Meddelande från Mike Quinseys Högre Själv, 11 oktober 2019

Meddelande från Mike Quinseys Högre Själv,

11 oktober 2019

 

Uppbyggnaden av förändring växer, och eftersom vi ser den större bilden, kan vi berätta för er att stora förändringar är i antågande. Styrkan har ökat under en längre tid och förseningarna blir färre. Energin för förändring är nu så kraftfull, att den inte kan hållas tillbaka mycket längre, eftersom många länder befinner sig i en förvirring och folket stärker sina krav. De gamla sätten accepteras inte längre, så förvänta er förändringar som speglar den väg de nya energierna leder till. Den Nya Åldern måste etableras och tillåta de framsteg som lyfter människorna upp till en ny nivå, en som återspeglar deras behov. Energins strålar är på plats och när förutsättningarna ökar, så kommer det att bli grunden för framtiden, då kommer människorna att komma i framkant, redo att leda vägen. Det är en mycket ljus framtid som väntar er alla, och fler själar vaknar upp till en större potential, som måste komma med den Nya Åldern.

Strider äger rum i flera länder, och i några finns det en självutnämnd ledare som har utövat diktatoriska metoder för att behålla makten. Men folket reser sig och vill få till förändring för att säkerställa ett rättvisare samhälle, där alla betraktas som lika och får njuta av frukten från sina arbeten. Tyvärr leder det oundvikligen till konfrontation och våld, och är något som många redan har fått uppleva. Folket kommer att vinna sådana strider, eftersom de förändringar som är nödvändiga kommer för att ta dem framåt, så att de kan få fördelar av de nya levnadssätt, som erbjuder ett mer behagligt sätt att leva. Allt är förberett och väntar på utkomsten av de framtida förändringarna, som kommer att göra livet mer bekvämt.

Perioden ni befinner er i, har beskrivits som en punkt i er utveckling när saker kommer att vara på en låg nivå hela tiden, men det kommer att vara triggern för inledandet av programmet med förändringar, som snabbt kommer att lyfta er. Så förtvivla inte över negativiteten när denna tidsperiod kommer, eftersom det kan vara en välsignelse i förklädnad. Visst är världen i turbulens, med klimatförändringar och en havsnivå som noterar stiger, vilket kan medföra stora förändringar vid kusterna och översvämningar på land. Detta är bara spekulation, men historien och erfarenheter från tidigare, visar på att Mänskligheten har det klart för sig och förbereder sig för den möjliga utfallet. Var försäkrade om att era Rymd-vänner som följer er progress, är fullt medvetna om det som äger rum, och gör sitt bästa för att påverka de som är i position att kunna hjälpa er.

Sunt förnuft kommer att spela en viktig roll, för att hjälpa er i förberedelsen för det värsta scenariot, och så länge åtgärderna inte försenas, så kan ni ignorera de värsta hoten. På så sätt orsakas ingen panik, eftersom ni vidtagit åtgärder för att skydda er och er egendom. Helt klart går det inte att undvika att några skadas, men eftersom ni förvarnas

går det att vidta åtgärder, som kommer att begränsa det till ett minimum. De fysiska förändringarna är naturliga, och Moder Jord kommer till stor del att kontrollera det som sker. Det är olyckligt att era ledare inte har en seriösare syn på det som kommer, eftersom mycket kan göras i förebyggande syfte under tiden, och på så sätt undvika stora katastrofer.

Förstå att ni alla tog en inkarnation just nu, helt medvetna om vad som skulle komma. Vissa av er var verkligen angelägna om att vara på Jorden under en så viktig tid. Därför vaknar många själar under denna period, till sitt åtagande med att delta i och förbereda människor för det som kommer. De är utrustade för att göra bra arbete och har mycket erfarenhet bakom sig, och många finns bland de unga, vilka har möjlighet att kunna se vad som kommer, och hur man ska kunna hantera det.

Var säkra på att den Utsedda Presidenten väntar på sin roll av att hålla positionen, tills dess nya val kan hållas. Det kan ses som början på en ny era, där den gamla inte längre finns med, utan med den växande medvetenheten och förståelsen för det viktiga i den kommande perioden, kommer den “Nya Tiden” att hamna i position. Ni kommer att bli förvånade över hur snabbt de nya idéerna kommer att realiseras, och en ny väg skapas, som täcker allt som är bra och nödvändigt, för att få de sedan länge efterlängtade fördelaktiga förändringarna. Dessa händelser är inte så långt borta, och kommer gör de, eftersom framtiden redan är bestämd.

Var och en av er kan hjälpa saker att manifesteras, bättre nu än senare, genom att vara positiva, särskilt under den nuvarande perioden med mycket förvirring och negativitet. Var fyrar av Ljus, och ni kommer att ansluta till andra med liknande vibrationer, och ni kommer tillsammans att utgöra en formidabel kraft för det goda. Vackla aldrig från era övertygelser, och vet att ni kommer att hjälpa till med att lysa upp vägen för andra, som letar efter vägen till slutförande. Självklart finns det själar med alla olika grader av andliga framsteg, men med det uppvaknande som sker, söker var och en en större förståelse. Många känner att något kraftfullt sker, men bara de upplysta har tillräcklig kunskap för att uppskatta det som kommer.

Med tanke på mängden ljus som skickas till Jorden, är det inte förvånande att fler och fler själar vaknar, och så snart de gör det finns hjälpen omedelbart till hands, för att vägleda dem på resan. Det är skönheten i det andliga systemet, eftersom varje själ hjälper till med utvecklingen, så att man håller sig till de andliga vägarna. Om ni behöver hjälp kan ni bara be om den, och er begäran beviljas om den inte strider mot er livsplan. Karma borde inte vara något problem för de av er som kommit långt längs vägen, och i denna Nya Ålder får ni så mycket hjälp, att det överträffar de nivåer som funnits under den senaste Åldern.

Ni är alla andliga varelser som har en mänsklig upplevelse, och när ert liv upphör återvänder ni till de högre nivåerna, som ni mycket väl kan beskriva som en avkopplande period för återhämtning. Efter att ha granskat ert liv, kan det åtminstone delvis bli möjligt för er, att bestämma hur er nästa upplevelse ska vara med er andliga utveckling i åtanke. Det är en glädjefull tid med att återigen träffa er familj och era vänner, som har gått över före er, och ni kan till och med träffa de själar, som går ut ur kroppen under sömnen i era mänskliga kroppar. Sådana nivåer är bara öppna för de med liknande vibrationer, så att ni säkert får en glad och trevlig upplevelse.

Underverken är obegränsade i mänsklighetens upplevelser, och ju högre vibration desto större möjligheter att söka ytterligare upplevelser, genom resan i Universum. Vissa sådana utvecklade själar tillbringar sina liv ombord på en Rymdfarkost, men eftersom de sannolikt befinner sig i enorma farkoster, med flera kilometer i diameter, finns inte känslan av att vara begränsade, eftersom det till stor del liknar att vara i en mindre stad. Ni kommer utan tvekan att förstå, att sådana möjligheter ger er större upplevelser, än att vara på Jorden.

Att veta vad framtiden innehåller för er, bör ge er hjärta och styrka att kunna motstå all negativitet runt er, särskilt då ni vet att det bara kan pågå under en relativt kort period, innan de stora förändringarna sker, som kommer att leda till en period av frid och skönhet utan slut.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Gudssjälv, och varje själ har samma koppling till Gud.

I kärlek och ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Maggan

You may also like...