Änglarna via Ann Albers, 14 november 2020

Änglarna

Via Ann Albers, 14 november 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Er värld ser ut som ett gropigt hav för oss just nu – stormigt på ytan, men ändå alltid lugnt och fridfullt på djupet av ert väsen. På ytan finns det en stor oenighet, men i djupet av ert gemensamma väsen finns det enighet. På ytan kolliderar era olika idéer, men i djupet av er delade mänsklighet finns ett enande av era ideal.

På ytan finns det sjukdom, ilska, frustration och rädsla. I djupet hos varje själ, som är villig att överlämna sig åt den kärlek ni är skapade av, finns välmående, frid, trygghet och en medvetenhet om att ni alla är på väg mot en bättre, vänligare och mer enhetlig värld.

Födslosmärtorna fortsätter på er planet. Precis som en mamma som föder ett barn måste ge upp och genomlida oerhörda smärtor för att hjälpa sitt barn till världen, så kommer ni, ljusarbetare, också att uppmanas att kapitulera inför de händelser ni inte kan kontrollera och göra en ansträngning född ur kärlek – att älska, att be om kärlek, att vara i frid, att be om frid och vara det ljus och den kärlek ni i sanning är.

Ni kommer inte att hjälpa er värld genom att delta i kaoset. Ni kommer inte att hjälpa er värld genom att inta en ställning av rättfärdighet, dömande eller överlägsenhet. Ni kommer inte att hjälpa er värld genom att försöka tvinga in ljus i någons mörker.

Var istället ljuset. Var kärleken. Var fredsbevararen. Var de som vaknar upp om morgonen och uppskattar sin kudde för att de fick vila sitt huvud på den under natten. Älska er frukost. Tacka för att ni har ett hem. Tacka er familj. Klappa er hund. Beröm era barn. Uppskatta er partner. Be sedan om att alla mänskliga hjärtan ska lyftas upp. Be för att de sårade ska känna lindring. Be om att de rädda ska känna Guds Kärlek. Be för att ni själva ska känna frid.

När ni tittar på någon, föreställ er då att gnistan av ljus i deras hjärta växer sig starkare tills ni ser dem stråla med detta ljus. Viska telepatiskt till varje själ ni möter, antingen i ert fysiska möte eller i media, ”du är älskad!” Gör det för alla själar – inte bara de ni håller med – för alla, oavsett tro eller beteende, kommer de från samma Källa.

När ni tyst erkänner det inre ljuset, hjälper ni andra att minnas vilka de verkligen är. När ni telepatiskt viskar till själar, sänder ni en vibrationell våg av kärlek till dem som deras själ energetiskt kommer att tolka och känna.

Er utstrålning av kärlek kan vara den som lugnar ner det sårade hjärtat hos en person som håller på att bli våldsam. Er telepatiska viskning kan vara den som lugnar ner en själ som var i sådan smärta att den förberedde sig på att lämna planeten för egen hand. Er kärlek kan vara en våg av frid som lyfter en själ innan den faller ner i förtvivlans djup och ger upp. Ni kanske aldrig möter dessa själar. Ni kanske aldrig kommer att lära känna dem. Icke desto mindre, i djupet av ert delade väsen är ni förenade, och er kärlek räknas. Er vibration räknas.

Älska – medvetet och avsiktligt så ofta ni kan. Älska er teknologi. Diska ert porslin med kärlek. När ni kör bil, eller gör vardagliga saker, upprepa enkla sanningar som om ni viskade till alla själar: ”Ni är älskade, ni spelar roll.” Säg: ”Jag älskar dig” till allt och alla ni möter, även om ni säger det tyst i ert hjärta. ”Jag älskar världen. Jag älskar dig främling i affären. Jag älskar ljuset i dig kära själ på nyheterna vars ord jag inte tål. Jag älskar den mänskliga rasen. Jag vill att du ska veta att du är älskad.”

Ni är alla älskade – mer än ni kan föreställa er. Ni är guidade. Ni har legioner av änglar och andra dimensionella varelser som sänder ljus till er planet just nu. Ni har ett team för att personligen stödja alla era tankar, ord och handlingar av kärlek.

När ni är upprörda – andas långsamt och djupt och försök att känna vår kärlek. Andas! Fokusera på någon bra känsla i er kropp. Föreställ er att ni är älskade och omgivna av ett varmt fält av tröstande ljus, för det är ni. När ni är rädda, be oss att hjälpa er att vila i det Gudomligas frid. Andas. Föreställ er at ni är omringade av änglar. Föreställ er att ert hem och ert grannskap eller företag glöder, omringas och skyddas av det Gudomliga ljuset.

Affirmera att var ni än bor eller vart ni än går, är utrymmet i och omkring er en fristad. Mina kära, ni kan antingen låta frid stiga upp från djupet av er varelse, eller så kan ni låta världen infiltrera er hjärna med sitt kaos. Fokusera på det som ger er glädje, frid, tillfredsställelse, inspiration och hopp. Var medvetna om, att lika lätt som ni kan välja en ny tanke, kan ni välja en bättre, högre, kärleksfullare och fridfullare vibration.

Ni är ljusen på denna jord. Ni är barnmorskorna av en ny och större verklighet. Ni är det Gudomligas händer, ögon och hjärtan. Älska överallt och var helst ni kan, för ingen utstrålning av kärlek är någonsin obetydlig. Era till synes små val kan mycket väl bli den vibration som förändrar balansen i ett sårat hjärta, eller en sårad värld.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er mer än ni kan föreställa er.

Änglarna.

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

 

You may also like...