Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 17 augusti, 2018

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

17 augusti, 2018

 

Tiden går och ni kan känna er försäkrade om att åtgärder vidtas för att snabba på introducerandet av de många förändringar som väntar på att bli införda. Man har äntligen uppmärksammat att situationen håller på att bli outhärdlig och att människorna desperat väntar på att få se saker och ting bära frukt. Människorna tenderar att till sin natur vara otåliga och som exempel har några år förflutit alltsedan man först nämnde att revalveringen var på gång att genomföras. Medan det har varit uppmuntrande för er att veta att förberedelserna har varit igång, så verkar det vara så att fördröjningen har befunnit sig bortom allt vad man hade väntat sig. Därför skulle det vara upplyftande om några definitiva nyheter kunde ges, med en indikering på en trolig förväntad tajmning. Det skulle åtminstone lätta på människors oro och lugna ner dem.

Problemet har tidigare förklarats och beror på fortgående ingripanden från de Mörka. Detta håller alltmer på att komma under kontroll och blir mindre effektivt och vi vet att revalveringen ligger främst i era sinnen. Med all säkerhet har förberedelserna redan genomförts, men det handlar om en så stor operation som involverar så många länder, att när väl saker och ting kan framskrida så finns det mycket lite rum för felaktigheter. Allting måste påbörjas och avslutas under en extremt kort tidsperiod för att säkerställa att proceduren sker felfritt, så det är väl värt att vänta på den för att garantera en total framgång. Detta kommer att bli begynnelsen på en hel serie förändringar som sakta men säkert driver er fram till den Nya Tidsåldern. De högre styrkorna av Ljus kommer att vara involverade och hjälper till med att säkerställa en felfri övergång och inkräktare eller negativa influenser kommer att hållas i schack.

Allt med att tiden framskrider blir det viktigare än någonsin att ni fortsätter blicka mot framtiden. Mänskligheten som ett kollektiv håller gradvis på att bli alltmer mäktig med sina ”tankar” och vi har tidigare förutsagt att ni kommer att bli medvetna om detta. Därför är det synnerligen viktigt att ni börjar öva er på att kontrollera dem och undvika negativa tankar eller handlingar där det är möjligt. Ni har visat att ni har kraften och kontrollen att göra det, genom att ni har nått denna punkt i er evolution. När ni gör ytterligare framsteg och vibrationerna fortsätter höjas, blir det ännu lättare att stanna kvar i ett positivt sinnestillstånd.

Tillika med det Blå Fågelfolket befinner sig många intresserade utomjordingar i ert Solsystem i väntan på att få se er uppstigning äga rum och detta är en händelse som kommer att firas. Det faktum att föga eller ingen publicitet om detta förekommer förefaller vara tråkigt, men det är förstått att endast ett litet procenttal av människorna för tillfället skulle vara intresserade av den eller i själva verket tro på den. Men vi vet att det inte kommer att avskräcka dem som är involverade i den och får njuta av sina egna festligheter oberoende av alla andra. I och med att tiden lider så kommer medvetenheten om de andliga frågor som påverkar er framtid ges större framtoning.

Vi ler åt ert skämt som hänvisar till att de Mörka befinner sig i ”the Last Chance Saloon”, men vi förstår innebörden av det. Vi kan vistas i en tillvaro med en högre vibration men har fortfarande humor. Ni har ett ordspråk som lyder: ”Skratt är den bästa medicinen” och vi instämmer verkligen i det.

Vi inser att förhållandena på Jorden har försämrats och att det förekommer ett generellt missnöje som har förorsakats av de få som styr över majoriteten. Men detta kommer att förändras så snart alla som huvudsakligen påverkas lär sig sina lärdomar. Det är något av ett arv från den föregående Tidsåldern och vissa grupper på Jorden är långsamma att svara på de möjligheter som de ges att ta sig till högre vibrationer. Många arbetar bakom kulisserna för att avsluta frågorna och lägga fram möjligheter för fredliga överenskommelser framför dem som är involverade. I slutänden kommer det att ske en sammankomst, eftersom man inser att samarbete och delande är ett mycket bättre sätt att införa fred. Någonstans på vägen kommer även stegen som inbegriper revalveringen att tas, vilket hjälper till att erbjuda grunden för en framtida fred på Jorden.

Sanningen om vad framtiden bär med sig för mänskligheten kan inte mycket länge till hållas hemlig, eftersom många framsteg som har hållits tillbaka, snart måste släppas ut för att tillåta att utvecklingen ska kunna gå vidare. Förändringarna står och väntar, de kommer att göra en stor skillnad för livskvaliteten, av vilka det största exemplet är fri energi och att man kan använda den fritt till att få varmvatten och uppvärmning enligt behov, samt de många anordningar som kan fungera med hjälp av den. Detta kommer också att öppna dörren för nya apparater som i nuläget annars är alltför dyra att ha igång. Möjligheterna är oändliga inklusive alternativa transportsätt. Det grundläggande arbetet har i många fall gjorts och det återstår endast att man lyfter sekretessen och tillåter ett fritt användande.

Under olika tider har ni blivit matade med bara små mängder information gällande vad framtiden kommer att ha med sig, men ni förtjänar nu att bli mer informerade. Framstegen kan inte mycket längre hållas tillbaka, eftersom det är nödvändigt att låta människor ta sig bortom sitt nuvarande utvecklingsläge. Detta kommer att hjälpa dem att lättare anpassa sig till de kommande förändringarna, för vilka de kommer att förberedas. Den tiden kommer när människorna ser tillbaka till denna nuvarande period och är tacksamma för att tillräckliga framsteg gjordes för att medge för ytterligare vinster tillika med begynnelsen av den nya cykeln.

Ni upphör aldrig att ta lärdom och så snart ni passerar följande markering, så dyker den nästa upp. Evolutionen är emellertid noggrant planerad och gynnas av återkomsten av utvalda varelser som har de egenskaper och förmågor som behövs för att bära er till nästa nivå. Det måste planeras på en nivå som är inom de flesta själars förmågor och som ger rikligt med tid för att informationen ska kunna absorberas. Ofta är saker och ting kaotiska under en kort tidsperiod, men de lugnar sig vanligen i och med att man gör sig redo för nästa upplyftande. Generellt sett får ni aldrig alltför mycket att lära er på en och samma gång och i alla händelser är det upp till er hur snabbt ni framskrider, eftersom ni ständigt uppmuntras till att ta saker och ting i er egen takt.

Glöm aldrig att ni alla har Guider, som finns med er genom era många livstider och när de vet att ni är medvetna om deras hjälp och vägledning så kan de arbeta närmare tillsammans med er. Tidvis talar de flesta människor med fantasiföljeslagare och finner tröst i att göra det. Men inse att dessa vanligtvis är verkliga och att de blir förtjusta över att få kontakt med er i tanken. Ni kallar det ibland er intuition, men era Guider hjälper er ofta med att lösa problem och ger er råd, till och med varningar, ifall ni befinner er i något slag av fara. När ni tar allt i betraktande så är ni i verkligheten aldrig ensamma, när ni har behov som ni kan få hjälp med.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...