Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 1 april, 2016

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag

1 april, 2016

Tiden är inte det enda som snabbar på, när några händelser som ni under en längre tid har varit delaktiga i, nu befinner sig på gränsen att bli manifesterade. Flera Varelser av Ljus närmar sig Jorden och några kommer att ta del och andra kommer att spela en roll i dessa. Ni har många olika grupper som önskar bevittna er Uppstigning, medan några aktivt kommer att delta. Men betoningen ligger på er, hur ni beslutar er för på vilket sätt er framtid ska avslöjas, men oberoende av vilken väg ni väljer, så kommer den att leda er till Uppstigningen. Er roll är att hjälpa till med att föra in Ljuset till Jorden, på vilken ni har varit framgångsrika, men det kräver att ni ständigt håller ett fullständigt fokus på ert mål. Med anledning av de förändringar som är nödvändiga för att den Nya Tidsåldern ska kunna förverkligas, behövs varenda Ljusarbetare, för de Mörka håller på att bli desperata när de ser att möjligheten att införa en Världsregering är på väg att glida dem ur händerna. Deras reaktion är att slänga undan all försiktighet och genom att försöka förhindra Ljuset från att lyckas kommer de till och med att bringa sig själva i fara. Hursomhelst, så är vi medvetna om deras avsikter och kommer inte tillåta att saker och ting går snett.

Det behövs inte mycket för att inse att massiva förändringar är nödvändiga för att driva er framåt in i den Nya Tidsåldern. Ljusets styrkor är redan redo att ingripa och hjälpa er att få förändringarna till stånd. Alla slags obehag kommer att begränsas till ett minimum och ni kommer att ta språnget in i den Nya Tidsåldern med vår hjälp. Det viktigaste är att göra er självförsörjande, så att ni åtminstone får era basbehov tillsedda. Det är tydligt att behoven hos många människor i Fjärran Östern verkar vara mer akuta och de kommer snabbt att bli försedda i enlighet med sina behov. När människorna väl har stabiliserat sig kommer det att bli mycket lättare för dem att välkomna och acceptera andra. Energin i att sluta sig samman kommer att skapa ett starkt band mellan er alla och utan ingripande från de Mörka, som kommer att ha blivit avlägsnade, kommer detta att bli bestående.

I framtiden kommer ni slutligen att bli vägledda till er Stjärnfamilj när ni går vidare med er evolution. Den pågår ständigt och när ni väl stiger upp kommer ni att ha ett större eget val gällande vilken riktning ni vill ta. För många är denna resa möjligheten att finna ert sanna hem, eftersom varje själ som har kommit till Jorden härstammar från någon annanstans. Ni kanske undrar varför det lockar så mycket uppmärksamhet, och det beror på att Uppstigningen kommer att vara unik, eftersom den aldrig har prövats av själar som fortfarande befinner sig i en fysisk kropp. Under loppet av uppstigningen kommer era kroppars celler naturligt att förändras för att matcha den högre vibrationen. Så det blir en spännande tid för dem som är involverade och för de många civilisationer som också har visat ett intresse i era framsteg.

Cykeln som ni just nu är i färd med att avsluta, har tagit er genom många upplevelser och har för det mesta gett er tuffa livslärdomar, ändå har den på samma gång möjliggjort det för er att utvecklas mycket snabbare. Varje livstid som ni har haft, har valts ut för att ge er möjligheten att göra framsteg, ändå har ni sannolikt ibland missat poängen i dem. Men era Guider har alltid känt till er livsplan och kommer att göra sitt bästa för att se till att ni följer den. Bär i minnet att ni väljer den och ni skulle vanligen hålla med era Guider, som verkligen känner till vad som är bäst för er.

Som ni har förstått, består livet inte specifikt av endast lärdomar och ni får njuta av avslappning genom era många intressen. Ändå kan dessa ge er prövningar gällande hur väl ni behandlar era opponenter när det blir nödvändigt med tävlingsmoment, och kanske pris står på spel. Nu kan ni förstå varför livet på Jorden är en så stor utmaning och varför, om ni klarar den, ni kommer att befinna er långt framme på väg mot de högre vibrationerna. Mycket få människor är medvetna om att ni själva, efter ett liv på Jorden, går igenom det och att i de högre vibrationerna endast sanningen kan existera, så ni kan inte säga annat än det som stiger fram från era sanna avsikter. Men bekymra er inte om det eftersom ingen kommer att försöka straffa er för de gånger när ni har avvikit från sanningen. Alla upplevelser är något som ni kan lära er av och förhoppningsvis finns inget behov för er att på nytt gå igenom vissa upplevelser.

Ni kommer att upptäcka att varje ansträngning ni har gjort för att uppnå framgång i ert andliga liv kommer att ha varit mer än värt det, eftersom ni nästan säkert har gjort framsteg och det är det viktigaste för var och en. Var försäkrade om att saker och ting kommer att bli mycket lättare när ni väl kommer bortom den tredje dimensionen, där ni hittar större chanser att uttrycka er själva och får följa era egna intressen. Ni har mycket att lära er eftersom livet är något annorlunda än det som ni har varit vana vid och det erbjuder er fler möjligheter att göra resor bort från planeten. Men era upplevelser kommer att tjäna er väl och ni kommer att bli rätt utrustade för att hantera de nya utmaningarna som möter er.

När ni höjer era vibrationer upptäcker ni att ni får ett bättre liv, fritt från ödeläggelsen av de olika sjukdomar som verkar ansätta er på Jorden. Åldrandet utgör inte längre ett problem, eftersom er förväntade livslängd blir mycket längre. Saker och ting är så mycket annorlunda än vad ni för tillfället är vana vid, men mycket mer angenäma, eftersom ni inte plågas av de problem som ni upplever i och med era fysiska kroppars åldrande. Själarna i de lägre vibrationerna kan inte följa med er till de högre, men ni kan sänka era och om nödvändigt är, besöka dem. Det innebär att hur mycket ni än önskar att en viss själ ska följa med er, så är det inte möjligt om ni inte har samma vibration.

Som ni börjar förstå, så är ert nuvarande liv på Jorden blott en blek återspegling av det som ligger framför er. Om inte Illuminati hade hållit er tillbaka, skulle ni redan ha varit mycket mer avancerade än vad ni för tillfället är. Fastän framsteg har gjorts, så har saker och ting i verkligheten stagnerat och i konkreta termer befinner ni er åtminstone cirka 50 år bakom det där ni borde ha varit. Men det tar oss inte lång tid att kompensera för förlorad tid och ni kommer att skjutas fram in i den Nya Tidsåldern inom en mycket snar framtid. Så alla svårigheter som ni nu upplever kommer att vara mycket kortlivade.

Håll era liv på rätt spår mot en snabb slutlig förändring för att få åtnjuta ett nytt sätt att leva. Det är det som ni visste att var på väg, när ni fullföljde er tid i de lägre vibrationerna. På många sätt kommer det inte att vara lika nytt för vissa av er, vilket ni kanske tror, eftersom många steg ner från de högre vibrationerna för att få uppleva de lägre. Livet handlar alltid om att finna den nivå som ger er en chans att utvecklas i den riktning som ni väljer. Men om ni har uttryckt ett intresse av en specifik upplevelse, så kommer den inte att nekas er, så länge som den tillför något till er tillväxt. Samma sak gäller den mängd som ni tar på er, så länge som ni kan klara av det.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...