Mike Quinsey och Ärkeängel Michael, 24 juni, 2022

Ett meddelande från Ärkeängeln Mikael, ”Tiden är inne”, som förmedlades av Ronna Herman i maj 2003* verkar mer relevant nu, då mer själar har utvecklats sedan dess och kan uppskatta det mer. Det är ett mycket detaljerat meddelande som relaterar till nuvarande tid och visar hur viktig den är.

——-

*(?) – Ronnas hemsida publicerade detta meddelande 1 mars 2022: https://spiritlibrary.com/ronna-herman-vezane/the-time-is-now Nedan visas utdrag ur texten.

 

”TIDEN ÄR INNE” – ÄRKEÄNGELN MIKAEL

Älskade mästare, låt oss återvända till några grundläggande men livsviktiga koncept och läror. Än en gång är det dags att ni svarar på kallelsen, dags att ni stiger fram och säger ”JAG ÄR REDO”, dags att ni gör er av med de kvarvarande resterna av de förklädnader ni antog för det jordiska drama ni valde att spela upp i denna livstid.

Ni har lekt med konceptet ”stärkandet av självet” tillräckligt länge. Det är dags att sträcka ut handen och ta Ljusets mantel som väntar er, en klädnad som innehåller all kunskap, alla attribut och kvaliteter i mästarskapet som ni lämnade bakom er när ni förkroppsligades i det fysiska kärlet.

Ni belastade er själva med överlagringar av negativa, självbegränsande koncept och tankemönster från en mängd tidigare liv för att bemöta och besegra er största fiende, RÄDSLA. Vi har förklarat många gånger förut att rädsla är frånvaron av kärlek på något vis. Alla negativa känslor, impulser och övertygelser så som ilska, skuld, skam, ovärdighet, låg självkänsla, bitterhet etc., kommer av en känsla av att vara avskuren från den givande Kärleken/Ljuset från vår Fader/Moder Gud.

Ni lärde er att projicera dessa känslor utåt till de omkring er i ett försök att återfå känslan av värme, glädje, trygghet och styrka som den ovillkorliga kärleken från Skaparen installerade i ert hjärtcentrum. Genom tiderna glömde ni gradvis att all känslomässig försörjning ni någonsin behöver redan finns åtkomligt via det vertikala ljus-skaftet som förbinder er med er Gudomliga GudFrö-Atomen och slutligen Skaparen.

Ni började projicera känslomässiga band till de omkring er vilket har blivit till en dragkamp i många former mellan individer, män och kvinnor, familjer, kulturer och nationer. Det är ett känslomässigt krig där det inte finns vinnare, bara förlorare, för ingen kan få ut ur någon annan det som segrar över den försvagande fienden, som kallas rädsla.

Ni är i processen av att hitta er väg tillbaka till ”det heliga hjärtats kärlek”, vilket är ovillkorlig kärlek. Kärlek med villkor blev normen medan mänskligheten sjönk ner i denstiteten, och från dessa negativa tankemönster kom alla andra självbegränsande koncept fram och blev er sanning. Inte konstigt att ni varit i krig med de omkring er, för ni har kämpat i en förlorar-strid inom er själva så länge.

Nu är tiden inne att vända, befria och omstrukturera er nuvarande verklighet, en ny verklighet som medför alla lektioner i mästarskap som vi gett er under de år som gått. Vi har gett er sätt att övervaka era tankar och stilla sinnet för att kunna omprogrammera ert undermedvetna och medvetna sinne med gudomlig vishet från ert Gudomliga Jag. Vi har hjälpt er att få era multipla chakra-sinnen i balans så att de, än en gång, arbetar i harmoni med varandra.

Medan ni börjar uppleva frid i sinnet kommer ni också att uppleva glädje och salighet i hjärtat, för de är oupplösligt förbundna. Det är dags att ni befriar alla dessa koncept som inte stödjer er högsta, allra mest möjliggörande vision för framtiden, för oavsett om ni tror att det är så eller inte, så blir ni mer kraftfulla samskapare för varje dag.

Precis som dramat som spelas upp på er planet idag, fanns det en tid i ert urtida förflutna när ni också då steg fram och sa ”Jag är redo att tjäna”. Ni lämnade skönheten, tryggheten och bekvämligheten i era hemländer och färdades in i det okända. Ni la många hundratals år på att fortsätta att förbereda er för ert uppdrag, och ni prövades gång på gång för att se om ni verkligen var redo.

Ni svor en ed och gick med på att låta er förminskas i Ljus, vishet och kraft till vilken grad som än var nödvändig genom att fragmentera ert underbara Jag, om och om igen, för att kunna fullfölja uppgiften ni tagit på er. Era kära önskade er lycka till och såg på med stor sorg, men också med uppvällande stolthet, för de visste att ni for iväg på ett storartat uppdrag, ett uppdrag som vår Fader/Moder Gud hade auktoriserat. De visste att ni skulle vara borta mycket länge och de visste också att ni skulle glömma dem, men de skulle inte glömma er. Nu sänder medlemmarna i er andliga familj från hemmet strålar av Ljus – kärleksfulla meddelanden som berättar hur de saknar er och att det är dags att återvända. Det är verkligen dags för ett andligt återseende av monumentala proportioner.

Den kosmiska stridstrumpeten som kallar till ett slut på den extrema kampen i dualitet och det är dags för er att återvända till er sanna boning som en fullfjädrad Ljusets Ambassadör för Skaparen. Ett nytt uppdrag erbjuds er, ett uppdrag som kräver att ni tar tillbaka allt som ni lämnat längs vägen på er nedstigning in i det materiella rikets verklighet. Medan ni rör er framåt, blir ni också återförenade med er andliga familj.

Medan ni lär er att fungera inom stillheten i Heliga ögonblick av Evighet eller den Skapandets Tysta Punkt, börjar magiska saker ske er och omkring er. Ni börjar skapa ett energimässigt kraftfält runt er som är ogenomträngligt. Er kropp förnyar ständigt sig själv via de tankeformer och energimönster som ni strålar ut. Förändra de självbegränsande mönstren och negativa tankeformerna till sådana som är positiva, expansiva vibrationer, och ni förändrar er kropp, er verklighet, och slutligen er värld.

Se tillbaka på framstegen som mänskligheten gjort under de senaste 100 åren eller så. Ni har gjort förbluffande framsteg inom alla områden av fysisk existens. Vi säger er, kära vänner, det är inget, jämfört med vad som väntar er här och nu. Ett kvantum-språng i evolution och mänskligt medvetande pågår, och de som förbereder sig för detta avancemang är de som kommer att ange takten för det som kommer under dessa nästa viktiga år på Jorden.

Vi har sagt till er att den Högste Skaparen nu tar en aktiv del i återföreningen. Det finns förunderliga nya kulörer bortom allt ni kan uppfatta som omdefinierar Strålarna så som ni känner dem, därför att nya frekvensmönster läggs till såväl som nya kvaliteter och attribut medan de blir Strålar av förfinat Universellt medvetande.

Den första Strålen av Gudomlig Vilja att Skapa har blivit den Ädla Strålen för den nya kreativa process som nu pågår. Den blandar den esoteriska (andlig nivå) kulören av blått och mod med den exoteriska (materiell nivå) kulören av rött för kraft och framåtdrivande handling, och gör den till magenta-färgad med en gnistrande lysande överlagring av SkaparLjus.

För ett tag sedan berättade vi om den nya Strålarna eller Under-strålarna av individuellt uttryck från SkaparSinnet. Ni håller verkligen på att bli ”Form-Byggare” tillsammans med den mäktiga Elohim, medan ni lär er att svinga de kosmiska Skapar-verktygen. Medan ni hävdar den Första Strålens gåvor, har ni förmågan att, för er egen användning, integrera till denna Stråle de attribut ni känner att ni bäst behöver för att kunna använda den i sin högsta och bästa form. Medan ni hävdar gåvan hos den Ädla Strålen av Gudomlig Vilja, var snälla och ingjut i den medkänsla, välvillighet, klarseende och syfte med en önskan om att skapa harmoni, fred och överflöd för alla folk på Jorden, inte bara några få.

Det är därför vi lagt så mycket tid på att lära er om aspekterna, kvaliteterna och dygderna hos varje Stråle i både deras positiva och negativa former. Hur ska ni veta vad som behöver förändras om ni inte känner till vad som finns tillgängligt, och bli medveten om hur ni för närvarande använder energierna? Den förunderliga energin i ny Skapelse virvlar i spiraler överallt omkring er och allt ni behöver göra är att gå inåt sträcka er för att ta de nya cellerna av GudLjus som duschas över er.

Om ni är djärva nog kan ni ansluta upp till de högre frekvenserna inom er pelare av Ljus och nå ännu högre för att ta ner de mer förfinade och kraftfulla MinnesFrö-Atomerna av ren kosmisk omanifesterad potential. Dessa gåvor väntar er i er Pyramid av Ljus/Kraft. Allt ni behöver göra är att hålla er centrerade inom ert Heliga Hjärta med rena avsikter och en önskan att hjälpa till med göra Jorden till det paradis det var i början, och vara beredd att deklarera ”JAG ÄR REDO att än en gång bli en Ljusets Ambassadör”.

Vi lovar att Lysa upp vägen och rensa stigen för er medan vi kommer ännu närmare tillsammans på er färd mot den djärva, nya morgondagens framtid. Må ni sola er i vetskapen om att ni är ett älskat barn, en Vit Eldig Minnes-Frö-Atom från vår Fader/Moder Gud, och ni är älskade utan slut.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

———-

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...