Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag – 8 september 2017

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag – 8 september 2017

Kära Ni, bli inte påverkade av de yttre tecknen på kaos och pågående problem som verkar vara oändliga och inte visar några tecken på att komma till något slut. Som ni kommer att se en dag snart, när ni tittar tillbaka, började den Nya Åldern som förutspåtts men det tog tid att etablera det nya sättet att leva. De gamla energierna försvinner gradvis men det finns de som inte vill släppa förrän de känner sig tvingade att göra det. Precis som vem som helst av er som skapar ert eget öde och tidslinje som kommer att göra det möjligt för dem att fortsätta på deras valda väg. Men de negativa krafterna kommer inte längre kunna  tvinga sina sätt på dem av er som söker ett fredligt liv fritt från krigets styggelse. Hoten om krig växer men samtidigt fortsätter många källor att arbeta mot en permanent fred på Jorden. Var försäkrade, hur allvarliga hoten än är och attityderna blir, att det inte finns någon möjlighet att ett kärnvapen krig skulle tillåtas. Medan er fria vilja erkänns, har de högre makterna gjort det helt klart att inga kärnvapen kommer tillåtas att användas. Alla försök att göra det kommer att resultera i ett totalt misslyckande och det är Guds Vilja.

Rädsla för vad framtiden har med sig kommer bara hjälpa de Mörka som använder det mot er. Försök att hålla er ifrån de negativa energierna genom att inte ge dem kraft. Fokusera på världsfreden som kommer som en del av den Nya Ålderns förändringar, som redan hjälper att höja vibrationerna på Jorden. Det är ni, folket som har styrt er Jord bort från de gamla sätten av konfrontation och ni kanske bara är i minoritet, men ni har skapat tillräcklig kraft för att skifta era tidslinjer till en som för med sig permanent fred till Jorden. Att ni har gjort det ger också möjlighet för de själar som övervakar er framgång, att hjälpa er, då det inte kommer att kränka er fria vilja. För närvarande väntar mycket på att fortskrida och ingen tid har förlorats genom att det förberetts för denna tid långt i förväg. Gör ert arbete utan rädsla för framtiden då det redan är skrivet att ni kommer att uppleva allt som kommer med en existens i fred. Ni har fullbordat er tid i de lägre vibrationerna och kan fokusera på alla förmåner som är förbundna med den Nya Åldern, som snart kommer att manifesteras.

Om ni är redo att stiga upp då kommer ni ha tagit de första stegen till att bli en Galaktisk Varelse. Det är en naturlig nivå som ni känner till, och ni är kvarlämnade för att uppleva de lägre dimensionerna. Det hela är en del av er spirituella tillväxt och förpliktelser att vara mentor till dem som följer i era fotsteg. I de högre dimensionerna är det normalt att sätta andra före sig själv och på detta sätt för evolutionen framåt på ett ordnat och acceptabelt sätt. Till exempel, kom ihåg att många, många civilisationer, som era mentorer från Plejaderna, har utvecklats mycket längre än er har, ändå övervakar de er uppstigning för de har ett personligt intresse i er evolution. Livet i de lägre dimensionerna kan tidvis verka mycket ensamt, ändå, i verkligheten är ni aldrig ensamma och er framgång följs av högre Varelser hela tiden. De håller er till ert livs plan, hjälper till när det behövs ofta utan att ni vet var det kom från, när ni troligtvis säger att det var tur eller tillfällighet. Tala med era Guider som ni skulle göra med en vän då de tycker om att höra ifrån er.

Livet som kommer, kommer att har lite som kan jämföras med er nuvarande upplevelse, så håll ut med alla problem ni har och vet att alla upplevelser är av värde och stärker er tillväxt och evolution. Många civilisationer är intresserade i era framsteg och beundrar era lösningar och hängivenhet. Man inser att ni har tagit på er en verkligt svår utmaning och var utvalda som de som bäst passade för uppgifterna. För er är det ni tjänat på detta en ovärderlig upplevelse som kommer att främja er i det långa loppet. Den personliga tillväxten förstärks av er attityd och hur ni möter era utmaningar och inget är slöseri med tid, då varje upplevelse har något att erbjuda er personligen. Med varje inkarnation kommer tillväxt och ni kommer att gå framåt i stadig takt, för ni kommer att tagit på er en livsplan som speciellt passar era behov.

Era Guider spelar en avgörande roll i att hjälpa till med er evolution, genom att se till att ni fullföljer er livsplan så långt som möjligt utan att de kränker er fria vilja. Inse att med varje liv får ni uppgifter som kommer att hjälpa er i er evolution, och att rensa ut karma. Men om ni misslyckas att gå framåt kommer samma uppgift tillbaka om och om igen tills ni lär er den. Under dessa omständigheter kan ni inte misslyckas att gå framåt om ni inte vägrar all hjälp, och det läggs då till på er karma när ni skulle rensa ut den.

Att veta att ert liv är planerat i detalj ignorerar inte vad ni kan anse vara negativa upplevelser. Ibland spelar ni en roll i en annan själs behov, så ta hand om dem som ni skulle ta hand om er själva. Det kan finnas situationer där ni kan hjälpa en annan själ och det kan vara ett sätt att erkänna att ni fått hjälp tidigare. Självklart kan det vara tvärtom och till er fördel. Det enkla svaret är att göra ert bästa i alla omständigheter och ni kommer inte  göra mycket fel. Var hjälpsam när ni utför det ni gör och förvänta er ingen belöning, det kan ändå resultera i en vinst för er vid ett senare tillfälle, på ett sätt ni inte förväntade er. En god maxim är en som säger ”gör mot andra som ni skulle vilja att andra gör mot er” och det är ett gott råd.

Livet blir redan lite enklare när influensen av de Mörka försvagas. Deras plötsliga maktförlust har planerats under ganska lång tid och de kommer inte kunna ta tillbaka förlorad mark. Naturligtvis kommer deras underhuggare fortsätta oavsett, men även om så är fallet, kommer deras aktiviteter minska när deras fonder börjar sina. Det finns också medkännande försök från Ljuset, att vända deras uppmärksamhet till att ge upp sina negativa handlingar och överlämna sig till Ljuset.

Var försäkrade att mycket händer som är positivt och har blivit förberett och är redo att bli tillkännagivet med en minuts varsel. När väl saker börjar att ske kommer mycket hända på kort tid av den anledningen. Allt är för att lyfta upp er, så att den Nya  Åldern verkligen kan börja. Det har planerats under en ganska lång tid och justerats för att ta hänsyn till de senaste förändringarna. Inget, absolut inget kommer att tillåtas att störa dessa planer och de är säkra i händerna på dem som vaktar era intressen. Det goda folket på Jorden är kända för dem som övervakar förändringarna och var och en får fullt stöd.

Sanningen om er tid i de lägre vibrationerna måste berättas innan ni stiger upp. Det är nu dags att ni börjar lära er hur era upplevelser var planerade för att ge er maximal möjlighet att utvecklas. Det har varit svårt pga er fria vilja, vilket betyder att de Mörka också har fått varje möjlighet att motsätta sig er evolution, men ni har övervunnit deras försök och är nu stadigt på er väg mot Uppstigningen. Allt är på plats för att gå framåt när de rätta möjligheterna uppstår. Försiktighet har iakttagits och det kommer fortsätta på detta sätt för att försäkra att allt fortgår enligt planerna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...