Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 15 juli 2022

 

 

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag

15 juli 2022

 

 

Så fort ni reder ut ett problem dyker ett annat upp för att ta dettas plats och så går det på, ett till synes oändligt antal som blir mer svårhanterligt. I realiteten ser ni resultatet av många, många års misskötsel som måste rättas till om ni ska kunna rensa bort det skräp som ansamlats. Det måste göras rent hus för att ni ska kunna börja på nytt och starta på nytt, då ni lägger basen för en ny period som ska bära er framåt med full fart. Som vi sagt tidigare, ni har inträtt i en ny era där litet är vackert, tillsammans med framsteg som ni ännu inte fått tillgång till. Mycket som är mycket acceptabelt väntar er, men först måste det gamla röjas ur vägen.

Ingen kunde ha förutsagt hur saker har utvecklats, dock har det passat in i den större planen att dra er ut ur de mörkas klor. De har spelat ut sista spel med att hålla er tillbaka och hindra själar som är redo att uppstiga, men till ingen nytta då dessas styrka att motstå försök till försening är större. De är medvetna om sina prestationer och håller ställningarna vad beträffar de Mörkas hinder. Det finns nu ingen orsak till varför de inte skulle gå hela vägen till Uppstigning.

Under tiden finns det mycket att göra för att förbereda människorna på stora förändringar, så att alla som känner sig redo att gå hela vägen till Uppstigning får hjälp. Det är rätt tid i slutet av en cykel att ta vara på möjligheten att göra det och all hjälp ges för att tillförsäkra framgång. Helt klart är inte alla redo att gå framåt, men utvecklingen går oavsett det vidare. Cykeln fortsätter och de som förberett sig för det kommer att skörda frukterna. Andra kommer att få all hjälp att utvecklas, då ni vid denna cykels slut kommer att bära med er allt det ni uppnått.

Er resa har tagit lång tid fram till den här punkten, och ni har framgångsrikt övervunnit många trick de Mörka utsatt er för i syfte att hålla er tillbaka. Förstå att i ett Universum av fri vilja är praktiskt taget allt acceptabelt, och de kommer att använda alla trick de kan för att nå framgång. Universell Lag säger att de Mörka måste göra sina avsikter kända. Så om Ljusstyrkorna är alerta har de fördelen att veta vad som planeras i förväg och kan förbereda sig för det.

Ni kanske tror att i en situation med fri vilja allting passar sig, men det är inte fallet då de som övervakar era handlingar också är ansvariga för att vägleda er så att ni håller er till er livsplan. Om ni vägrar att följa den då är det ert val av fri vilja, och då får ni ta konsekvenserna. Kom ihåg att ni har diskuterat det på förhand och accepterat det. Logiskt sett är ni i er tur inblandad i någon annan själs livsplan, och det är här det blir ganska komplicerat.

När ni väl rensat bort ert karmiska ansvar är ni en praktiskt taget fri själ och kommer att ha blivit medvetna om de större sanningarna. Det är inte svårt att göra det och ni kommer att bli förbluffade över hur lätt det är att bli en fri själ. Många av er har ingen aning om hur ni ska utveckla er och vad ni behöver för att göra det. Återigen kommer era guider att vara aktiva för att säkra att er livsplan lyfter upp er, även om ni inte inser vikten av det. Det finns ett enkelt svar för de själar som inte vet vad de ska tro. Bara lev ert liv med en god vilja mot andra människor, och resten tar hand om sig självt.

Å ena sidan är livet mycket enkelt och rättframt, ändå kan det verka vara så komplicerat. Lita på att era guider säkrar att ni är på rätt väg, då de är fullt medvetna om er livsplan. Nyckelpunkterna i ert liv har satts i rörelse och det är osannolikt att ni missar dem. Vid sluträkningen måste ni ha rensat bort all karma, det är målet för att vara redo för Uppstigning.

När ni betänker hur familjer påverkas blir allt ganska komplicerat. Vid den här punkten är det bäst att sluta då sammanflätningen av liv börjar bli svår att förstå. Var bara säkra på att alla själars livsplan diskuteras efter kroppens död. Hela syftet är att visa er hur ni hanterat era utmaningar, och hur, om nödvändigt, ni kunde ha övervunnit dem. Hjälp finns tillgängligt hela tiden och de bästa råd ges för att tillförsäkra er de bästa resultaten.

Skönheten i det använda systemet är att det provats och testats i eoner av tid, och visat sig vara mycket adekvat i att hjälpa själar utvecklas. Ni ska gratuleras för er ”säg aldrig död” attityd till problem ni möter, den ger er en bättre möjlighet att bli framgångsrika.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, och alla själar har denna samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...