Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 februari, 2021

 

Utdrag ur ”KRYON – DEN NYA PLANETEN JORDEN”

Multidimensionell fysik.

Anti-krigsfysik skapar multidimensionella fält som inte kommer att börja röra vid medvetande eller biologi, de kommer att vara helt blinda inför dessa fält eftersom de är isolerade och särskilda för endast ett syfte – att hindra explosioner att ske genom att kontrollera massan i ett objekt.

Det betyder inga fler krig. Slutet på organiserad religion. Eftersom ni har medvetande kommer ni inte att behöva er fysiska kropp. Ni kommer alltid att ha fria val och vishet. Mer än 90% av befolkningen kommer att ta vägen mot upplysning. Alla kommer att tänka på samma sätt. Livslängden ökar trefaldigt eller mer. Ledare kommer att skapa en ny doktrin.

* * * * * *

12 februari 2021. Mike Quinsey.

Att vi ges få detaljer om vad som händer i det större perspektivet beror mestadels på att vissa aktiviteter hålls så hemliga som möjligt för att skydda Ljusstyrkorna. Mycket händer som ni inte är medvetna om och prioritet ligger på att skydda er från de Mörkas aktiviteter. De kan ha blivit försvagade av att ni arresterat många av dem, men de utgör fortfarande ett hot eftersom de inte bryr sig om Universell Lag eller era liv. Med avseende på detta skyddar vi er så långt som möjligt och vi minskar gradvis deras styrkor. Till slut finns det bara en vinnare då Ljusstyrkorna kommer att segra överlägset.

Vi har väntat så länge på en möjlighet att möta er öppet, men, som ni vet, för vår, och ännu mer för er, säkerhet behövs en situation där vi kan vara säkra på att vår plan inte sätter er i fara. De Mörka är inte på långa vägar så mäktiga som de en gång var, till stor del beroende på vår närvaro, men även några få kan utgöra en stor fara för många av er. Vi tar inga risker och har tålamodet att vänta på rätt tillfälle för att besegra dem, vilket är oundvikligt. Det har tagit lång tid att komma så här långt, och vi tänker inte jäkta på saker nu när vi är så nära en stor seger.

Ni är också på väg mot en stor framgång, även om ni för närvarande befinner er i en förvirrande situation och undrar om ni någonsin kommer tillbaka till något som liknar ”vanligt” – men det gör ni, även om det kommer att bli mycket olikt det som ni varit vana vid. Till och med nu börjar ni se stora möjligheter som stiger upp ur de förändringar som tvingats på er. När ni kan gå framåt finns det inget att vinna på att gå tillbaka till de gamla vanorna, de är avslutade och har tjänat sitt syfte mycket väl.

Framtiden är inte klart synlig för er men ni kan vila tryggt i att den är mycket ljus, genom att den för med sig en fredlig framtid som inte har någon plats för krig och liknande aktiviteter. Utdraget från Kryon som ni fått visar varför vi kan vara säkra på sådana saker, och hur vi kan trygga freden utan att själva använda vapen, för det är inte så vi gör som Fredsbevarare. Så alla era ansträngningar för att ta er igenom denna tid kommer att belönas mycket högre än vad ni kan föreställa er. Håll er lugna inför många restriktioner som läggs på er, de kommer inte att vara länge, och om ni följer dem kommer pandemin snart att vara över.

Det som händer i USA är nyckeln till framtiden och stora förändringar är nära förestående, vilka sätter upp scenen för ett stort språng framåt. Ni kommer otvivelaktigt att bli mycket förvånade men inte när ni förstår innebörden av vad som har hänt och också ser potentialen för att göra det landet storslaget igen. Där finns så mycket som är fel med det för närvarande, förändringarna måste börja någonstans och vi hoppas att det blir mycket snart. Så allt som allt finns det mycket att se fram emot även om ni inte känner till formen på det. Ni ska veta att det är större makter än de på Jorden som håller nyckeln till er framtid, den är bestämd att bli en Gyllene Tid i er historia.

Kan ni känna de nya energierna som börjar föra med sig frid på er planet, de börjar redan göra skillnad. De kommer att fortsätta att göra så och ta er hela vägen till Uppstigning. Många förändringar finns ännu som ska ske och allt kommer att bli en del av omformandet av era samhällen till en mer hanterlig storlek. Störst är inte längre bäst eller passande för era behov, vilket ni redan sett. Kära Ni, ni kommer att vara del av historien och människor kommer att se tillbaka i beundran på denna tid och undra hur ni någonsin kunde klara er igenom den. Till skillnad från tidigare kommer historien att korrekt spegla vad som hänt och hur ni framgångsrikt tog er igenom.

Det finns ljus i slutet av tunneln och det strålar klart och växer hela tiden. Det kunde inte vara på något annat sätt då er väg redan lagts ut. Den kan vrida och vända sig men vad som än händer är ni tillförsäkrade att nå ert mål. Så tänk positivt om er framtid oavsett vad som ska ske, då allt kommer att bli som planerat. Ja, ni har fortfarande fri vilja och förhoppningsvis kommer ni fortfarande att hitta vägen till mållinjen. Ni vet redan, att i och med er avsikt att stiga upp har ni vägledning och hjälp för att hålla er på rätt väg. Allt medan tiden går framåt kommer många vänner från andra planeter att landa på Moder Jord, när hon är i frid, och det blir verkligen glädjefyllda händelser.

Ni befinner er i tider då många människor räds framtiden på grund av ekonomiska och personliga problem, och de behöver en försäkran om att allt kommer att gå bra även om det tar lite tid. Det kan vara värt att påminna er om att ni kände till att denna inkarnation skulle vara krävande och fordra alla era förmågor för att ta er igenom den. Nöden får ofta folk att komma samman och dessa tider utgör inget undantag, då många själar anmälde sig frivilligt för att få inkarnera denna tid, eftersom de kände att de hade mycket att erbjuda de som skulle bli behövande. Det tar fram det bästa hos människan och med så många Ljusarbetare på Jorden denna tid är inte hjälpen långt borta. Var välsignade Kära Ni, ni gör så stor skillnad i livet för så många människor.

Gör era dagliga gärningar med glädje och sprid lycka där ni kan så ser ni leenden lysa upp ansiktena omkring er. Glädje smittar och hjälper de som känner sig överväldigade av allt som händer, så mycket gör dem konfunderade och som de tycker är svårt att förstå.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...