Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 30 augusti 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 30 augusti 2019

Per Staffan 31 augusti 2019

Mike Quinsey (channeled information)

30 augusti 2019. Mike Quinsey.

Det händer så mycket på jorden just nu och om utgången blir som det avsågs bör ni vara på god väg till mycket acceptabla förändringar. De entiteter som påverkar er för alla människors bästa försöker påverka er att vidta åtgärder som kan påskynda era dagar till Uppstigning. Som vi har nämnt nyligen är ledarskapsförändringar viktiga så att ni kan vara säkra på att ni lämnar det gamla, vilket ger plats för de försenade framsteg som kan driva er in i New Age. Framstegen kan inte hållas tillbaka längre, och om era Regeringar inte tar de första stegen kommer andra att göra det. Även om ert öde ligger i era egna händer, finns det ett mål som vi vill rikta er mot så att ni är beredda på en framtid som är mycket annorlunda än vad ni upplever för närvarande. Utan vår hjälp skulle ni vara utlämnade till de som har sin egen agenda och som på intet sätt bidrar till er evolutionära utveckling.

Ni kan helt riktigt peka på hur Mänskligheten verkar ha tappat bort vägen till bättre saker, eftersom ni helt klart inser att ni nu borde njuta av en mycket mer avancerad livskvalitet. Den är verkligen där och väntar på er, men lagstadgade intressen gör allt de kan för att hålla tillbaka den. Deras Gud är vinst före människor men det kommer så småningom att behöva förändras. Att dela med sig och ta hand om varandra kommer att ligga till grund för att lyfta upp nivåerna i livet så att de är mer acceptabla för alla människor. Förtvivla inte, det ska komma i många av era livstider och alla era uppoffringar har varit väl värda det. Så vi vill säga än en gång att fortsätta titta rakt fram och försök att inte bli distraherade av andra händelser. I den stora bilden är allt bra och ni har många olika civilisationer som står beredda för att se till att ni når ert mål säkert och utan problem.

Oavsett vad som händer på världsscenen är ni garanterade att göra framsteg, eftersom det redan nu bakom kulisserna finns många människor och organisationer som arbetar för att förverkliga förändringarna. De växer i själva verket i takt med att allt fler människor vaknar till sin livsplan för att hjälpa till att få positiva åtgärder till stånd. Ni kommer att upptäcka att det finns en uppdelning där de av de högre vibrationerna har mindre och mindre att göra med de negativa energierna. Detta är en form av segregering som förbereder er alla för den tid då ni ska gå era egna vägar och det är helt rättvist och rimligt utan att något dömande är inblandat. Framtidens möjligheter är öppna för alla själar utan val eller uttagning och förhoppningsvis kommer alla att utvecklas i enlighet med sin livsplan.

Tänk på det faktum att ni alla har haft hundratals livstider, och har haft de mest omfattande upplevelser som man eller kvinna, en papuan eller en prins som alla adderas till ditt breda spektrum av tillväxt och inpassning för att kunna ta din plats igen bland dem som redan har stigit upp. Din sista livstid på den lägre Jorden är att bli av med dina grova kanter och låta dig göra anspråk på den fulla nyttan av dina högre vibrationer. Så är det, och du kommer inte att bli det minsta besviken.

Se på de unga människorna som har kommit in i livet mycket mer medvetna och vakna än ni var i deras ålder. De ser på scenariot och har svårt att förstå hur ni kom till den röran som ni befinner er i och om de ges en chans så kommer de att visa er vägen ut ur den. De tar inte bara erfarenheter med sig utan också lösningar på de problem som har drabbat världen. För närvarande kämpar de för att få göra sig hörda ovanför de många konflikter som pågår. De unga har svaren och de kom förberedda för att hjälpa er att gå vidare och verkligen lämna de gamla vibrationerna bakom er.

Ni har väntat länge på denna punkt i er utveckling och det är väl värt ert tålamod medan de problem som verkar besvära nästan varje land klaras ut. Om ni kan läsa mellan raderna kommer ni att förstå att folket söker en väg framåt och helt klart har sina egna idéer om vad som behövs. Vissa söker inte mer än hemmets bekvämligheter som har förnekats dem, medan andra ser bortom materiella ägodelar och vet hur viktig deras andliga tillväxt är så att de kan röra sig med de högre energierna. Ni skapar i själva verket er framtid nu och den kommer gradvis att manifesteras och underlätta för er in i den nya eran med alla tillhörande fördelar.

Du är här på Jorden eftersom du har förtjänat din plats i New Age. Du har mycket att erbjuda de omkring dig och du har kommit till Jorden som en av de själar som har mycket erfarenhet som hjälper andra att stiga upp. Var säker på att det finns en plan för din utveckling och att det inte lämnas till slumpen och många själar stöder dig i varje avsikt för att du ska vara fullt förberedd när Uppstigningen äger rum. Det är en tid då det skulle vara välbetänkt att följa din intuition som kommer på uppmaning av ditt Högre Jag.

Ta saker som de kommer utan att om möjligt bestämma i förväg vad resultatet ska bli. I sanning har ni liten uppfattning om er livsplan men era liv har organiserats kring de upplevelser ni behöver för att fortsätta att utvecklas. Ni har alltid haft hjälp men mer av det nu eftersom ni når ett kritiskt skede när det är viktigast att ni lyckas. Ni inser inte hur många själar som är involverade i era liv som följer er från ett liv till ett annat och försöker så långt som möjligt att se till att allt fungerar som planerat. Livsupplevelser är alltid ordnade så att om ni lyckas njuter ni av framåtskridandet för att aldrig mer behöva följa samma väg.

Rikedom och ägodelar är inte längre av något stort värde för er, eftersom ni med tiden helt enkelt skapar det ni behöver genom era tankars kraft. Som vi nämnde ganska nyligen, som ett kollektiv, projicerar Den Mänskliga Rasen tankeformer av vad den vill ha och när det är tillräckligt för att ge dem kraft att materialiseras, kommer de att göra det. Ni attraherar naturligtvis också de energier som krävs för att manifestera saker när ert fokus är kraftfullt och hålls starkt. Ni tenderar att betrakta sådana saker som en slump men ni kommer snart att inse att det är upp till er egen förmåga. Så inom en nära framtid kommer livet sakta men säkert att bli så mycket lättare och roligare.

Bli inte distraherade av vad som händer omkring er, i många fall handlar det mycket om att rensa bort de irriterade punkter där problem verkar pågå. Ingen verklig lösning ser ut att vara möjlig men den kommer att komma eftersom den måste det och möjliggör nya energier att manifestera som lyfter upp allt. De gamla sätten att lösa era olikheter håller på att bli föråldrade och samarbete kommer att ta över från kraft vilket använts för att lösa era problem. Kompromiss och förståelse kommer att ta över från krigförande handlingar som kommer att ses som icke-produktiva och skadliga för alla berörda. Enkelt uttryckt är det dags att växa upp och hitta fredliga svar på era problem som tillfredsställer alla berörda.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa era dagar och er väg till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...