Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 28 april, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

28 april, 2017

 

På Antarktis sker en hel del aktivitet och upptäckter görs som kommer att ändra er historia, som knappt täcker er sanna Mänskliga utveckling. Mycket intressanta fynd görs, till exempel kropparna till extremt långa Varelser, infrysta exakt där de befann sig när de drabbades av den hårda frosten. De kom från en period för flera, flera tusental år sedan och det är inte meningen att ni skulle komma åt att få se dem. De som kontrollerar dylika händelser vill fortsätta hålla er i mörkret och behålla hela sanningen för sig själva. Men det finns de som kämpar för ett fullständigt avslöjande och det kommer sannolikt att äga rum om de får som de vill. Med bara några år kvar till att Uppstigningen troligtvis äger rum, råder med all säkerhet en känsla av brådska för att få ut sanningen i det öppna. Det är er historia som behöver skrivas om och ni har rätt att få ta del av fakta och dessa kan inte undanhållas för evigt.

Dessa tider är mycket prövande för de flesta människor, speciellt för dem som har mycket liten kännedom om sanningen. De ropar ut till Gud och ber om att deras upplevelser ska lätta, utan att veta att dessa är nödvändiga för deras utveckling. Det gäller överallt och för många är det deras sista liv i de lägre dimensionerna och det är varför det kan bli tufft. Men de tuffaste tiderna på Jorden är de som erbjuder de bästa möjligheterna till att övervinna mycket karma och få utveckling mot en högre dimension. Vilken nivå ni än befinner er på så är tiderna nu fyllda av stora möjligheter som kan sporra er allt längre framåt. Som alltid följer era Guider med era framsteg och gör så mycket som är tillåtet för att hjälpa er att lyckas. Kalla på dem när ni känner er i behov av deras hjälp och oftare än inte, så kan de ge er den.

Många visa och utvecklade själar har inkarnerat vid denna tid för att vara mentorer till dem som håller på att stiga upp. Deras erfarenhet kommer att hjälpa er att vara framgångsrika med att uppnå Uppstigningen, eller främja er förståelse, så att ni åtminstone ska göra stora framsteg. Ni kommer att upptäcka att många unga själar i själva verket är visa gamla själar som kommer in i era liv för att ge er kunskap som placerar er på vägen mot sanningen. De uttrycker vanligen stor kunskap och förståelse i unga år och borde av den anledningen bli uppmärksammade.

De Mörka skapar omständigheterna för sin egen undergång på grund av att de tjänar sig själva. Men vad än de gör, så kan de inte tävla med de själar som är av Ljuset och som är immuna mot deras negativa energier. Lika attraherar lika, så förutsatt att ni är sanna mot Ljuset så kan de inte röra er. Naturligtvis kommer ni att oroas av deras handlingar som inkluderar mord och flera moraliskt fördärvade handlingar, men ni måste hålla er från att låta er dras ner av dem. Bär i minnet att ni till er själva attraherar exakt det som ni ger ut er energi till, så bevaka era tankar och reaktioner gällande negativa situationer som ni får höra talas om. Folk är benägna att bli involverade i andra människors liv, vilket är ok förutsatt att man vet hur man ska göra det utan att känslomässigt involveras. Livet kan tidvis förefalla svårt, men genom att ni håller er till er önskan att agera utifrån kärlek för era medresenärer, så borde det bli givande samt gå lekande lätt.

I allmänhet söker människor efter att ”få det bra ställt” och många uppnår detta genom hårt arbete. Men det blir extremt när pengar blir er gud och ni eftersträvar rikedomar som är onödiga för ert välbefinnande. Att vara mycket förmögen är en utmaning eftersom den måste användas för alla människors goda och inte själviskt användas till att bre ut sig själv. Ändå äger en mycket liten del 95% av världens välstånd, medan miljoner lever på en spottstyver och saknar ordentligt boende eller sanitära bekvämligheter. Något har allvarligt gått snett och ansamlingen av rikedomar har ägt rum på bekostnad av att säkerställa en skälig levnadsstandard för alla. Dessa problem planeras att bli åtgärdade mycket snart och kommer att träda i kraft innan sluttiderna nås.

I och med att ni har fått fri vilja är ni arkitekterna för er egen verklighet. Men de som styr utövar en mycket högre grad av makt, men eftersom ni befinner er i en demokrati så kan ni uttrycka era åsikter. När ni har gjort era val ger detta auktoritet till dem som styr era liv att påverka framtiden till er fördel. Till exempel så har ni förmånerna av nya sätt att göra saker och uppfinningar som har höjt er livskvalitet. Men ni har inte fått saker som fri energi, vilket skulle ha tagit er in i den Nya Tidsåldern och gjort livet så mycket bekvämare för er. I stället hålls ni kvar inom en tidsförskjutning, där livet kan vara ett tragglande och många människor har otillräckliga medel för att överleva. Detta kan inte pågå mycket längre och redan nu görs insatser för att avlägsna de hinder som förhindrar en fullständig förändring till det bättre.

Ni människor sänder ut starka tankar som skapar en ny tidslinje som lyfter er ut ur den gamla. Snart kommer en ny tid när de kraftfulla energierna som håller på skapas, plötsligt får gynnsamma förändringar att äga rum. När alltfler människor föreställer sig förändringarna som är möjliga, förverkligar de sitt manifesterande, den punkt som har uppnåtts där de inte längre kan hållas tillbaka. Så vikten av att hålla sig fokuserad på sitt mål måste betonas. Det är en tid då ni måste koncentrera er på era egna behov om ni ska ta chansen att kunna uppstiga.

Ni har många bland era vänner och i er familj som väntar på att återigen få träffa er och vissa kommer att besöka Jorden medan andra inte gör det förrän det är säkert. Många väntar på att få hälsa på er efter Uppstigningen har ägt rum, vilka inte är direkt involverade i er livsplan. De är familj och vänner från flera liv där ni har träffats och arbetat tillsammans. Sådana band bryts sällan, i synnerhet där ett kärleksband har knutits. När ni befinner er i de högre dimensionerna finns vännerna endast en tanke bort, så oberoende var ni befinner er, så är en kontakt möjlig. Men det måste betonas att om en själ på annat håll är engagerad i någon aktivitet som inte kan avbrytas, så kanske ni inte får något svar.

Ni behöver inte oroa er över de själar som är oförmögna att stiga upp tillsammans med er, eftersom de kommer att bli omhändertagna och får varje chans att lyckas i nästa omgång. Förstå att varje själ får samma möjligheter att förvärva kunskap och utveckling, men vissa behöver ytterligare tid att införliva den nya förståelsen till sin fördel.

Ljuset har segrat i kampen och mycket snart kommer alla att få se freden lägga sig tillrätta över Jorden. Detta gör det möjligt för förändringarna att framskrida i snabb takt och att lägga de mörka tiderna bakom sig, så att ni ska kunna njuta av er nyfunna frihet. Ni kommer att gilla att vara en del av den Nya Jorden och att ägna er tid till att involvera er i de förändringar som gynnar alla.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

 

Mike Quinsey – Channeling his Higher Self – 28 April 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...