Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högra Jag, 16 juli, 2021

Mike Quinsey

Saker och ting verkar gå mycket långsamt när raka motsatsen gäller i själva verket, då allt har snabbats upp under en längre tid. En punkt närmar sig när det anses lämpligt att låta allmänheten få veta vad som hänt och hur det kommer att påverka er framtid. Sanningen kan helt klart inte hållas ifrån er så mycket längre och den bör bli upplyftande och förklara en del av de mer ovanliga händelserna. Generellt blir det goda nyheter, då Alliansen kan vara öppna med sina aktiviteter för att stänga inne och minska Illuminatis makt så att ni blir fria från deras styrning. Deras ledarskap är i oreda och kan inte slutföra sin plan att kontrollera befolkningen. Var förvissade om att de ska få stå för sin mördande och djävulska planer att eliminera ett stort antal människor genom en mer dödlig version av covid19. De har måst tillåtas fri vilja, men högre makter har hindrat att deras handlingar slutar i storskaligt dödande.

Nu när läget har vänt kan det bli möjligt att släppa ut en del detaljer om vad som har pågått, men var säkra på att er framtid redan skrivits som vi ofta nämnt, den är mycket ljus och kommer att välkomnas av alla. LjusStyrkorna har inte varit på latsidan och har såklart övervakat de Mörkas alla aktiviteter. Det kan låta märkligt att de fortfarande tillåts en viss frihet med att fortsätta sina avskyvärda brott, men så är det i ett ”Fria Viljans Universum”. Vi säger er igen att genom Universell Lag måste de Mörka redovisa sina intentioner och därifrån är det upp till LjusStyrkorna att svara så som de anser bäst. När tvillingtornen kollapsade överrumplades folk och sedan dess har händelser visat att det var för att dölja ”flytten/stölden” av guldtackor som förvarades i källaren på ett av Tornen. Man kan säga att det var en sak man kom undan med. Med tiden kommer många händelser att avslöjas som hör ihop med dem, i huvudsak genom rättegångar.

Er historia osar av strider mellan mörker och Ljus, men vad som än händer kan ni vara säkra på att Ljuset kommer att dominera. I och med början på den nya cykeln 2012 har Ljuset lyfts och segern säkrad över de Mörka. Sedan dess har många framsteg gjorts för att skära ned deras aktiviteter och många av deras supportrar har tagits ur omlopp, och så kommer det att fortsätta. Det har pågått konflikter ovan och under Jordens yta där så många strider har skett. Hela berättelsen skulle fylla stora volymer och ni känner inte till mycket om vad som verkligen skett, det mesta låter otroligt och till och med som påhitt. Men striden har pågått under många år i allas era sinnen och själar. Sanningen är märkligare än fantasin och allt kommer fram i sinom tid. Ni har levt era liv under Illuminatis kontroll helt enkelt därför att de haft sina supportrar i många viktiga maktpositioner.

Ljusa och gladare dagar ligger framför er och ni ha förtjänat varje utmärkelse och belöning som kommer till er. Ni har aldrig glömts bort eller lämnats ensam inför problemen och var säkra på att det finns stora och mäktiga Varelser som övervakar era framsteg. Ni är tillförsäkrad seger även om ni upplevt en del mycket svåra tider som historien visat, men ingen situation är utan ett positivt resultat, även om det inte kan förstås när den pågår. Varje individuell själ får veta sin plan för framåtskridande och acceptera den före de inkarnerar. Karma har spelat en stor roll inom allt och resultatet är att många många själar har rensat ut sin personliga karma och är fria att förenas med Ljuset.

Det är troligt att en större händelse är inom synhåll och långt om länge kommer avslöjanden som öppnar ögonen på alla inför sanningen. Sådant här tas upp ganska regelbundet och när ni tror att det ska ske så händer inget. Det är förstås av goda skäl, men ger så stor besvikelse för er. Saker och ting kan inte ständigt hållas tillbaka och med tiden blir det något bråttom med uppenbaranden om er framtid. Inte många är emot att sanningen kommer fram men de Mörka föredrar att hålla er ovetande så att de lättare kan styra er. Så striden fortsätter och tiden går snabbare än någonsin, så det blir mer akut med behovet av att upplysa er om vad framtiden innebär. Ett läge har nåtts när det blir avgörande att ni blir ”insatta i hela bilden” så att ni är förberedda för framtida händelser.

Ni är så långt efter det som händer så att ni behöver veta mycket mer för hänga med. Allt har gått framåt så snabbt den senaste tiden och ni är så långt efter i förståelse att många människor inte kommer att kunna fatta vad som sker.Det fanns en tid när man tyckte att ni inte kunde hantera sanningen, men ni har fått så mycket som visar vart mänskligheten är på väg och ni är redo att få veta mer. Det skulle göra det lättare att leda er mot ännu större förståelse så att ni är förberedda på de stora förändringar som är på gång, vi menar då förstås positiva tilldragelser som hjälper er att förstå vad framtiden innebär. Var förvissade om att många förändringar blir angenäma när det gäller teknologin i den Nya Tiden, lite att börja med och sedan en gradvis introduktion till ett nytt sätt att tänka och arbeta. Ni är i den Nya Tiden och kommer att bli Varelser som är utrustade för den.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...