Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 18 mars, 2022

 

18 mars 2022. Mike Quinsey.

Utan kännedom om planen för mänskligheten kan ni inte förvänta er att veta vad som ligger framför er, men var säkra på att agerandet leds av de högre makter som övervakar människornas erfarenheter, utan att inkräkta på den fria viljan.

Vi ser en större potential för seger över de Mörka, och ni är på god väg att övervinna deras plan att ta kontroll över planeten och dess invånare. Vi är hela tiden vid er sida, och inväntar möjligheten att hjälpa er med att vinna över de Mörka och återställa Jorden, som fortfarande behöver rensas och renas från förstörelsen som skett genom världskrigen. Det finns redan planer för att återställa och föryngra Moder Jord till sin ursprungliga skönhet och som passar för en planet som förbereder sig för Uppstigning.

Vi ser bortom era nuvarande svårigheter och ser en tid när dessa har övervunnits och fred sänkt sig över Jorden. Det blir en permanent förändring medan ni tar er fram längs vägen mot Uppstigning. Nuvarande problem är helt glömda med försäkringen om att vibrationerna fortsätter att höjas till en nivå där de negativa energierna inte kan existera. Drömmen om Nirvana kommer att ha blivit sann och mardrömmen som skapats av de Mörka har tonat bort i dammet från deras egna gärningar.

Vår känsla är att en överenskommelse nås som avslutar kriget i Ukraina och på det sättet undviks potentialen för att det ska bli mer allvarligt. De Mörka hade hoppats att det skulle leda till ett annat världskrig, men vi har sagt er hela tiden att det inte kommer att tillåtas. Var säkra på att vårt inflytande och direkta rådgivning kommer att leda er till en väg mot total fred och glädje. Det hela tar tid men det är viktigt att ni känner till en acceptabel lösning för era globala problem. Vi trycker igen på att vår hjälp tillåts när ni väl bestämt er för att förhandla om fred.

Förändringarna kan inte komma snart nog då förhållandena på Jorden orsakar många problem, det behövs global hjälp och angelägna ansträngningar av alla nationer för att reparera skadan som orsakats under många, många år. Det slutliga målet är att snabbt återupprätta Jorden och det kan gå snabbt med hjälp av extraterrestriala vänner. Människorasen är En och att samarbeta skulle vara det mest naturliga och vi hoppas att ni kan acceptera förändringarna då de kommer att föda fram en lycklig civilisation. Acceptans av olika vanor och tro i de olika religionerna gör att de kan utövas fritt, och brister som ni upplevt hör till det förgångna, så alla länder kan arbeta för allas bästa.

Som ni ser det nu har ni en osäker framtid på grund av världsproblemen, men var säkra på att Alliansen gör sitt bästa för att få fram en acceptabel lösning. De har faktiskt redan förhindrat användandet av kärnvapen genom att sätta dem och missilsilona ur funktion. Myndigheterna är medvetna om vem som styr användningen och att restriktionerna blir kvar. Allt är en del av gradvis rörelse mot fredlig existens, krigshetsarna är på väg ut och alla deras vapen kommer till slut att göras obrukbara. Planeten i sig kommer att bli beskyddad som den är nu, så att inga oväntade besökare ska kunna hota eller skada Jorden eller dess befolkning.

Vid det här laget bör ni ha insett att det finns gränser för den fria viljan och ert agerande övervakas. Om man väljer att fördjupa sig i krig lär man sig till slut det meningslösa med det, då krig aldrig löst några av de problem som orsakade det. Diplomati och sans och vett kommer att anses vara vägen framåt för att avgöra konflikter mellan var och en. Genom att hindra användandet av kärnvapen har vi tagit det första steget som leder mot en fredlig planet. De stigande vibrationerna kommer också att leda till mer och mer frid och fortsätta att göra så tills det blir permanent. Vid det laget har de som hyser lägre energier att ha lämnat planeten för att leva på en nivå som är kompatibel för dem.

Det var alltid meningen att den nya cykeln skulle höja vibrationerna medan de gamla energierna efterhand inte längre har någon plats i de högre rikena. Ha tålamod då förändringarna tar tid och det inkluderar de många som ska leda er in i den Nya Tiden.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...