Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 februari 2022

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 februari 2022

 

The Outside World is Lying to You  ∞The 9D Arcturian Council

 

Omvärlden Ljuger för Dig ∞Det 9D Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är ganska kapabla att mäta våra egna framsteg eftersom vi är så intonade på vår övergripande vibration och känslan av expansion som är tillgänglig för oss hela tiden som varelser som medvetet expanderar. Människor tenderar att leta efter bevis på sina framsteg, sin evolution, genom hur mycket av det de vill ha som finns i deras liv, jämfört med hur mycket av det de inte vill ha som finns i deras liv. Detta är inte det bästa sättet att mäta era framsteg och andliga utveckling.

Du är en varelse av ljus och kärlek som expanderar hela tiden, och det betyder att du kan känna mer nåd, mer glädje, mer av den kärlek du verkligen är. Men du skulle inte veta det om du inte ställt in dig på möjligheten att du måste känna allt detta och mer. Du vet inte att du expanderar om inte din expansion är viktig för dig och du är villig att känna efter den. Du kan inte mäta någon av dina erfarenheter som en andlig varelse genom att titta på den fysiska världen, men du kan alltid berätta hur du gör i varje givet ögonblick genom att utforska vad du känner om den fysiska världen när du observerar den. Ibland är detta det sätt du presenterar dig själv på med en möjlighet att visa dig att du har förändrats och utvecklas. Du försätter dig själv i samma situation och du kontrollerar om du svarar på samma sätt.

I slutändan vill du naturligtvis svara på ett bättre sätt än du gjorde tidigare när du får exakt samma upplevelse, och det svaret är upp till dig. Du får bestämma hur du reagerar på något när du är medveten och när du saktar ner tillräckligt för att ta in det, inser hur du känner för det och bearbetar dessa känslor. Någon som reagerar är vanligtvis inte medveten om vad de känner förrän efter att de har fått sin reaktion, och dessa reaktioner sker vanligtvis med ord eller handlingar som kommer från en plats med lägre vibration. Men du behöver inte återskapa en stor röra i ditt liv för att visa dig själv att du har expanderat, utvecklats, stigit och blivit mer av den du verkligen är.

Du kan känna i rörelsen framåt som du gör om du tar dig tid att medvetet når in i det som är tillgängligt för dig nu och som inte var tillgängligt för dig igår. Och du har också förmågan att känna dig utanför din fysiska kropp om du kan ha tillräckligt tålamod med processen att sträcka ut ditt medvetande bortom fysisk form. Även detta kommer att ge dig allt du behöver för att försäkra dig om att du faktiskt gör framsteg där på Jorden och att du alltid gör framsteg hela tiden, oavsett hur det ser ut för dig i omvärlden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att få kontakt med er.”

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...