Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 15 januari, 2021

 

Tålamod är nödvändigt i tider som dessa, när de fortsatta restriktionerna ännu finns kvar och kan komma att bli ännu mer strikta. Såklart behöver alla nödvändiga åtgärder tas om ni ska kunna kasta av er skaklarna som håller er tillbaka. Men tiden som ni haft att tänka över vart ni vill gå och och hur ni ska komma dit, borde göra att ni kan se vägen framåt. Kasta av er de gamla sätten och välkomna en ny sorts närmande som är fritt från inblandning av dem som har en annan agenda med glorifiering av sig själva i stället för allas bästa. Ni kommer att bli befriade från de nuvarande restriktionerna och sedan förbereda er för en framtid som kräver samarbete och ärlighet i alla uppgörelser. Korruption har satt sig i systemen under så många år så de nästan blivit helt genomsyrade, men de själar som är av Ljuset har hållit ut och är nu redo att få fram ett nytt sätt att arbeta som är öppet och rent ärligt. Vi har sagt hela tiden att uppenbarelsens tid var inne och sakta men säkert blir sanningen uppenbarad, och de som ansvarat för att ha fullständigt kört över den kommer att få svara för sina brott. Det finns många, många själar som inkarnerat på Jorden i denna tid för att hjälpa mänskligheten att få fred på den, och med de ständigt ökande vibrationerna kommer ni inte att behöva vänta länge innan ni ser resultat.

Ert öde är säkrat och ni har förtjänat er seger över de Mörka som har beseglat sitt eget slut och kommer att få svara för alla sina brott mot mänskligheten. Många Ljusvarelser finns till hands och väntar på rätta ögonblicket att komma fram och presentera sig, och de kommer att ha med sig sin kunskap och expertis som hjälper till att snabba upp er utveckling. Det finns nu ett tillfälle att fullt ut dra fördel av förändringarna som behövs för att etablera grunden för den nya Jorden, vilket hjälper er att komma igenom tills Tilldragelsen sker. Det är mycket att göra för er, men var säkra på att vi hjälper er när ni kallar på oss för det. Ni tar de första stegen och vi är med er resten av vägen. Ni har så stor potential och inte många inser det ännu, men det kommer sakta men säkert växa fram i ert medvetande. Ni har hållits tillbaka så länge att ni glömt ert sanna jag och omfattningen av er potential. Den inre gnistan av ljus glöder och kommer att fortsätta göra så, tills ni till slut förstår er sanna natur. Med Guden inom er har ni obegränsad potential, och vi vill än en gång säga er att vara försiktiga med vad ni önskar er innan ni vet hur ni ska kontrollera den. Var dock inte oroliga för det, eftersom ni kommer att flyta in i er potential efterhand som ni utvecklas.

Nyckeln till frid är glädje och kärlek och om ni kan göra det till ert mål för framtiden, kommer ni att vara väl framme på vägen mot att bli en Galaktisk Varelse. Samtidigt kan vem som helst i er omgivning känna era upplyftande vibrationer och kan hjälpa till att sprida Kärlek och Ljus. Fortsättningen av covid 19 kan verka skrämmande men vi ser det försvinna lika fort som det dök upp, med andra ord kommer era ansträngningar att lyckas med att stänga till om det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...