Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 24:e februari 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 24:e februari 2017

 

Förändringarna går framåt, och mycket viktigt arbete pågår, bokstavligen utanför synfältet, eftersom baser belägna i den Inre Jorden, är involverade. De är alla avsedda för att ta bort kraften från de mörka Styrkorna, som hållit er som ”fångar”. Med moderna spårningsutrustningar kommer er sanna historia att avslöjas, och den kommer inte att döljas som tidigare. Det hävdas, att mycket snart kommer detaljer som härrör från forntiden, att avslöjas och offentliggöras. Det kommer åtminstone skriva om de senaste 50.000 åren, och visa den verkliga vägen genom evolutionen, som har tagit till människorna till sin nuvarande form. Jämfört med det ni har föranletts att tro, så kommer sanningen att bli som en frisk fläkt, som tydligt informerar mänskligheten om dess sanna väg av evolution. Sanningen kommer att väcka de flesta människor, men vissa kommer fortfarande att vara rädda för hur förändringarna kommer att påverka deras ”komfortzon”. Var säker på att det slutliga resultatet snabbt kommer att lyfta upp er, och det kommer att bli mycket uppenbart att er framtid är säkrad, och det välkomnas. Fundera över vad som kan ha hållits borta från er, de senaste 150 åren.

Det förefaller som om kabalen är besegrad, men likt ett sårat djur är de nu förmodligen som allra farligast. Men, deras kontroll har verkligen brutits, och oddsen mot dem är så många att en återhämtning är osannolik. Det verkar också som om deras drömmar gått i kras, och det är bara en tidsfråga, innan lagen kommer ikapp dem. Det innebär, att möjligheterna för att snart kunna presentera den nya Republiken, ser bra ut. Med tiden kommer det att leda till fred på Jorden och i slutet på alla fientligheter, eftersom det inte längre kommer att vara de på de höga platserna som dikterar vägen i era liv, och de som har stört, kommer att ha tagits bort från Jorden. De mörka Tjänarna vet att de har förlorat slaget, och att Styrkorna från Ljuset, närmar sig dem. Det kommer dock inte att finnas någonstans att gömma sig, inte ens i den Inre Jorden.

Alltför länge har ni blivit itutade att krig är en naturlig del av utvecklingen, och det kanske det är, om ni tillåter dem som vill ha makt över andra, att bestämma. Historiskt motiverades det av girighet, genom att tillskansa sig andra länder och andras ägodelar. Men en värld med stor jämlikhet och rättvis fördelning, ses sällan som värdig. Religionen har också gjort sig skyldig till att separera människor, och ställa dem mot varandra. Nu är det dags att avsluta dessa föreställningarna, och acceptera att det bara finns En Gud av Allt. Var beredda och ha öppna sinnen, för de som inte kan acceptera förändringarna, kommer sannolikt att hamna på efterkälken. Sanningen är Universell och i sinom tid kommer det bara att finnas en enda tolkning, och ni kan vara säkra på att den är ganska enkel, och bygger på Universell Kärlek som undervisas av Mästare som Jesus.

Många av er har sin sista inkarnation på Jorden och är sannolikt medvetna om det. Ni är Ljusen i mörkret på Jorden, och er blotta närvaro hjälper andra att bli upplysta. Vissa själar är i sådan avsaknad av ljus, att de inte känner till något om Universell Kärlek, men kommer trots det att kunna stiga upp, när de börjar vakna. Ingen själ är ett riktigt hopplöst fall, men om de var det, så kanske de skulle kunna återabsorberas till Gudomen. Var säkra på, att i alla skeden av livet kommer många Ljusvarelser att ägna sin tid åt att lyfta upp fångade själar, som fastnat i de lägre vibrationerna och i totalt mörker. Tänk på att när ni har accepterat sanningen, så vet ni att ni har stigit upp, och ni kan skicka Kärlek och Ljus till dem som har skadat eller hotat er, eller era nära och kära.

Detta år kommer att gå till historien, som ett när dramatiska förändringar skedde på Jorden, och när alla själar blev upplysta. Förändringar så viktiga, att många fler själar skulle ha velat vara där, för att uppleva den sista tiden. Ni som är närvarande nu, och arbetar för Ljuset är verkligen privilegierade, och utvalda, eftersom ni är erfarna och kapabla nog för att kunna utföra era uppgifter. Var ni än är har ert Ljus en effekt på andra själar, och vissa är så medvetna om er energi, att den lyfter upp dem. Så länge ni kan koppla bort er från vad som händer runt omkring er, kan ni så att säga, leva i er egen värld av Ljus, och förbli opåverkade av allt annat som pågår. Det gör att ni till fullo kan uttrycka Kärleken och Ljuset, och vara till största möjliga nytta för alla omkring er. Även de av er som fortfarande höjer vibrationerna, kan bidra till upplyftande, genom att skicka ert Ljus dit ni tycker att det behövs. Säg aldrig, att ni själva har så lite att komma med att det inte är värt besväret, för varje bidrag räknas och gör troligen mycket mer nytta än ni kan föreställa er.

Alla själar tar inte samma väg till sina framtider, och mycket beror på var ni befinner er på utvecklingsstegen. Uppenbarligen befinner sig inte alla själar på samma nivå, och ju högre ni stigit, desto större förändring. Det mest troliga är att många kommer att vara redo att inta sin plats i den femte dimensionen/densiteten, och det är en nivå där ni är Varelser av Ljus med likadana själar. Vissa går med i grupper, som har samma längtan efter speciella upplevelser, och det innebär ofta, att vara Mentorer till dem som också befinner sig på Ljusets Väg. När ni väl blivit Ljusvarelser, har ni en stor valfrihet angående vart era resor ska ta er. Det finns obegränsade möjligheter av att kunna uppleva nästan vad ni än önskar, även med att kunna uppleva en annan livserfarenhet, med en annan form av uttryck. Vissa själar har kommit till Jorden från andra planeter, och när deras liv är över, föredrar de naturligtvis att återvända till sina egna hem. Det verkar dock vara för långt borta för några av er, och ni bör inte oroa er för sådana förändringar, utan koncentrera er istället på era mer omedelbara behov.

Det borde vara uppenbart att ni inte är era kroppar, eftersom den är av en temporär form, som passar den mänskliga rasen. Tiden kommer då ni kan använda tankens kraft, och när ni har höjt upp era vibrationer kan ni välja vilken form/kropp ni ska använda, eller bara stanna kvar i er Ljuskropp. Men dessa situationer, är något som kommer i framtiden, och absolut inget som behöver uppta er nu. Det finns så mycket för er, att lära er om ert nuvarande förkroppsligande, och med tiden kan ni vara säkra på, att många avancerade själar som redan finns på Jorden, kommer att hjälpa er, oavsett vilka behov ni har. Förvisso lever ni nu i en tid, när många sanningar blir kända för er. Hittills har det funnits så mycket medvetna tankar om att hålla sanningen borta från er, och faktiskt vilseleda er. Den största sanningen gäller er potential, och hur stora/bra ni egentligen är, och ändå har ni känt er obetydliga och ovärdiga. Ni har hört det mer än en gång, att ni är Gudar i vardande, och det kan bli för mycket för de flesta av er, att kunna acceptera, men det är sant.

Jag lämnar er med de största lyckönskningarna till er upplysning, och sänder er kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

 

 

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...