Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 9 september 2022

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 9 september 2022
Med klimatet och de politiska förändringarna har du nog att brottas med i en värld som förändras i snabb takt. Bakom allt detta ligger hotet om fler världsomvälvningar när Moder Jord är bekymrad över sina egna nödvändiga förändringar och rensningen av planeten. Ibland vet man inte vart man ska vända sig utan att ställas inför de resulterande förändringarna som har en världsomspännande effekt. Om era regeringar hade lagt märke till när varningar gavs om vad som komma skulle, skulle det inte ha resulterat i så långtgående effekter.
Vi varnade dig regelbundet för att vara beredd på stora förändringar i ditt klimat, men otillräckliga åtgärder vidtogs. Nu kan ni inte undvika konsekvenserna av er oförmåga att förstå de många förändringar som redan har påbörjats. Vi har stått er bi och till och med hjälpt till att hålla omfattningen av problemen till ett minimum. Vi kan dock inte gå för långt då vi inte får ingripa i en situation skapad av er. Problemet runt omkring är att ni måste uppleva resultatet av era handlingar. Ja, vi kan ge er råd som leder till ett tillfredsställande resultat, ändå är det ni som ska bestämma er handlingslinje. Fred på jorden är ditt yttersta mål men för närvarande verkar det utom räckhåll eller kontroll.
Genom dina tankar och handlingar projicerar du en bild av vad du vill eller förväntar dig, och genom universums lagar får du det oavsett om det är positivt eller negativt. Men ett mycket litet antal själar kan skapa en positiv respons. Var dig själv och var så positiv som möjligt och du kommer att tjäna Ljuset. Försök att inte bli distraherad av vad andra gör eftersom de mörka kommer att försöka vad som helst för att hindra dig från att lyckas. Det borde vara uppmuntrande för dig att veta att Ljuset alltid vinner dessa strider i det långa loppet, oavsett vilka drag som görs mot det. Ju fortare dessa själar av Ljuset börjar sprida Ljuset, desto snabbare kommer resultatet i sikte.
Vi kan se möjligheten av en plötslig förändring som kommer att vara ansvarig för att avlägsna hotet om ett globalt krig. Från den tiden och framåt kommer de mörka att tappa greppet om saker och ting och inte kunna återta sin dominans över er. Du kan släppa din rädsla för ännu ett kärnvapenkrig i världen eftersom det inte kommer att tillåtas. Större krafter än de på jorden står vid rodret och kan förhindra att reptilerna återuppstår eftersom de har hindrats från att återvända till jorden. Ljusväsendena har legat bakom de positiva energierna som skickas till Moder Jord. Du har aldrig lämnats att kämpa ensam och vi gör vårt bästa för att påverka dig att vidta rätt åtgärder för att främja er sak.
Inse att du är i de sista stadierna av att etablera Ljuset på Jorden och du kommer att bli framgångsrik. Ni har Ljuskrafterna med er och kan inte misslyckas med att uppnå ert mål så misströsta inte när ni går igenom denna stora förändringsperiod. Ni har väntat länge på att den här tiden ska komma och den är så nära att manifesteras. Håll ert sikte på framtiden som lockar med löftet om goda tider när Ljuset övervinner de mörka som kommer att bli begränsade till de lägre vibrationerna som de har skapat. Vi vet att det är svårt för dig att visualisera framtiden men förbli positiv och allt kommer till dig. Efter att ha väntat så länge på att dessa dagar ska komma, tappa inte modet eftersom mållinjen är i sikte. Allt du kan önska dig kommer i slutändan att bli ditt och minnena från de mörka tiderna kommer snart att försvinna.
Du har blivit noggrant utvald för att uppleva den sista tiden med vetskapen om att du skulle överleva de stränga tider du skulle gå igenom, och genom ditt exempel kan du också hjälpa andra att lyckas. Många av er har mycket att erbjuda av era erfarenheter från dessa tider och tidigare liv, och tjänar villigt andra som är era bröder och systrar vilka är hårt prövade. Vi förväntar oss att de kommer klara sig igenom med ”flygande färger”. Du kan mycket väl påpeka att det på jorden verkar finnas själar på varje nivå av evolution, och du har rätt i dina observationer. Av en mängd anledningar har de valts från alla nivåer av uppnående, och många upplever liv som kommer att utöka deras medvetande och vakna upp till sanningen.
Det skulle vara svårt att förklara hur en så komplicerad uppställning kan uppnås, men den har testats och visat sig vara den mest framgångsrika metoden med värdiga resultat. Varje själ lär sig av ett liv på jorden och inte ett enda är bortkastat, varför de är angelägna om att återvända till det gång på gång. Förstå att syftet med varje inkarnation är att främja din expansion av medvetande. Ditt sanna hem är bland stjärnorna där du fritt kommer att resa genom tankens kraft.
Sanningen skulle, kan man säga, ”spränga dig” eftersom väldigt få har tillräcklig kunskap om sanningen för att veta vad som väntar. De mörka gör sitt bästa för att hålla dig i mörkret, eftersom sanningen om din varelse skulle lyfta dig och öppna en väg till frihet. Vi vet att det inte finns en bättre tid för att hjälpa till att höja era medvetandenivåer eftersom Ljuset nu genomsyrar alla områden på jorden och fortsätter att öka. Kampen mellan mörkret och Ljuset blir ensidig när Ljuset vinner en framträdande plats och besegrar de mörka. Med ett ögonkast är det svårt för dig att se tecken på hur ”kriget” går, men det gör vi från vår utsiktspunkt.
Jag lämnar dig med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och din väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt högre jag, mitt gudsjag och varje själ har samma koppling till Gud.
I kärlek och ljus.
Mike Quinsey.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...