Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 februari 2020

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 februari 2020

 

7 februari 2020. Mike Quinsey.

De hemliga framstegen inom tekniken har pågått i över 50 år, och den hastighet med vilken de har ökat innebär att ni är så långt efter att det skulle ta tidsåldrar att få er uppdaterade. Teknologin finns nu för att snabbt hantera era nuvarande problem som i hög grad håller tillbaka er utveckling, och de mörka hindrar er från att dra full nytta av den. Ljuskrafterna har dock försökt skapa ett nytt scenario så att förändringsgraden kan påskyndas. En fullständig förändring kan inte äga rum förrän de mörka har tagits bort från sin förmåga att fortsätta med sin kontroll över Jordens affärer. Under en längre tid har många av de ministrar som stöder dem tagits bort och fängslats, men det är en formidabel uppgift att hantera tusentals missförstånd.

Beroende på hur snabbt Händelsen äger rum är det möjligt att den kommer att hända innan de mörka är helt under kontroll eller i fängelse, så det är för närvarande svårt att ge något annat än en ungefärlig tid 2029/2030. De gamla vägarna för den sista cykeln är inte längre tillämpliga och för att mänskligheten ska gå vidare är det viktigt att gynnsamma förändringar införs så snart som möjligt och att alla ansträngningar görs för att uppnå detta. Vi har nämnt fri energi många gånger, och det är möjligt att den kan avslöjas av en oberoende källa. Enbart detta skulle medföra stora förändringar och kraftigt hjälpa till att minska eller befria planeten från föroreningar som kväver havet och förstör marina livsformer som ni är beroende av för ett balanserat ekosystem.

Varje själ bör ta en titt på vad den kan göra för att hjälpa till att rensa upp planeten och på så sätt uppmuntra återförandet av alla livsformer till en hälsosam miljö. Förstå att ni är i hög grad beroende av Moder Jord för ert välbefinnande och er överlevnad samt ren luft om ni ska återgå till full hälsa. Allt detta har försummats i alltför många år och nu är det dags för en storslagen städning som kommer att hjälpa till att återställa naturen som har blivit svårt skadad. Det finns små grupper som hjälper till med förändringarna, men bara en världsomfattande plan kan ge maximala fördelar när tiden rinner ut innan en större katastrof inträffar. Ni kanske känner att en brådskande känsla för Jordens tillstånd är oberättigad, men vi försäkrar er att signalerna om fara finns där för att ses av dem som har förmågan att förstå dem.

Som ni kan förstå är maten i fara på grund av de gifter som finns i Jordens jord och till och med vatten. Människan är medveten om dessa problem och vidtar nu åtgärder för att vända situationen och börjar just inse den enorma skadan på korallrev, hem för så många olika typer av marint liv. Naturligtvis är många organisationer medvetna om brådskan att få naturen tillbaka i balans, men storleken på uppgiften kräver ett större gensvar. Era regeringar och Världshälsoorganisationer vidtar åtgärder, men storleken på problemen är överväldigande och kräver mer samarbete mellan nationerna. Det är inte bra att vakna upp när det blir för sent.

Den goda nyheten är att när ni verkligen kommer igång med att återställa Jorden finns det hjälp som väntar från högre källor, även om den Universella Lagen håller er ansvariga för all den skada ni gör på miljön. Vi vill först se bevis på att ni tar hand om Jorden och tar positiva steg för att övervinna de problem som finns. Återigen nämner vi att vi inte vill vidta åtgärder som skulle störa er fria vilja, men vi kommer alltid att hjälpa till i den grad vi är tillåtna. Vi är glada över att människan börjar ta ansvar för sina handlingar. Idéer för framsteg präntas in i hjärnan hos dem som är i stånd att få saker gjorda, och vanligtvis är det ett framgångsrikt sätt att uppnå dem. Det är då upp till er huruvida ni agerar på dem.

Förstå att det som händer i den tid ni befinner er inte är som de normala upplevelser ni tidigare har haft. Hittills i slutet av de tidigare fyra cyklerna på cirka 25 600 år har jorden rensats så att mycket lite bevis återstod för de tidigare civilisationerna. Den här gången är Uppstigning möjlig eftersom tillräckligt många själar har höjt sina vibrationer och kommer att fortsätta att stiga genom att uppleva Händelsen. De bevis som fanns har försvunnit, det mesta finns djupt under jordens yta varifrån ni ibland har hittat rester av avancerade raser.

Er version av tidigare civilisationer är långt borta från sanningen, även om Darwins princip i princip var korrekt. På senare tid har ni hittat många skelett som säger att det har funnits många fler mänskliga arter som har kommit och gått än ni vill erkänna, inklusive humanoida varelser, cirka 30 meter höga eller mer. På relativt kort tid kommer ytterligare avslöjanden att göras och förstås mer om er sanna historia. Ni har mycket att lära er som kommer att chockera de som hittills inte har intresserat sig för den verkliga sanningen om er tidigare utveckling. Ni har en stor framtid framför er och många ET:s väntar på er uppstigning eftersom ni kommer att vara de första att uppleva den som helt medvetna varelser. Händelsen är naturligtvis utlösaren för den och den kommer att vara omedelbar för varje själ. Inte alla kommer att vara redo att stiga upp men kommer att gå vidare när den gamla cykeln ska stängas.

Det finns en plats för varje själ för att fortsätta sin utveckling och det kommer exakt att täcka deras behov så det finns ingen anledning att oroa er för er framtid, eftersom allt har tagits hand om för att säkerställa en smidig övergång från en nivå till en annan. Detta är spännande tider att uppleva eftersom ni har väntat mycket länge på att nå denna punkt, och ni kan nu njuta av framgången av era ansträngningar för att övervinna alla de utmaningar ni framgångsrikt har mött. Var försäkrade om att med tiden kommer saker att lösa sig och er utveckling kommer att gå framåt ännu snabbare. Då kommer de mörka att ha reducerats till en icke-effektiv styrka och de flesta av dem är fängslade för sina brott mot Mänskligheten. De kommer att ha spelat sin roll i ”maktspelet” och kommer aldrig att tillåtas inkräkta på planen från de högre makterna som var för evolutionen av dem som levde i den Ende Gudens energi. Alla själar kommer så småningom att göra sina framsteg, och kom ihåg att vi alltid står bredvid er och leder vägen.

I era tidsområden rör sig saker mycket långsamt jämfört med nivåerna för de högre vibrationerna men ändå görs mycket framsteg. Eftersom ni inte kan se helhetsbilden är det svårt att uppskatta att ni går framåt trots det kaos som ofta existerar. Men de allsidiga insatserna bär frukt och det kommer gradvis att bli klart för dig vart du ska. Mycket är redo att explodera på scenen och det kommer tydligt att indikera att Ljuset nu är den dominerande kraften för gott. Var på gott humör eftersom du har så mycket att se fram emot vilket snart kommer att avslöjas.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma inre koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

 

Du gillar kanske också...