Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 februari, 2021

 

Ni verkar befinna er vid ett knutpunkt utan att veta vart ni ska gå, men genom att antalet människor som smittas av viruset blir märkbart lägre, ser det ut som att tiden är inne för att introducera ett slutprogram. Ett program som snabbt återställer livet till så normalt som möjligt så att effekten av nedstängningarna kan åtgärdas på ett sådant sätt att det kan återupprätta friheten att leva ett normalt liv. Vanorna har ändrats på grund av den långa tid som folk har behövt anpassa sig till en ny livsstil, och vissa förändringar kommer troligtvis bli kvar. Det var hela tiden meningen att ge en orsak till att människor letade efter sätt att förbättra sin upplevelse, och ge dem en realistisk möjlighet att acceptera att det skulle bli oundvikliga förändringar.

Sett i ett bredare perspektiv har mänskligheten tagit ett nytt grepp för att höja sina förväntningar, då man vet att om man ska nå framgång så måste man se en större förändring framför sig de kommande åren. Teknik existerar redan för att avancera till en mer acceptabel livsstil vilken tar bort slitet och det tråkiga i vardagslivet. Nu har ni möjlighet att välja vilken framtid ni vill ha och när man ser att ni allvarligt önskar att bättra er och skapa mer tid för personlig utveckling, så måste det tillhandahållas. Automatisering har hjälpt till en bit på vägen, men det måste bli fler möjligheter att nå det ni önskar.

Ni lever i högst spännande tider även om det inte är uppenbart för er ännu, och så snart det är säkert att landa på Jorden, kommer era vänner från rymden att känna sig fria att besöka er och hjälpa er med er Uppstigning. Vibrationerna förstätter att stiga och kommer att göra så upp till slutet av denna period och ni kommer att dra nytta av att röra er in på nivåer som är för höga för dem som följer och existerar i en negativ övertygelse. Så sakta men säkert kommer de Mörka att förlora sin förmåga att störa ert framåtskridande. De kommer att ha tjänat sitt syfte som en balansering mellan de positiva och negativa energierna. Under tiden fortsätter de att hålla er tillbaka och använda allt de kan för att göra det. De har dock redan blivit försvagade genom att förlora en del av sina nyckelpersoner, men det behövs bara ett litet antal för att vara till besvär som ni har märkt. Ljusstyrkorna är överlägsna men olik Mörkrets opererar de efter regler och genom sitt stora antal vinner de striden. Ni känner vanligtvis inte till deras aktioner och det är klokt att inte annonsera sina avsikter i förväg.

Ni går mot en mycket spännande framtid och det finns så mycket som lyfter er till nya nivåer som ni har sikte på nu, men förändringar kommer att gå snabbt eftersom ni har missat så mycket då ni hållits tillbaka på grund av Illuminatis handlingar. De har inte bara hindrat er från att ha fri energi utan också stoppat många uppfinningar som skulle förbättrat er livskvalitet. Det viktigaste är fri energi som finns runt er i oändlig mängd och som de redan använder. Ni kommer dock snart att ha det och med det kommer enorma förändringar av er livsstil. Det finns så mycket som hållits undan från er, men det kommer fram till er i sinom tid och det förändrar era liv för alltid. Ni börjar inse att ni tidigare helt enkelt inte hade tillräckligt med tid för egen del, och covid19-problemen har klart visat det. Som väl är befinner ni er redan i högre vibrationer då ni med nödvändighet måste följa med i tiden. Tankarna och kunnandet finns, fram tills nu har ni hållits tillbaka med avsikt men det ska ändras. Hjälpen finns och medan effekterna av covid19 sakta försvinner kommer ni att befinna er i en bättre position än tidigare och kan utveckla era idéer.

Ni har fått glimtar av framtiden och ni gör till exempel redan stora förändringar genom att gå över till elbilar som i ett slag hjälper till att minska föroreningarna som orsakas av bensindrivna bilar. De är en stor källa till förorening och dålig hälsa, ni ser redan förtjänsterna med minskningen av dessa på vägarna. Ändringen till elbilar har kommit men det dröjer förstås en tid innan ni upplever den fulla nyttan. Det är ett steg i rätt riktning och tillsammans med fri energi som finns i oändlig tillgång överallt omkring er kan ni helt komma ifrån den kraftiga föroreningen av er atmosfär och den effekt det har på människors hälsa. Ni känner till detta men problemen har ansetts för stora att lösa. Men ni har dock börjat ta itu med det och måste gå vidare även om stora företag som oroar sig för förändring kommer att försöka försena fortskridande. Moder Jord har påbörjat sin rening och förändringar är redan fullt synliga och kommer att fortsätta, allt för att stödja den kommande ”Nya Jorden”.

De av er som går Ljusets Väg har getts vad som sett är en engångs-möjlighet att komma hela vägen till Uppstigning. Ta fatt den med båda händer, så som vi ofta sagt är det en storslagen möjlighet som inte kommer igen på länge. Det är så mycket som pågår runt om er, men bli inte distraherade då er väg kommer att föra er upp från de lägre vibrationerna. Oroa er inte för era vänners och familjemedlemmars öde, då varje själ kommer att befinna sig på exakt rätt nivå som för dem framåt. Var förvissade om att ni blir hjälpta längs vägen, era Vägledare kommer alltid att ge en hjälpande hand när det behövs. De leder er längs den väg ni valt utan att blanda sig ert val om ni avviker från den. Faktiskt går de flesta ut ur kroppen under sömnen och kan möta sin familj eller sina Vägledare och vänner. Ni kan ha en känsla av att något sådant har hänt utan att kunna få med er minnet av det, även om vissa av er minns de ”ut-ur-kroppen-möten” ni har vid uppvaknandet.

Håll siktet på ert mål och med beslutsamhet kommer ni med säkerhet dit. Ni bör redan veta om ni är redo att stiga upp och om ni absolut kan säga att ni inte distraheras av yttre händelser, så är ni verkligen väl framme på er väg mot fulländning, och då vet ni det själva. Om ni är en sådan själ så säger vi ”bra gjort” och ni förtjänar att belönas för en sådan prestation. Med andra ord kan ni forma er egen väg genom era handligar och hela tiden vara säkra på att dra till er god karma. Om ni omvänt är negativ drar ni till er motsvarande situationer. Det är en process i att leva och lära genom sina egna handlingar, så gör alltid ert bästa och behandla andra som ni själva vill bli behandlade.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

You may also like...