Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 11 mars

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 11 mars 2016

De händelser som kommer att förändra loppet av Mänsklig evolution fortskrider väl, och ni är garanterad att Avslöjandet kommer att äga rum. Många, många själar arbetar för Ljuset och har styrkan att övervinna störningen från de mörka. Dessa försöker fortfarande ta fördel av tillgängliga förändringar, men Ljuset är starkt och håller sin position. Det kommer att bli ännu starkare när fler själar vaknar till sanningen. Det kan därför sägas att allt fortskrider väl och kommer att uppfylla förväntningarna. Tidpunkten för dessa händelser är alltid osäker, men det räcker att säga att det slutliga resultatet kommer att bli Uppstigning. Oavsett vilken kurs händelserna tar är er succé garanterad.

Det är så mycket som sker, så ni kommer att finna det nästan omöjligt att hänga med, och det kommer säkerställa att ni snabbt förbereder er på att ta er plats som en uppstigen varelse. På den nivå där allt är i Nuet, verkar det som att Uppstigningen redan har ägt rum. Men på er vibrationsnivå inträffar händelser i en sekvens, som är föremål för fullbordandet av er fria vilja. Det gör exakta förutsägelser svårare att göra, men det kan konstateras att er Uppstigning är garanterad. Under en tid nu har ni fått glimtar av framtiden som väntar på er, och den är full av löften som kommer att lyfta er till den Nya Tiden. Som ni snart kommer att börja inse, kommer det snabbt att driva er till de högre dimensionerna. Ni kommer att existera på en nivå där alla är av Ljuset och Universell Kärlek flödar över.

För närvarande är det få av er som vet var ni kommer ifrån, men med tiden kommer ni att få reda på sanningen. Ni kommer att förnya vänskapsbanden med er ”familj” som tålmodigt har väntat på, att er medvetandenivå ska återvända. Återföreningarna kommer att vara glädjefyllda tillfällen, där ni återigen kommer dela er Kärlek och ert Ljus med alla andra själar. Om ni så önskar kommer ni inte behöva gå tillbaka till de lägre nivåerna, även om en del kommer att göra det i tjänst för andra. I stället för att förbli på er hemplanet, kan ni välja att ansluta er med likasinnade själar och arbeta som en grupp. Ni kommer att ha beslutat er efter er nästa handlingsplan, i syfte att främja er utveckling. Det stannar aldrig förrän ni slutligen uppnår fullständig perfektion och återgår till Gudomen. Men ni har bara påbörjat resan, och många underbara och tillfredsställande erfarenheter kommer ni ännu att få njuta av.

Många själar kommer att sitta fast i sin tro, så till den grad att de kommer att vägra att acceptera en större bild av vad som behöver utvecklas. Men att vara närvarande på Jorden vid en sådan här tidpunkt, innebär att de inte helt kan bortse från vad som sker, och deras erfarenheter kommer att lägga grunden för en ny förståelse. Hjälp finns alltid tillgänglig för dem som behöver längre tid att stiga upp, och de kommer att styras längs sin väg för att säkerställa att de gör framsteg. Eftersom allt är i ”Nuet” har sådana själar all tid de behöver för att gå vidare, eftersom det är omöjligt att stå stilla och oundvikligt att deras medvetande kommer att växa. Men det finns inget att vinna genom att försöka tvinga sanningen på en individ, eftersom det kan orsaka motsatsen till vad som förväntas.

På de högre nivåerna görs mycket för att påverka de människor som innehar maktpositioner och auktoritet, så att beslut som fattas för er räkning tar er framåt. Arbetet med att föra länder samman i en gemensam överenskommelse för förändringar, är för närvarande framgångsrikt. Det innebär att det är möjligt att påbörja dem, och det kommer att leda till en ”Omvärdering av Valutorna”. Dessa är svåra förändringar att göra, men de inblandade kan se fördelarna även om deras egna valutor kan skrivas ner. Det nya systemet kommer se till att alla har ett rättvist växelkurssystem. Så småningom kommer ni att nå ett stadium då pengar inte kommer att behövas, men det är ganska långt borta så det finns ingen anledning att vara bekymrad för konsekvenserna.

Många önskvärda förändringar väntar på att införas och de mörkas handlingar har inte hindrat de framsteg som görs. I själva verket har förseningar gett mer tid till de som forskar i nya innovationer, och nu finns det flera alternativ där det tidigare bara fanns ett. Ingen tid kommer att gå förlorad när förändringarna väl kan införas utan inblandning. Av nödvändighet kommer vissa behöva införas långsammare, så att de inte orsakar komplikationer. Men andra kommer snabbt sättas på plats med hjälp av era utomjordiska vänner. Var säker på att planerna redan är på plats och kommer att aktiveras så snart det är säkert att göra så.

Som ni kanske har insett nu, är många av farkosterna ni ser på er himmel, sådana som har utvecklats under lång tid av de mörka. De av Ljuset, som tillhör Galaktiska Trupperna, tenderar att hålla sig utom synhåll, eftersom de undviker konfrontation på grund av deras fredliga avsikter. De skulle för övrigt vara mer än kapabla att försvara sig. Det finns något som kan kallas en ”förbjuden” zon runt er Jord, men det innebär inga problem för avancerade civilisationer som har vida överlägsen teknik. En tid som inte är så långt borta ska komma, när alla vapen kommer att göras obrukbara. Så tillåt er inte skrämmas av vad ni lär er om de mörka. De är under ständig observation och deras verksamheter är helt spårade.

På Jorden sker förändringar som oundvikligen orsakar svårigheter, men dessa kommer att vara kortlivade. När ni förstår vilken typ av ändringar så kommer ni att vara mer än nöjd med resultatet. Livet blir så mycket enklare och tiden av ”brist” kommer snart att vara över. Under en tid har ni fått några idéer om vilken typ av kommande förändringar, men de kommer utan tvekan långt överträffa era förväntningar. Ingen kommer att förlora och ni har allt att vinna. Planerna för er upphöjning har varit på plats under en lång tid och kan nu omsättas i handling.

De yttre händelserna kan ibland verka kaotiska, men allt faller gradvis på plats som det har angivits i meddelanden nyligen. Många själar är fortfarande involverade i karmiska situationer och förlust av liv kommer fortfarande ske, men hur sorgligt det än kan verka för er, möjliggör det upplösning av karmiska frågor. Det är en del av evolutionen och nödvändiga erfarenheter, om dessa själar ska fortsätta stiga upp. Ni måste helt enkelt rensa olöst karma genom att ta varje möjlighet att utvecklas. Som med många aspekter av ert liv, är ni alltid åtföljd av högre själar som guidar er genom era erfarenheter.

Det finns inget nytt i Universum och ni drar till er lösningar på era problem och behov, som är väl beprövade. Ni drar till er svaren genom era tankar och handlingar, vilket är anledningen till att när ett antal människor söker svar på samma problem, så kommer de med dem, vid ungefär samma tidpunkt. Detta är ett annat exempel på den hjälp ni ges.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...