Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag, 30 juni, 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag 30 juni 2017

 

Tiden marscherar på och fortsätter att öka hastigheten på ett sådant sätt att du inte kan undvika att känna igen de förändringar som det medför. Du verkar sannerligen inte ha tid att göra så mycket som du brukade göra tidigare, men ändå finner du att tiden, som du läser den från dina tidmätare, verkar vara helt densamma. I själva verket gör du lika mycket som vanligt men det finns en känsla av brådska som ger intryck av att tiden är kort. Det är tillsammans med andra tecken en tydlig indikation på att tiden snabbar upp när den tar dig in i New Age. Så mycket förändras och mycket lite kommer att återgå till vad det var innan. Ändringarna är väl på gång, men i allmänna termer skulle det vara svårt att fastställa var de uppstår. Mycket måste rensas bort från det gamla innan det nya kan introduceras, men icke desto mindre är de som bär ansvaret för att flytta saker framåt mycket aktiva och väntar på rätt tid för att introducera det som de har förberett.

Även om den nya cykeln påbörjades 2012 var redan ett antal källor förberedda att föra ut sitt bidrag till New Age. De står kvar i vänteläge och allt eftersom tiden går kommer fler människor att ansluta sig till dem, för att säkerställa att när den säkra tiden väl kommer för deras introduktion, kommer mycket att avslöjas under mycket kort tid. Under tiden är ett visst kaos oundvikligt, eftersom folk normalt är ovilliga att ändra sina vanor och acceptera nya sätt som ”rubbar” deras normala sätt att leva. En sak är säker, att det blir omöjligt att hålla tillbaka framstegen, eftersom så många framsteg redan har gjorts. Allt kommer att vara mycket välkommet eftersom det kommer att öka din livskvalitet och ge dig gott om tid att följa dina egna önskningar. Fred kommer att uppnås på en nivå som inte upplevts tidigare, och du kommer verkligen att veta att du har flyttat in i New Age.

Budskapet till alla är att fortsätta höja era vibrationer, och oavsett vad som händer med dig i framtiden kommer du att skörda fördelarna. Jag nämner dina guider ofta eftersom de vid en sådan tid har en viktig roll att spela. Utan att åsidosätta din frihet, kommer de att göra allt för att säkerställa att du får maximal framgång. Förhoppningsvis kommer det att innebära Uppstigning för dig, och det kommer att vara värt varje liten ansträngning du gör för att bli framgångsrik. Även om du inte är redo att stiga upp och du, vad du skulle kalla misslyckas, är det inget att oroa sig för, eftersom du kommer att ha lärt dig mycket som kommer att hjälpa dig oavsett vilken väg du tar. Det kommer också att innebära att på grund av vad du har fått har du mindre att lära dig i framtiden, eftersom ingenting går förlorat eller tas bort från dig.

Tänk på att du är summan av all erfarenhet du har fått och använd den bra. Om det finns karma att rensa kommer dina Guider att se till att det ingår i din livsplan och de hjälper dig också att hantera det. Du kan inte ta ouppklarad karma med dig in i de högre världarna, så ju snabbare du hanterar den desto bättre blir det. Du har förmodligen haft ett stort antal liv under den senaste cykeln, och om du nu är redo och säker på att göra ett kvantsprång framåt kommer du med stor sannolikhet att lyckas. Ett säkert tecken på att du är redo är när du kan se på varje annan själ och veta att de är Ett med dig. Att du kan acceptera dem som de är oavsett deras övertygelser, och minnas att Universell Kärlek är nyckeln till frigörelse från de lägre vibrationerna. Ingen kan begära mer av dig om du gör ditt bästa för att stiga upp, och genom att göra det så måste du så småningom bli framgångsrik. Du har redan färdats långt längs evolutionens väg och fått mycket genom dina erfarenheter av dina många liv på jorden.

Nu är det dags för många avslöjanden att förberedas för frisläppning, för även om ni har getts nya framsteg och tekniker under många år, är ni inte nära där ni borde ha varit nu. Men allt handlar om att förändras, eftersom ni och jorden ropar på förändring, så att mänskligheten kan gå vidare till en punkt som underlättar livets bördor. Lika viktigt är främjandet av människor som är bäst lämpade att leda er till en ny ålder. De är redan kända och väntar på att visa vad de kan göra. Deras vision är att göra det bästa för alla människor och rätta till de fel som har begåtts av dem med en annan agenda. Ni måste inse att ni faktiskt är fångar i ett öppet fängelse skapat av de mörka, vilka har försäkrat sig om att ni lite eller ingenting att säga till om i er framtid. Men det finns de som arbetar för förbättringar, vilket kommer att förändra er livsstil och göra er fria från slaveri. Planerna är avancerade och som alltid är det ”rätt tid” som inväntas för att säkerställa att när Ljusvarelserna går framåt så är det säkert att göra så.

I tider med sådana långtgående förändringar är det till hjälp om de med kunskap om den nuvarande situationen hjälper de som har hållits i mörkret, så att de är medvetna om att det snart kommer att bli stora och välkomna förändringar. Människor i allmänhet förstår inte vad som händer och varför det finns så mycket kaos och de ser ingen framtid för sig själva. För mycket information kan vara svårt för vissa att ta till sig, men några få ord som indikerar de positiva förändringar som ligger framför er kommer att lyfta upp många människor. De är utmattade efter så många år av störningar och politisk oro, och behöver hjälp för att förstå att det finns hopp och att fred kommer snart. Kanske är det största lyftet att veta att ett världskrig inte kommer att tillåtas, och vägen till permanent och bestående fred har redan kartlagts. Det kommer att finnas många positiva förändringar som snart leder er till New Age, med alla fördelar som utlovar ett underbart och lyckligt liv.

Från tid till annan är det nödvändigt att påminna er om att alla själar är älskade av Gud och även de som för närvarande utför negativa handlingar. De upplever exakt vad de behöver för att så småningom lära sig lektionerna i livet. Karma kan vara komplex och genom att titta på det från utsidan är det svårt för dig att acceptera att alla berörda bara ”spelar” sin roll för att ge dem de erfarenheter som de behöver för sin utveckling. Därmed kommer alla berörda parter att göra framsteg genom att lära från resultatet av deras handlingar. Var säker på att du på något stadium har upplevt båda sidor av livet, och när du lyfter upp dina vibrationer blir behovet av sådana lektioner mindre. De med negativa handlingar kommer att lära av sina misstag, men de kommer att behöva mycket kärlek och hjälp för att övervinna sina extrema känslor av ilska och hat.

Kärlek är den mest kraftfulla energin i universum, och uppstigna varelser är de själar som har nått en nivå där de fullt ut kan uttrycka den under alla omständigheter. Det är också det ultimata målet för alla själar när de banar väg tillbaka till Gudomen. Ni har en medfödd drift som alltid driver er framåt mot Ljusets högre dimensioner, och längtan efter att återvända ”hem” är en kraftfull drift som växer starkare och starkare hela tiden.

Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag och bär Ljusets och Kärlekens energier.

Mike Quinsey.
Översättning: Lars-Eric Sidling         www.st-germain.se

Du gillar kanske också...