Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 13 mars, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 13 mars, 2020

 

Som alltid framskrider tiden och är ert mått på hur den i allt högre grad går snabbare och ni inser att tiden inte är konstant. När ni väl beger er utanför Jorden och till och med bortom solsystemet, så kommer detta att bli alltmer uppenbart. Till slut kommer ni att sluta upp med att mäta tiden på ert sätt och ni blir vägledda av astronomiska tecken. En människas liv är uppbyggt runtomkring tiden, men om ni var mer spontana och bara lät saker och ting ha sin gång, så skulle ni förvånas en hel del över hur välsynkroniserade händelserna skulle vara. Ni har ett talesätt som lyder: ”Tiden går men gamla vanor består” och vi förstår att det kommer att ta er en rätt lång tid att låta händelsernas gång omfamna er. Ni behöver inte vara en slav för ert livs händelser, men försök ibland ta det lite otvunget. Det uppskattas såklart att när ni är anställda, så kan ni ha mål att uppfylla och då har ni inte lyxen att kunna framskrida naturligt.

Allting befinner sig i en förändringsprocess och som grund för den ligger de fortgående högre vibrationerna. På Jorden finns det mycket som består av låga vibrationer och det kommer inte att finnas någon plats för dessa efter att rensningen har ägt rum. Om ni bara kunde inse det, så har Jorden tidvis varit ett levande helvete och trots det har många själar lyckats hålla fast vid sina högre vibrationer och klarat sig igenom perioder som har varit några av de största tester som de har fått möta. All ära till dessa själar som kämpade sig igenom ”stormen” och nu står inför något som kan kallas himlens portar. I era nuvarande upplevelser har ni aldrig närmat er de högre vibrationernas skönhet och perfektion, men detta kommer i och med Uppstigningen.

Förstå att ingen kan tvinga sig fram till de högre dimensionerna, men det har funnits gånger då en själ har fått ta del av en Högre Varelses beskydd och har fått färdas dit mer såsom en sight-seeing-tripp. Vi säger på nytt att varje ansträngning som ni gör för att uppstiga kommer att löna sig och ni kommer att få glädja er över att ni fokuserade och koncentrerade er på att ta er dit. Denna inkarnation kan faktiskt bli er sista i de lägre vibrationerna eftersom ni, när ni väl har höjt upp er dit, inte längre har något behov av att på nytt få uppleva detta.

Människorna frågar sig hur de ska kunna veta om de befinner sig på rätt spår och medan det inte finns något enkelt svar, så är det ett sinnestillstånd där ni ständigt känner er väl till mods och har total kontroll över era känslor. Ni kan samtala med människor utan att vara kritiska eller dryga. Era åsikter präglas av vänlighet och ni talar på inget sätt med direkt uttalad kritik. Det kommer att bli svårt att växla från en vad ni kunde kalla normal konversation, till en där ni inte försöker vara dominerande, utan i stället tala utifrån en neutral ståndpunkt. ”Tiden går men gamla vanor består”, men i likhet med alla ting, så kan förändringar komma med övning och ni kommer inom kort att uppfattas som en trevlig person som alltid talar vänligt om människor. Utan kontroll över sina känslor tenderar människor att bli irriterade och strax utvecklas ett gräl och då kan vad som helst hända.

Folk gillar att kritisera och det är möjligen roten till många problem som existerar människor emellan. Var vänliga och varsamma med människor och håll i minnet att ni alltid kan gå iväg från en konversation som spårar ur. Alla förändringar måste någon gång börja någonstans och det handlar om att ha avsikten att förändras. När ni kommer ihåg att era Guider hejar på er och ger er all uppmuntran, så ska ni försöka om och om igen ifall ni inte lyckas från början.

Kära Ni, ni kommer att i slutändan få ta del av många lovord för er beslutsamhet att övervinna utmaningarna av att genomleva de lägre vibrationerna. Men när era minnen dämpades ner och ni tog itu med utmaningen att övervinna era prövningar och svårigheter, så hade ni ingen aning om hur detta skulle utveckla sig. Det måste ha blivit en chock för många själar vilka var vana vid frid och lugn, men de stod på sig och var fast beslutna att uthärda händelsernas gång, vilka testade dem till sina yttersta gränser.

Ni har ett talesätt som säger ”slutet gott, allting gott” och inom mycket kort tid kommer ni att få lämna de lägre vibrationerna bakom er och återvända till bekanta nivåer som har varit mycket välbekanta för er, samt märka att ert minne helt och hållet har återställts. Genom era upplevelser har ni mycket att erbjuda till alla som följer i era fotsteg och ni kommer att få veta att ni har återbördat en större varelse än vad ni tidigare var.

Vi lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...