Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 14 maj, 2021

Det pågår fortfarande mycket blandade händelser i världen, men de första verkliga tecknen finns nu på att pandemin håller på att ta slut. Efterverkningarna kommer att pågå ett bra tag till men efterhand kommer allt att lägga sig och livet återgå till någon slags vanlighet. Som ett resultat av era erfarenheter kommer många permanenta förändringar att göras, men de kommer i huvudsak att gälla de problem som höll tillbaka er utveckling. De förändringar som är på väg kommer faktiskt att snabba på era aktiviteter, och ni bör nu ha en god uppfattning om vad de handlar om. Era konfliktområden kommer att bli de sista att klaras upp och det blir ett slut på fientligheter i sinom tid, då de inte stöds av de höjda vibrationerna.

Vi vill trycka på att ni själva lägger upp er personliga framtid, men då ni inte är medveten om er livsplan kanske ni vacklar eller tappar spåret på dit ni är menade att komma, men förhoppningsvis kommer era Vägledare att ha tillräckligt inflytande för att kunna ge er intryck av vad ni behöver göra. Det är en så viktig tid nu för alla inblandade, en möjlighet att lämna det gamla och börja om på nytt. Ordet ”nytt” passar bra, då det är så mycket som börjar bli synligt som kommer att bli del av era liv. En del blir helt nytt för er och ges till er då ni är i en ny cykel och har en härlig tid att se fram emot.

Man kan säga att den här tiden är den ni väntat på och det skulle vara sant. Det är ett stort språng framåt och kan ses som en belöning som ni förtjänat genom er hängivenhet och det hårda arbete som ni utfört för att komma så här långt. Era tankar och handlingar har sett till att ni rest er och förutsatt att ni fortsätter att se framåt, fins det ingen anledning till att ni inte skulle fortsätta på er väg mot Uppstigning. Mycket händer omkring er nu som skulle kunna distrahera er bort från er valda väg, men som vi sagt flera gånger måste ni hela tiden ha sikte på ert mål. Som vi påmint er om förut har ni emellertid era Vägledare med er hela tiden som håller ett öga på er. De gör ett stort arbete för att hjälpa er till framgång utan att ni vet om det.

Det känns ofta svårt när ni länge haft en tröttande eller prövande situation, men nu är lättnad i sikte. Det bör pigga upp er att veta att allt är väl och att Illuminati nu förlorar sin sista strid. De kommer förstås att slåss in i det sista men de har misslyckats med sin plan att erövra Jorden och dess folk. Lämna dem åt sitt eget öde vilket de själva har skapat. De har prövat mänsklighetens motstånd till bristningsgränsen, men har inte lyckats nå sina mål med att få fullständig kontroll. Så fred och frid kommer att ta över medan de Mörka flyttas dit de inte längre kan störa er framtid. Man kan säga att det står skrivet i stjärnorna och det finns en viss sanning i det. Fastän alla själar har en fri vilja har det alltid funnits en underliggande plan att hjälpa mänskligheten att nå ett framgångsrikt avgörande.

Ni har haft så många liv på Jorden som har bidragit till den nuvarande situation ni befinner er i, och ni har ofta upplevt vad ni själva skapat. Fri vilja är underbart men man får stå för konsekvenserna om inte avsikterna varit de bästa. Ni kallar det karma och det är helt enkelt att lära av sina misstag och gottgöra dem. Så ni kan berömmas för att ha kommit så här långt med att hålla era vibrationer tillräckligt höga för att kunna fortsätta utvecklas. Karma är inte ett straff så som en del tror, utan ett sätt att göra er ansvariga för era handlingar. Er belöning för att bli fria från problem kommer automatiskt då ni höjer era vibrationer.

Moder Jord stiger också upp som ni gör, hon och är storligen inblandad i förändringarna och ni kan redan se konsekvenserna av hennes aktiviteter. Hon har också behövt förbereda sig för dem och ställa Jorden till rätta igen. Kan ni föreställa er all den skada som mänskligheten har förorsakat och den våldtäkt av Jorden som ännu pågår genom vissa av er som fortsätter att exploatera och orsaka stor skada på den i sin jakt på rikedom. Lyckligtvis vet Moder Jord, hur hon snabbt ska kunna reparera Jorden och har redan påbörjat ett sådant arbete. Det kommer att resultera i stora förändringar på jordytan och stigande havsnivåer har redan noterats. Till slut kommer många att behöva flytta mot inlandet och de kommer att få tillräckliga varningar om sådana förändringar.

En märkbar förbätttring genom era nedstängningar har blivit en närmare relation till de som ni lever med. Tidigare har ni varit så upptagna av arbete att ni haft lite tid för vänner och familj, men det har förstås ändrats de senaste året. Ni har insett värdet av vänskap och hur ni kan hj älpa andra i prövande tider, och ni har lärt er mycket av varandra. I den närmaste framtiden kommer ni säkert att ha mycket mer tid tillsammans och uppskatta vänskapens värde.

Det dröjer inte alltför länge förrän länder kommer att inse att konfrontation är bortkastad tid och energi, för att inte tala om kostnaderna för att hålla väpnat försvar. Det är nu dags att tala med varandra om problemen då det säkerligen alltid finns ett svar som oundvikligen betyder att både ge och ta emot. Ni har sett så mycket förspillda liv i jakten på det som ni tycker vara er rätt och det är verkligen dags nu att sätta oenigheter åt sidan och arbeta för fredliga överenskommelser. Det måste komma för eller senare så vi uppmanar er att använda talet i stället för vapen. Inte ens historiska konflikter med religiösa motiv ska ge anledning till att ni inte kan leva fredligt tillsammans.

Ni har så mycket att vinna på att skapa en fredlig värld där barriärer kan tas ned och människor ändå kan behålla sina värderingar och religiösa föreställningar utan att börja kriga om dem. Ge alla människor tillräckligt med tid att uttrycka sina olikheter utan att försöka blanda er i. Det kan göras och ni kommer med tiden att inse att det är bäst för alla människor att bli sams. För vår del vill vi uppmana er att tänka två gånger innan ni överväger fientlighet, vilket inte är till nytta för någon. ”Fred åt alla” bör vara ert motto.

Kom ihåg att era tankar bär på en energi som påverkar andra människor och när tillräckligt många tänker lika ger det kraft att materialiseras, så medan vibrationerna fortsätter stiga kommer ni att inse att ni har makt att förändra framtiden. Medan ni får sådana krafter kommer ni dock att ha vuxit i er förståelse för sådana saker och agerar ansvarsfullt med dem. Ni har så mycket att vara nöjda över då framtiden är avgjord och ni har många angenäma upplevelser att vänta.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...