Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 16:e mars 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 16:e mars 2018

 

Var försäkrade om att allt är bra, även om det är kaotiskt i vissa länder. Den bakomliggande orsaken är att dramatiska förändringar sker, som är nödvändiga för att kunna ge plats åt det som ska införas. Förändringarna är en del av introduktionen till den Nya Tiden som successivt kommer fram, då de gamla energierna försvinner. Bli inte bestörta över de åtgärder som uppstår för att rensa bort det gamla, eftersom ni har allt att vinna på det efteråt. När tiden fortsätter, kommer de gamla sätten som inte har någon plats i framtiden, att gradvis försvinna. Det kommer att bli en obekväm oundviklig situation, men glöm aldrig det faktum att det bästa fortfarande är att komma.

Nu när ni tagit er förbi markören, har begränsningarna hävts beträffande utomjordiska besökare till Jorden, men det behövs fortfarande kontroller, för att säkerställa att ingen av dem har för avsikt att störa er väg till Uppstigning. Det är dags att möta era ”andliga föräldrar” vilka är Plejadierna, och i sinom tid det kommer att ske. Framtida händelser är väl planerade, och alla med avsikten att höja era vibrationer, och det yttersta är naturligtvis er Uppstigning. Så, lyckliga tider finns runt hörnet, vilket förmodligen finns långt bortom er nuvarande förmåga av att kunna förstå. Lite i taget har ni fått några idéer om vad det innehåller, men ni kommer att bli mycket överraskade över omfattningen i de positiva förändringarna.

Ni kommer att var fria själar som är så utvecklade, att ni kommer att bli herrar över er egen framtid, och får många fler val för sådant ni kan göra. Ni kommer att vara ansvarsfulla själar, och leva ert liv i enlighet med de andliga påbud som kommer, från hierarkin som övervakar alla era framsteg. Livet kommer hädanefter att bli bättre och bättre, och en del av er känner redan av de förändringar som sker. Den större planen för ert avancemang, styrs av de kraftfulla själarna från Gudomen, som ser till att allt sker i balans och harmoni med allt som är. I själva verket följer alla era livs högre själar med er, och hjälper er genom sin vägledning, men de kommer alltid att respektera ert fria val.

De andliga lärorna dömer inte, eftersom ni omöjligen kan veta livsplanen för någon annan själ. Ni kan vara involverade med någon annan, för att på ett eller annat sätt hjälpa varandra att utvecklas. Ofta är själar sammanlänkade av karmiska orsaker, och kan ha tillbringat tidigare liv tillsammans, och genom att de hade olika roller, då hjälpte varandra att utvecklas. Tänk på att själen är odödlig, och när ni lämnar Gudomen för att få ytterligare erfarenheter, får ni inte bara många, många liv, utan hamnar i alla möjliga olika situationer, som ger er möjlighet att utvecklas. Se därför aldrig ner på en annan själ, utan uppskatta att han/hon precis som ni, följer en livsplan de gått med på att uppleva.

Mellan inkarnationerna brukar ni tillbringa tiden i det som kallas Sommarland, av uppenbara skäl. Ni träffar där andra själar, er familj, relationer och vänner, inklusive era mor/farföräldrar, som alla presenterar sig för er, så som de vill att ni ska se dem, och inte som de gamla de var när de gick över. Kan ni tänka er en nivå där vibrationerna är aningen högre än på Jorden, där tankens kraft råder. Under dessa omständigheter behöver ni inte pengar, utan ni kan fortfarande handla det ni vill ha, te och kex eller vad ni än gillar – allt är gratis. Det låter otroligt, men jag kan försäkra er att det jag har beskrivit, kommer att vänta på er. Det finns sjöar och hav, inte exakt som på Jorden, men ni kan fortfarande segla eller njuta av sådana aktiviteter. Jag kan höra reaktionen nu och frågor som ”var finns detta ställe”, och det stora antalet individer mellan inkarnationerna, var finns alla de? För det första, så finns det nivåer av existens som är uppdelade lite som länderna på Jorden, och ni är med dem, som så att säga, är av er egen sort. Bilar, bussar och liknande finns bara där för ”gamla tider skull”, för ni kan resa med tankens kraft, men många själar uppskattar transportsätten de var vana vid på Jorden. Sammantaget betyder det, att det inte finns någon ”himmelsk trafik” eftersom det inte behövs, och det är alltid ljust och soligt, därav namnet ”Sommarland”. När ni först anländer kommer ni att ha det man kan kalla en avrapportering, där era erfarenheter diskuteras för att se vad ni kan behöva för ytterligare lektioner, men det innebär inte någon som helst form av bedömning. Så när ni går därifrån, beror på när ni behöver en annan livserfarenhet på Jorden, och när omständigheterna finns som möter era behov. Så var säker på att allt är välorganiserat, för att alla ska känna sig hemma.

Ta livet på allvar och följ det som helt klart är er livsplan, för händelser kommer att uppstå som visar er vart ni är menade att gå, och de kan därför bli annorlunda än vad ni räknat med. Jag har sagt tidigare att ingen själ får mer än den kan hantera, och naturligtvis få ni alltid hjälp på vägen. Det är viktigt att ni arbetar för att åstadkomma ett bra resultat. När ni gör ert bästa kommer ni att röna framgång. Ni skulle bli förvånade, om ni visste hur hårt era Guider arbetar för att hjälpa er få en lyckad livserfarenhet. Tala högt med dem, eftersom de blir glada av att veta att ni är medvetna om deras existens. De följer alla era rörelser, eftersom de behöver vara med er hela tiden, de är också medvetna om er livsplan, och gör sitt bästa för att ni ska hålla er till den.

Alla ni är mycket erfarna själar, som haft hundratals, om inte tusentals inkarnationer, men ni har inte inkarnerat med full kännedom om detta liv, bara av det som var nödvändigt för att ta er genom den typ av liv ni behövde, för att göra ytterligare framsteg. Ni kommer aldrig att förlora de framsteg ni gjort, men som nämnts kan de hållas tillbaka för er om det behövs. Era erfarenheter kommer så småningom att ta er vidare till Mästarrollen, till och med ännu högre, och ni kan röra er i er egen takt eftersom allt finns i ”Nuet”, så ni har så mycket tid ni önskar. Tiden är en illusion, och i en tredimensionell existens är den linjär, och ni hanterar det mycket bra.

På Jorden tenderar nu saker att ändras så mycket snabbare, än de brukade göra, och rent generellt påverkas allt av de högre vibrationerna ni flyttar in i. Stegvis kommer en del av er att tycka att ni börjar uppleva synkronisering av händelser i era liv, och andra kan tyckas bli mer telepatiska. Det kommer att öka med tiden, allt eftersom fler och fler själar höjer sina egna vibrationer. Med andra ord, så börjar ni höja era vibrationsnivåer som en del av att bli en Galaktisk Varelse.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Gudssjälv, och varje själ har samma anslutning till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...