Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 1 juli, 2022

 

 

Oavsett vad som händer på Jorden så finns det i det större sammanhanget en väg som lagts ut ur det nuvarande kaoset. Det krävs att folk vaknar upp till möjligheterna som ligger framme och som startar en rörelse mot mer samarbete mellan nationer som kan lägga sina politiska övertygelser åt sidan till förmån för allas bästa. Det måste komma, annars fortsätter ni att upprepa mönster som inte leder någonstans.

Som vi nämnt tidigare kan Moder Jord inte vänta oändligt länge på att ni ska ta möjligheterna att förbereda er för stora och nödvändiga förändringar. Det bör vara uppenbart att det är nödvändigt att agera för folks behov, vilka är av största vikt om de ska komma in i en ny tidslinje som befriar dem från nuvarande förhållanden. Ni kan fråga vad som stödjer era intressen för att visa er bort från de gamla vanorna som inte längre är relevanta. Var säkra på att förändringsenergierna klipper era band till de gamla paradigmen och låter nya ersätta dem.

Mycket kommer fram som är redo för era behov i starten av den nya eran, och det kan bli en del besvär men det är oundvikligt. På det följer att många själar vaknar upp till sitt uppdrag som de accepterade innan de inkarnerade och de söker efter ledning. De kommer med alla attribut som behövs för att klara av sitt arbete men behöver veta riktningen dit de ska. De är skyddade i sitt arbete för att se till att mänskligheten till slut får nytta av deras kunskap. Ni är aldrig utan hjälp när ni behöver den och vi har sätt att se till att ni får den.

Vi vill påminna om att ni måste först be om hjälp och sedan lämna saken i våra händer. Vi har många sätt att hjälpa och en del kanske är överraskande då vi använder metoder som ni kanske inte känner till. Det är med kraften i att föreslå som vi ofta vägleder er till agerande ni annars skulle tänkt på som helt era egna. Basen för vår hjälp är er livsplan som vi alltid utgår ifrån. Vi hjälper till att den följs så vi vet att ni får de erfarenheter ni behöver för att utvecklas.

Händelser i era liv kan verka tillfälliga men få, om några alls, som är av vikt för er är sådana. Det är mer era egna handlingar som inte har så stora konsekvenser i det stora hela. Det finns dock tillfällen när ni sätter er livsplan i fara, och då finns vi till hands för att att få er på rätt spår igen. Ibland är det svårt att hålla er undan från problem, som när ni går in i negativa handlingar och ni också drar till er negativa entiteter som vill få er att bli ännu mer insyltade tills det blir svårt att klippa dessa band.

Ni drar till er folk som stämmer med de energier ni ger ut, och det är därför som folk av samma typ dras till varandra, därför varnar vi er för aktiviteter som drar ned er. Det är i allmänhet en attityd av ”struntar jag i” som leder till problem och alla sorters entiteter hittar er troligtvis. Ni kan faktiskt känna en annan själs energi, särskilt om den är extremt negativ.

När ni väl börjar vara ert sanna jag och lever i ordning, så utger ni en aurisk energi som drar andra till er som gillar att umgås med er. Många relationer börjar på detta sätt och fungerar bra därför att båda själar är kompatibla med varandra. Det kan förklara varför en del par verkar vara så olika men fungerar bra ihop. Det finns alltid extrema exempel bland relationer och en persons livsplan har inte alltid en långvarig relation.

I den slutliga utvärderingen är det vad du gjort med ditt liv som räknas och i er livsåterblick syns det ganska klart då endast sanningen finns kvar. Det låter som en rättegång men det är ett medel att få fram sanningen i era handlingar för att kunna förstå orsaken bakom och se till att lärdomar gjorts. Det är bara så att ni ansvarar för era handlingar och ska inse hur mycket de påverkar andra.

Bli dock inte bekymrad över det ansvar ni har då era liv endast är en serie upplevelser som sällan orsakar någon oro för er. Era Vägledare finns alltid till hands för att hjälpa er när det behövs. Säkerligen har det funnits tillfällen då ni hade lidit personlig skada, eller värre, om det inte vore för deras ingripande.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...