Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 17 november, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

17 november, 2017

Den nya cykeln har hunnit långt på väg och ni borde hålla i minnet att Mänskligheten som ett kollektiv skapar exakt hur den nya eran ska utvecklas. Det gamla upptar inte längre automatiskt sin plats i den nya cykeln och är nödvändigtvis inte relevant, när man beaktar de högre vibrationer som nu får upplevas. Fullständigt nya tider kommer att introduceras, vilka stämmer överens med era kommande behov. De nya energierna omfamnar inte de gamla som ledde till oreda, inkonsekvens och nästintill diktatur. Mänskligheten kan nu framskrida och lägga grunden för det nya styret som kommer att föra in en ny existens av bestående fred och trygghet på Jorden. Det gamla kommer stegvis att vika undan till bakgrunden, i och med att det nya vinner kraft och allt som är av en lägre vibration kommer slutligen att försvinna. I sådana omständigheter kan det gamla inte upprätthålla sin vibration och dör bort tillsammans med hotet om krig och det blir början till sitt eget förfall.

Man vinner allt då man fokuserar på framtiden och hur den ska kunna gynna mänskligheten samt ju snabbare den kan manifestera de förändringar som nu står redo att bli introducerade. De kommer att dröja en tid, men ni får i förväg få höra om dem, så att ni ska kunna förbereda er för dem. De kommer att tillåta en snabb utveckling och hjälpa er att ta er ur fattigdom och brist, i synnerhet när de nya uppfinningarna blir introducerade, vilka avlägsnar de förhållanden som har lett till en sådan situation. I och med att vibrationerna fortsättningsvis höjs, nalkas den tiden snabbt som leder till snabba framsteg. Vi har tidigare nämnt allt som tillhandahålls för att etablera den nya grunden och helt uppenbarligen kommer det att ta tid. Men avsikten finns där och med uppbackandet och hjälpen från människorna tas stora steg när planen för framstegen väl blir känd.

Ju mer era tankar och handlingar ägnas till att förverkliga det nya, desto snabbare kommer saker och ting att manifesteras. Det föreligger ett behov av att vara försiktig så länge som de Mörka har förmågan att förorsaka kaos med sina attacker på civila. De håller emellertid på att fördrivas, många blir arresterade och deras kommandokedja har brutits. Ljuset står nu i dominans och en världsomspännande operation fortsätter att spola bort dem. Att ta bort deras underjordiska baser är svårare, men ett modernt genomträngande är möjligt och kommer att bli det mest effektiva. Alla operationer och aktiviteter som har koncentrerats till att införa världsfred har kommit långt och Rymden blir den sista stridszonen för de Mörka. I det avseendet kommer de Ljusas styrkor att säkerställa att de Mörka blir inskränkta gällande vad de kan utföra, tills de kan besegras.

Åsikter som de Ljusa har borde inte tvingas på folk, eftersom det ofta har en olustig effekt och det är bäst att bara lägga fram era åsikter när ämnet naturligt dyker upp i en normal konversation. Fram tills att en själ är redo för att gå vidare kommer man att visa föga intresse i att få höra talas om sanningen, men ett subtilt ord här eller där kan ofta sätta igång en ny tankekedja. Håll också i minnet att alla har Guider som känner till er bättre än vad ni själva gör och de är bäst ägnade att avgöra när det är en bra tid att så kunskapsfrön. Själens livsplan finns också att beakta och ger möjligheter till att gå framåt vid ”rätt tid”. Så allting sammantaget, skulle man kunna anta att allt kommer att ske när en själ har uppnått en viss punkt i sin evolution, när man är redo för det.

Vid denna tid kommer de flesta människor som befinner sig på sina tidiga stadier av förståelse gällande sanningen, att få höra om livet och hur man ska komma överens med varandra. Det betyder att frångå att sätta sig själv först, och att förstå att alla har en upplevelse som borde hjälpa dem att utvecklas. Det hjälper tydligt till att ni kan bära era upplevelser framåt till nästa liv, samt att ni får ytterligare möjligheter att övervinna lärdomar som inte har blivit lärda. Ljusarbetarna förstår detta och på sitt eget sätt kan de hjälpa andra att övervinna alla svårigheter som de står inför. Egot är antagligen det största hindret som behöver övervinnas, men med erfarenhet kan en själ börja förstå sin egen roll i livet. Med all säkerhet finns det ständigt utvecklade människor runtomkring som kan hjälpa den själ som håller på att vakna upp.

Praktiskt taget är alla länder tvungna att hantera interna förändringar, för de gamla sätten är inte längre lämpliga för det nya samhälle som nu håller på att uppstå. Det innebär ofta förändringar hela vägen längs med linjen, i och med att de rätta människorna väntar på att få inta sina positioner och införa dem. Med tiden kommer föga av det gamla att bestå och inga tårar kommer att behöva spillas över förlusten av dem. De som ska utnämnas inväntar signalen på att få inrätta sig på sina poster. De är kända för sin ärlighet och sitt arbete för alla människors goda. De kommer att uppmärksammas för sin erfarenhet och sin ambition att hjälpa till att få de positiva förändringarna till stånd. Under den tiden som de Mörka har isolerats och inte kan förhindra förändringarna, kan ni känna er försäkrade om att deras aktiviteter blir kända för människorna. Fram tills nu har så mycket med avsikt blivit dolt av dem och enorma summor av pengar som har tagits från allmänhetens börs för hemliga program, vilka inte nödvändigtvis har varit för era bästa intressen.

Det är dags för förändringar och transparenta gärningar i alla frågor som rör allmänheten och deras pengar. USA:s Republik som väntar, kommer att utlysas när det inte förekommer någon rädsla för ingripande, så känn er försäkrade om att allting är förberett att framskrida med mycket kort varsel. Många människor av det gamla har redan blivit arresterade och har avlägsnats ur vägen, och detta kommer att fortgå tills det är tryggt att gå vidare med nya val. Olikt de gamla sätten kommer kandidaterna att ha blivit valda i enlighet med sin lämplighet, i egenskap av sådana som är pålitliga och som arbetar för en förbättring för folket och inte för sig själva. Dessa människor har hela tiden funnits där, men uppenbarligen har de blivit förbisedda av dem som jobbar med oärliga åtgärder. Öppenhet, ärlighet och pålitlighet blir den Nya Tidsålderns nyckelord. Kan ni inte se att de nya energierna redan har en inverkan och de Mörka blir avslöjade för vilka de i sanning är?

Vi talar om förändringar som är på väg, men förvänta er inte alltför mycket alltför snabbt, eftersom saker och ting måste nå en punkt som är vad vi upprepade gånger hänvisar till som ”den rätta tiden”. Men i tider av osäkerhet kommer det att sporra er moral att känna till att de goda tiderna närmar sig och att inget kan stoppa dem från att förverkligas. Det är inte bara de Mörka som kan diktera framtiden, eftersom Ljuset är synnerligen mäktigt och blir uppbackat av många, många Varelser som väntar på sin signal att få visa sig själva. Ni har haft väldigt liten medvetenhet gällande sanningen om ert varande och den storslagna framtid som står i färd med att veckla ut sig. Den blev planerad för eoner sedan och era ansträngningar att införa Ljuset till Jorden har på ett underbart sätt lyckats, efter att det följde efter många tidigare cykler av misslyckande. Var medvetna om att ni fick hjälp och uppmuntran, men ni ska ha full heder för er framgång.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot sin fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

Med Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Mike Quinsey – Channeling his Higher Self – 17 November 2017

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...