Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 15 Mars 2019

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 15 Mars 2019

Per Staffan 15 mars 2019

Mike Quinsey (channeled information)

Det här året flyger förbi och tillsammans med väderförändringar borde det lämna er utan tvivel på att tiden fortsätter att accelerera. Det är en indikation på att ni rör er upp mot högre vibrationer och långsamt men säkert lämnar de lägre vibrationerna. Det betyder att när detta fortsätter kommer ni att röra er in i en större harmoni med allt annat, och litet eller inget av negativ natur kommer att finnas kvar på den nivån.

UTDRAG FRÅN: KRYON FÖRKLARAR VARFÖR NI FÖRTJÄNAR ALLA DESSA ANSENLIGA GÅVOR FRÅN ANDEN.

Medkänsla är ordet. Allt upprepar sig och det finns inget nytt under solen, och framtiden kommer därför att vara mer av det förflutna. Det som hänt i det förflutna kommer att vara framtida mönster. Ni har vänt blad, markören och ni börjar ackumulera det som är er avsikt och er visdom, ert engagemang i två områden där ni aldrig har varit tidigare. Denna framtid har aldrig skrivits, den finns inte på spåret från det förflutna alls. Ni säger att ni inte kan gå framåt, vilken villfarelse detta är, upprättad för att hålla er i linje. Villfarelsen är att det är en gammal energi – om Mänskligheten känner att den är fast kommer ni att vara det och det är vad som hände. Vet ni hur lätt ni kan kontrolleras när ni tror att ni aldrig kan komma över där ni är, och det finns de som har kontrollerat er i åratal som styr planeten, ekonomin och ni har även namn på dem, de är så framgångsrika för att ni vet att ni aldrig kommer att komma bortom en viss punkt. Det nya paradigmet raderar det helt och säger att ni vaknar bokstavligen med en Akasha som börjar röra om och säga ”det finns talanger här för dig som du aldrig har haft tidigare, inte bara i det här livet utan det nästa och det nästa, att du är på en väg som du aldrig har sett, som kommer att ta dig ljusår före där du är nu. Allting kan uppnås i den här energin med vinden bakom dig och du kanske säger ”Kära Ande, jag kommer aldrig att tvivla på Kryon igen” Jag vet att det finns saker som jag kan föreställa mig, oavsett hur gammal jag är. Jag vet att jag kan gå längre än jag har gått förut, faktiskt är jag redan där för jag är en del av skiftet och inte en del av villfarelsen.

SLUT PÅ UTDRAG.

Det är så mycket som ni har förnekats, vilket ger er en enorm utmaning för att finna er väg tillbaka till Ljuset. Detta har varit avsiktligt för att ge er en svår test, för att se om ni kunde övervinna mörkret och återupptäcka era sanna jag. Ni blev hjälpta och har fortfarande hjälp med att lyfta upp er själva, och som ni måste känna till nu, är ni hjälpta av era ständigt närvarande guider. Förstå att ni ställde upp frivilligt för detta experiment med fullt förtroende för att ni skulle nå framgång. Ni är förstås i sista steget om ni redan har vaknat till sanningen om er varelse. Med den senaste uppenbarelsen att ni har er Gud inom er, eftersom ni nu anses vara redo att ta emot sådan information måste det vara lugnande att veta att det är så och att ni därför har evigt liv.

Bortsett från när ni kallas tillbaka till Gudomen, har ni flera liv genom vilka ni kan utvecklas och få kunskap när ni följer vägen tillbaka. Era erfarenheter kan till och med ta er till olika universum där alla typer av livsformer finns. Det är ett långt äventyr som kommer att uppfylla era önskningar om olika och spännande tider. Mänskligt liv är en stor upplevelse som gör det möjligt för er att utvecklas i en mycket snabb takt och lämnar er väl lämpade att hjälpa andra själar att utvecklas. När du expanderar genom din medvetenhetsnivå behåller du den kunskap du har fått som du kan använda för att hjälpa andra att följa på din väg. Faktum är att en uppstigen Mänsklighet är beroende av att hjälpa andra utvecklande själar på samma sätt som de har gjort.

Det primära syftet med era erfarenheter är att förbereda er för större saker som så småningom tar er högre och högre in i det Ljusa Universum. Ni kommer att inse att ni inte är er fysiska kropp, och detta är bevisbart på er nivå från erfarenheterna av de som har haft ”ut ur kroppen” -upplevelser. När ni lämnar den permanent vid döden slits silvertråden av och ni släpps fria. Det finns inget att vara rädda för när det gäller döden, och ni har haft många exempel där själar har kastats ut ur sina kroppar och inte insett att någonting har hänt. Detta beror på att de genast har funnit sig i sin eteriska kropp som är identisk med den fysiska kroppen, förutom att den är av finare vibration.

Kära Ni, sanningen är otrolig och vi försöker att inte överväldiga er, men nu är det dags att upplysa er om vad som ligger framför er. Det kan ta mycket lång tid med ert sätt att mäta det, men det ökar under alla omständigheter farten som ni har märkt. Så var öppna för vad som kan korsa er väg och tillåt många trevliga förändringar som väntar på att manifesteras. Som ni utan tvekan kan föreställa er, att flytta från ett Mänskligt till ett Galaktiskt Väsen är ett enormt steg att ta och det är på er evolutionära väg.

Var säkra på att ni i alla stadier av er utveckling aldrig är ensamma, och det finns alltid högre varelser som följer era framsteg som hjälper er att lyckas. Ni måste nu ha insett att evolutionen arrangeras på ett ordnat sätt, och att hjälp i alla steg alltid finns till hands. Det är därför vi rekommenderar er att be om det när ni behöver det, men ni kanske inte nödvändigtvis får det när ni vill, utan bara när det är rätt tid att ge er den fulla nyttan. Under den senaste cykeln bar ni oundvikligen karma med er och det var viktigt att ha i åtanke för de som tänkte hjälpa er. Nu är de flesta av er emellertid fria från gammal karma och om ni gör fel nu, kommer omedelbar karma att gälla. Faktum är att de själar som har gått långt på sin väg har lyft sina vibrationer tillräckligt för att inte drabbas av karma.

Ni har på sista tiden fått mycket information om framtiden, men låt det inte överväldiga er eftersom så mycket ligger långt in i er framtid. När saker förändras kommer det att vara i en takt som ni kan hantera även om det för närvarande finns ett tryck för att gå vidare från dagens kaos. Mycket väntar på att bli släppt som öppnar era ögon för vad som ligger framför er, och det kommer säkert att tas väl emot. Vi har sagt många gånger att stora förändringar ska ske, och tiden kommer närmare för er att se dem. Ni är alla väsen med stor potential och framstegen bör gå snabbt framåt, när tiden närmar sig och när det är säkert att göra så.

Er beslutsamhet fick er förbi markören och nu måste ni vara lika bestämda att gå igenom de förändringar som leder till mycket lycka och glädje, när ni ser att de gamla energierna äntligen läggs bakom er. Ljusstyrkorna ökar obevekligt för att rensa de mörka krafterna från inflytandepositioner, så att ljuset kan ta över och bringa de välkomna förändringarna till verklighet.

Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag från Första Skaparen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...