå det som att i det större perspektivet behövdes ett motstånd mot Ljuset för att pröva er förmåga att stå upp för det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

 

Du gillar kanske också...