Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre jag, 17 februari, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre jag

17 februari, 2017

 

Den översikt som vi har över aktiviteterna på Jorden är annorlunda än er, för så som vi ser det sker allting på många olika tidslinjer, och gör det svårt att exakt förutse händelsernas riktning. Men en sak är säker och det är att de Mörkas elit fortsätter att förlora sin kontroll över er och är på väg mot ett fullständigt misslyckande. Det är en förödande slutsats för den grupp som en gång trodde att de själva var oövervinnerliga och skulle kunna förmå diktera Mänsklighetens framtid. Nu håller ni på att bli fria att bestämma över ert eget livsöde, fastän det under en tidsperiod kommer att förefalla kaotiskt tills vägen klarnar för er. Det kommer oundvikligen att förekomma ett flertal svårigheter och en hel del osäkerhet, men med tiden klarnar allting och er framtid är säkrad när ni börjar ta del av er nyfunna frihet.

Tiderna börjar förändras i allt snabbare takt än vad ni kan ha förväntat er och från många håll dyker den sanning upp som har undanhållits er i eoner av tid. Den Mänskliga Rasens hela historia kommer att behöva skrivas om, och den kommer att bli rätt annorlunda jämfört med den som ni har fått lära er. Men er isolering från andra Varelser har skett med avsikt, för att säkerställa att ni skulle kunna utvecklas utan utifrån-kommande intryck och inblandning. Men det kommer att bli nödvändigt att skilja vetet från agnarna, eftersom endast själar som har uppnått en högre nivå kommer att kunna uppstiga. Det är en naturlig process och ingen väljer vem som är redo att uppstiga, eftersom det går rätt automatiskt baserat på era nuvarande vibrationer. Var försäkrade om att varje själ har fått samma möjlighet att stiga upp, men många vet att de vid denna specifika tidpunkt inte är redo.

Håll i minnet att alla upplevelser har ett värde och att varje livstid ger er en möjlighet att höja er vibrationsnivå. Era Guider spelar en stor roll i att vägleda er längs en väg som motsvarar era behov och eftersom de kan se den övergripande bilden av er evolution, så känner de till vad som är bäst för er. Normalt diskuterar ni sådana saker och ni har fortfarande friheten att välja hur er livsplan ska utveckla sig. Ingen lämnas utan hjälp, fastän många själar är omedvetna om det och deras liv är ofta så mycket mer av en utmaning. Vilket stadium ni än känner att ni befinner er på, försök att se i vilken riktning ni är på väg och gör alltid det bästa av alla möjligheter för att utvecklas. Håll er positiva och undvik negativa handlingar, eftersom de kan involvera karma som kan visa på ett behov av fler upplevelser än ni har planerat.

Förstå att ni alla med få undantag, är gamla själar med stor erfarenhet och ni borde kunna hantera vilka utmaningar som än kommer i er väg. Er hågkomst av tidigare inkarnationer har med avsikt stängts av för er, för att göra det möjligt för er att få en fullständig upplevelse av livet inom de lägre vibrationerna. Det förekommer tillräckligt med distraktioner utan dem och ni behöver hålla er hela uppmärksamhet på er livsplans framsteg. Återigen är det värt att nämna att ni gick med på den innan ni tog er inkarnation. Varje själ har sina mål och dessa läggs på olika utförandenivåer i enlighet med hur långt man har utvecklats. Ni kommer aldrig att få mer än vad som rimligtvis kan förväntas av er och som ni vet så åtföljs ni av andra själar, som arbetar med er från de högre dimensionerna. Alltigenom ert liv får ni träffa nya människor när det blir nödvändigt för er att få hjälp att uppnå en ny nivå. Uppenbarligen finns vissa av era viktigaste relationer inom er egen familj. Efter Uppstigningen får ni se Jorden på höjdpunkten av sin skönhet, utan ett spår av den skada och förödelse som Människan har förorsakat. Kan ni föreställa er att ni befinner er där ni förmår kommunicera med samtliga livsformer, för den tiden är inte så långt borta.

Ni har ett uttryck som lyder ”döm aldrig en bok på grund av dess pärmar” och väldigt mycket detsamma gäller för Människor som ofta döms på grund av sitt yttre. Under era tider har Jesus dykt upp på Jorden vid fler än ett tillfälle och blev inte accepterad av dem han mötte och för vilka han avslöjade sin sanna identitet. Så ni vet aldrig vilka ni kan få träffa på i sin förklädnad som en Människa. Vissa själar som är Ett med Lärarna, avslöjar naturligt sina senaste livs förbindelser, men det är vanligen uppenbart när en högt utvecklad själ inkarnerar. Alltigenom er historia har det inträffat när Mänskligheten har behövt bli upplyft och den tid som nu pågår, är inget undantag. Storslagna själar har återigen inkarnerat för att hjälpa er att ta er igenom de utmaningar som ni står inför och de kan inte misslyckas. Se er omkring och ni kommer att kunna identifiera sådana själar bland er.

Det är känt att många själar väntar på valutornas omvärdering, men likt allting annat kommer detta endast att inträffa när omständigheterna tillåter det. På längre sikt kommer samtliga valutor att analyseras och justeras, för att säkerställa en rättvis kurs jämfört med andra. Vissa länder har naturligt mera naturresurser än andra och det kommer att återspeglas i de nya växelkurserna. Ett omedelbart behov finns att jämställa vissa av dem, vilka inte återspeglar deras sanna värde. Denna uppgift har varit temat för många utvärderingar, vilka mer eller mindre har genomförts. Ni kan vara säkra på att marknaden inom kort kommer att fungera på en jämlik basis, där alla har samma möjlighet att genomföra sina verksamheter.

Trots ett uppenbarligt kaos runtomkring er finns det en bakomliggande plan som framskrider och som ger er en struktur som kommer att förverkliga den Nya Tidsåldern. Många grupper står redo att föra fram sin medverkan till den, och kommer till exempel att driva fram er in i den så snabbt, att ni kanske får svårt att hålla jämn takt med den. Men det är nödvändigt för att ta igen förlorad tid, för som ni är medvetna om så borde ni vid det här laget ha befunnit er mycket längre fram och börjat få åtnjuta alla fördelar. Nya uppfinningar som i så hög grad underlättar livet är redo att bli introducerade och ni kommer att veta att ni i sanning befinner er i början av en Ny Tidsålder. Allt som ni har blivit lovade kommer att finnas till hands och vara redo för er att med full fart kasta er in i. Så som ni redan har informerats, står fri energi högst upp på listan, vilket omedelbart kommer att förbättra er livskvalitet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...