Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 11 januari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 11 januari 2018

 

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 11 januari 2018

En sista återstående kabal D.U.M.B. (Deep Underground Military Base) lokaliserades och förstördes igår morse (obekräftat).

Detta skulle markera den totala tillintetgörelsen av kvarvarande skurkaktiga kabalelement.

Alliansen har utfärdat slutliga utplaceringsorder till alla militära befälhavare över hela världen för att vara redo för övergångshändelsen (RV / GCR / GESARA).

De kinesiska äldste har startkoderna för RV vilken startar övergångshändelsen.

Under tiden fortsätter Alliansen att övervaka och söka efter eventuella kvarvarande kabalelement som kan gömma sig i D.U.M.B.´s.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...