Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 11 februari 2022

 

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 11 februari 2022

 

Perioden framför er är en av de viktigaste ni kommer att möta. Ni kommer att lägga grunden för ett nytt sätt att hantera era angelägenheter, vilket kommer att förbereda er för de förändringar som kommer. Ni kommer att uppmanas att tänka i termer av nya sätt att arbeta som rustar er för framtiden. Många av de gamla sätten är otillräckliga för det som ligger framför er, och ni kommer att tycka att det är helt annorlunda mot det ni varit vana vid att uppleva. System och metoder kommer gradvis att förändras till det bättre, för att placera er i en mer angenäm situation. Ni kommer också att upptäcka att ni har mycket mer tid för personliga ärenden. Det kan finnas några problem att övervinna, men i det långa loppet kommer det att vara till er fördel och utveckling. De goda tiderna stundar, men först måste man ställa iordning  för att ge plats åt det som väntar på att introduceras.

Många familjer håller ihop genom många liv, och på grund av det finns det en närhet till varandra som kanske inte annars hade funnits. Ofta fungerar de upprepade gånger tillsammans som en grupp, och ger något till mänskligheten som de annars inte skulle ha kunnat ge. Planeringen och arrangemangen för de flesta grupper är mycket noggrant utformade, eftersom deras livsplaner är avgörande för deras framgång, och vi har tidigare använt Kennedys familj som ett exempel med deras framgång. Deras närhet och bidrag till livet var verkligen något väldigt speciellt. Det finns helt klart andra men deras liv sticker ut för det de har uppnått.

Av detta kommer ni att förstå att vägen framåt redan är kartlagd, men det kommer att vara ert val hur ni kommer dit. Vi för vår del står åt sidan för att vägleda och inspirera er att fatta rätt beslut. Det är en så viktig tid som kommer att bli uppenbar när ni gör framsteg. Nya uppfinningar och sätt att göra saker för att underlätta arbetet kommer att göra livet något lättare, eftersom det gradvis ger er mer tid för era egna sysselsättningar. De mörkas inflytande avtar och kommer med tiden att bli totalt ineffektivt. Återigen säger vi att man inte kan förvänta sig för mycket för tidigt, eftersom förändringar av den storlek som planeras inte kan ske över en natt. Men när saker väl kommer igång, då finns det ingen stopp för dem. Friden kommer och fröna har redan såtts med sådant ni gillar, för att ge er total frid och lycka.

Ett av de största problemen som fortsätter att dyka upp orsakas av bristen på erkännande om att ni inte är er fysiska kropp. I essensen är ni alla själar som har valt att inkarnera i olika civilisationer, som kommer att ge er de upplevelser ni behöver för att utvecklas. Varje själ har haft många inkarnationer i de olika raserna som finns på Jorden, så hur skulle en kunna vara viktigare än någon annan. Varje ras har vissa egenskaper att erbjuda, och när ni från livstid efter livstid upplever det, blir ni mer av universella varelser. Dessutom kommer ni i framtiden att få tillbaka minnen av de tidigare färdigheter eller kunskaper ni har förvärvat. I den förra Åldern var det helt annorlunda, eftersom ni skulle återfödas utan någon som helst vetskap om dem.

Livet är fullt av slumpmässiga händelser som inte har någon speciell betydelse, men var säkra på att de som är viktiga och avsedda att göra en markant skillnad, är noggrant planerade. Det är bara händelserna av den fria viljan som kan verka meningslösa eller utan verklig konsekvens. Men de mörka Varelserna har också en fri vilja och deras handlingar kan ibland orsaka sådant som stör Ljusets plan. Det betyder att den helt enkelt måste ändras för att passa handlingarna. Kampen fortsätter men Ljuset har vunnit, och allt eftersom tiden går så minskar deras förmåga att stoppa framstegen.

Covid-problemet är som ni kanske är medvetna om de mörka Varelsernas sista försök att främja sin plan för att kraftigt minska Jordens befolkning. De har misslyckats med sitt mål, och även om det har orsakat mycket skada och dödsfall, så har de minskat kraftigt med hjälp av Plejadianerna, som har varit med oss ​​speciellt för att säkerställa, att vi kommer igenom denna period av enorma svårigheter så snart som möjligt. Vi kommer då att finna det lättare att göra framsteg och övervinna de problem som uppstått. Vi får hjälp att gå framåt så att förändringarna blir till nytta, och leder till ett bättre liv för alla människor.

Hur konstigt det än kan tyckas är ni privilegierade för att vara på jorden vid en sådan historisk tid, och många själar skulle gärna ha tagit era platser för att vara en del av en sådan fantastisk upplevelse. Det som har ledde till denna tidpunkt var oväntat, men tillräckligt många själar reste sig för att passera 2012 års markör. Det kommer en tid då ni kommer att se tillbaka och fullt ut förstå vad ni har uppnått. Mot alla odds. Och nu har strömmen vänt och en ljus framtid är säkrad, även om det vid denna tidpunkt är svårt att se.

Håll er lugna och fridfulla när ni går igenom de förändringar som är nödvändiga för att föra mänskligheten framåt, och för att vara en del av de avancerade själar som leder vägen. Som exempel kan ni hjälpa andra som är osäkra på vad de ska göra. Utan att se en framtid skulle denna period verka deprimerande, när så mycket händer som gör livet så svårt och outhärdligt. Ändå är det nödvändigt att tvinga människor att noggrant titta på vad de gjorde tidigare, och ställa sig frågan om de kan förbättra det. Det kan de säkert, och det är upp till de som är mer medvetna att lyfta upp andra och visa vägen.

Ni är en enda stor familj, bröder och systrar, som reser samma väg oavsett i vilket stadium ni befinner er i. Men eftersom ni alla hjälper till att skapa er egen framtid så kommer många olika vägar att skapas, men vägen till Uppstigningen förutsätter att ni är redo för ett sådant framsteg. Om ni inte är det, kommer chansen att dyka upp igen och fortsätter att göra det i evigheter. Var säkra på att alla själar kommer att vara på den nivå som krävs för att fortsätta sin resa.

De mörka har hållit er tillbaka under så lång tid genom att begränsa era upplevelser och förståelser för sanningen. Ni har inget behov av att uppleva liv efter liv på Jorden, och efter att nu ha fått tillbaka vägen till Ljuset och högre nivåer, har ni något att sikta på som finns inom räckhåll. Det finns mycket kärlek runt er från själar som är med er på er resa.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds-Själv och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...