Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag 4 november, 2016

et-contact

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

4 november, 2016

Tiden går snabbare än någonsin och omständigheterna på Jorden når stegvis sin klimax, där dess framtid måste lägga om sin kurs. Ur ovissheten uppstår en positiv förändring, som lämnar er utom alla tvivel på att Mänskligheten är ämnad att stadigt gå på sin väg mot Uppstigningen. Resultatet var aldrig menat att bli annorlunda, eftersom tillräckligt många människor har anslutit sig till Ljuset och har höjt sina vibrationer. Allting mindre än det skulle helt sannolikt ha resulterat i ett nytt abrupt avslut på Tidsåldern, som hade fått ses som en katastrof. Ett fåtal har gjort det möjligt, genom att stadigt hålla fast vid att lyckas stiga upp i högre vibrationer. Det är nu helt enkelt frågan om att upprätthålla denna position, tills den uppnådda nivån tar dem till de högre dimensionerna. Ni kallar det Uppstigningen, och ett tecken på er andliga utveckling som har lyft upp er, ut ifrån de lägre vibrationerna. Var försäkrade om att den här tiden snabbt närmar sig och att händelserna bekräftar att det stämmer.

Många själar håller på att vakna, men tiden som gör det möjligt för dem att stiga upp, är begränsad. Men när väl sluttiderna allmänt kan tillkännages, kommer dessa själar att skutta framåt, när sanningen gällande denna specifika period blir uppenbar. När saker och ting allmänt kan föras fram i ljuset, får alla själar möjligheten att följa vägen mot Uppstigningen, men vissa kommer att visa föga intresse och deras väg fortsätter längs ett annat spår. Beslutet gällande vilken väg de ska ta är deras val enligt den fria viljan och det kommer att vara rätt för dem. Det påverkar även vissa partnerskap och vänskaper, som alltid kan förnyas i framtiden. Känn er försäkrade om att ni, innan ni inkarnerade till er nuvarande livstid, hade blivit presenterade med en plan för alla möjligheter och därför varit medvetna om det troliga resultatet.

Moder Jord har ett flertal uppdrag att utföra när hon förbereder sig för Uppstigningen och kommer att göra ansträngningar för att införa förändringar till Jorden, som befinner sig i beredskap. Utav nödvändighet förorsakar vissa en förflyttning av människor till säkrare områden och var försäkrade om att där det förekommer förluster av liv, så har det förutsetts och de själar som det gäller är medvetna om det. Detta är en del av deras nödvändiga upplevelser och därför har de i förväg kommits överens om. I verkligheten sker ingenting helt slumpmässigt, fastän det ofta verkar vara så. Varje själ har diskuterat sina behov innan de inkarnerade och känner till vilka slags utmaningar de har presenterats med. Utvecklingen är därför i sin ordning och sker på ett sådant sätt, att ingen själ behöver möta mer än man kan hantera och ni har ständigt era Guider med er, vilka övervakar er utveckling. Ofta har det som ser ut som sammanträffande, planerats för er för att säkerställa att ni inte ska missa en möjlighet till att förverkliga er livsplan.

Kom ihåg att ni är kraftfulla Varelser och när vibrationerna ökar, finner ni att det som ni ställer er in på att göra, nästan med säkerhet någon gång kommer att manifesteras. Vissa händelser är redan en del av er livsplan, men ni har fortfarande fri vilja vad gäller många saker. Förutsatt att det inte är emot er Livs-Plan, finns det alla möjligheter att ni får uppleva vad ni har i sinnet. Till exempel så har ni också planerat vilka ni kommer att träffa, som kan passa in med era behov och det innefattar er kommande partner. Likaså, om det har blivit bestämt att äktenskap inte är för er, så kommer det inte att ske. Det gäller alla och envar och inbegriper händelser som säkerställer att ni får uppleva precis vad ni behöver för att gå vidare i er utveckling.

När ni umgås med andra som också går igenom sin upplevelse i enlighet med sin Livs-Plan, så känner ni faktiskt inte den sanna själen utifrån det yttre utseendet, utan bara den kropp som de har för denna specifika inkarnation. Inte heller kan ni veta om de till exempel var en Kunglig eller en bonde i sin tidigare livstid och faktum är att ni aldrig vet vilka ni kommer att möta. Ett fåtal själar har en medvetenhet om sina tidigare livs natur och det säkerställer att de utan distraktioner kan ägna sin tid åt sin nuvarande livstid. Varje Livs-Plan är specifikt designad för era behov och för att säkerställa att karmiska ansvarsområden blir uppfyllda. De som har sackat efter kan få möta fler utmaningar, eftersom de ofta har en större mängd karma att rensa ut och tills det har skett kan de inte komma så långt vidare.

Moder Jord förbereder sig för sin Uppstigning och när hon rensar Jorden är det oundvikligt att vissa liv går till spillo. Sådana själar jobbar ofta på sin egen karma, så att alla kan gynnas av dessa upplevelser. Sådana händelser leder till en känsla av desperation bland dem som inte sedan tidigare har någon vetskap om dem eller om sitt eget syfte. Under dessa omständigheter får de orsaken bakom dessa händelser förklarade för sig. Ni går igenom en period av en del störningar, när de gamla energierna spelas upp till slut, men det är nödvändigt eftersom förändringarna nu måste få äga rum.

Den Mänskliga Rasen har kommit långt på väg alltsedan ni först satte er fot på Jorden. Ni har nått ner till djupen av mörkret och hittat er väg ut igen och nu stiger ni åter upp och blir Galaktiska Varelser. Ett flertal av er var resenärer i skyarna och ert hem var på ett av Rymdskeppen. Ni sökte äventyr genom att resa till olika planeter för att konversera med invånarna, men ni har också ett uppdrag att sprida Ljuset. Ni är mycket, mycket större för era upplevelser på Jorden och ni förmår hjälpa dem som befinner sig i sina tidiga stadier av utveckling.

Detta är den vecka som höll höga förväntningar för att tillkännagivandet av ”Re-valveringen” skulle ske, men som ni redan har upplevt, verkar det ständigt finnas anledningar till fördröjningar. Men en sak som ni kan känna er säkra på, är att den är verklig och att den kommer att få livsomvälvande effekter för många människor. De första förändringarna möjliggör det för dem som får till sig större tillgångar, att framskrida och planera lindring för dem som är mest behövande. Projektens storlek blir enorma och långtgående. Men alla behov kommer slutligen att täckas upp och fattigdom och brist försvinner. Förändringarna kommer att komma snabbt och Den Nya Tidsåldern har vid det laget kommit långt på väg.

I all upphetsning, låt er inte svepas iväg, eftersom det fortfarande finns massor av arbete som ska utföras. Det blir inte lättare förrän den sista av Illuminaterna har avlägsnats, så att deras inflytande inte längre ska kunna fördröja saker och ting. Deras tentakler sträcker sig långt och vida omkring, men många av deras underhuggare kommer att byta sida, snarare än att förlora allt de har uppnått. Förlåtelse är en underbar handling som reparerar brutna relationer och som behövs för att få förlorade själar tillbaka till Ljuset.

Trots allt kaos som pågår, utförs en hel del gott arbete bakom kulisserna, för förberedelsen och introducerandet av apparaturer för fri energi. Var försäkrade om att många källor nu arbetar på sådana projekt i länder som är mottagliga för tanken på att introducera dem. På grund av bristen på publicitet kanske ni inte är medvetna om en sådan utveckling, men missta er inte eftersom allting går väl framåt. Det innebär att när det väl är säkert att göra så och klartecknet ges, så kommer överraskningarna att bli många.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Mike Quinsey – Channeling his Higher Self – 4th November 2016

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...