Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 29 november, 2019

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag

29 november, 2019

Vid det här laget borde ni börja bli medvetna om det föränderliga mönstret i den Nya Tidsålderns energier, de driver framåt i mycket snabbare takt än någonsin tidigare. Oberoende av hur mycket människorna håller fast vid sina gamla sätt, så börjar den framåtgående rörelsen för förändringar bli väletablerad. Människor är medvetna om att deras frihet har blivit kontrollerad och inskränkt till en så hög grad att man inte fullständigt förmår följa sina egna önskningar. Den viktigaste aspekten kan anses vara yttrandefriheten som är nödvändig för en växande rörelse som fritt vill kunna uttrycka sina åsikter. Håll er försäkrade om att vi från vår sida av slöjan ger er varenda uppmuntran att trycka på förändringarna som kommer att hjälpa er att framdriva er längs er valda väg. Tiden för verkliga förändringar har anlänt och de kan inte backas och detta gäller i synnerhet för Moder Jord, vars åtgärder redan kan kännas av.

Er framtid är en som alltid har kunnat förutses och det är varför ni står i färd med att förbereda er för Uppstigningen. Det finns en möjlighet för varje själ att framskrida och ingen ska kunna säga att de har missat den eftersom ni alla har en fri vilja. På vår sida säkerställer vi att alla ges varje möjlighet till att utvecklas, men samtidigt pressar vi inte människorna att göra det. All tänkbar information som ni kan tänkas eftersöka kan finnas någonstans på er dator, fastän det kan behövas ett antal länkar innan man hittar den. Uppenbarligen beror era individuella framsteg på hur mycket ni tar in under varje inkarnation och var medvetna om att det aldrig tillåts vara mer än vad ni klarar av att hantera. Det finns ingen anledning att ta på sig mer än vad man kan hantera, eftersom det inte finns några bestämda tidsmål enligt vilka man ska utvecklas.

Vi vet att det är svårt att följa med händelserna när det är så mycket som sker runtomkring er, men fokusera på det som är viktigt för er eftersom det gäller er framtid. Vid det här laget borde ni ha någon slags aning om vad ni behöver göra för att framskrida och håll er till det utan att halka från er valda väg. Tänk stort, för i verkligheten är ni det, eftersom ni är fullständigt kapabla till att uppnå vilka mål ni än ställer upp för er själva, men var uppenbarligen realistiska så kommer era chanser till framgång i hög grad förbättras. Vid den andra sidan på er resa väntar många återseenden på er, från de själar som känner er och som har haft inkarnationer tillsammans med er. Starka vänskapsband kvarstår trots att tiden går och många är familjeband med vilka ni kan ha levt många gemensamma liv.

Det som är viktigt att komma ihåg är att så snart ni återgår till de högre rikena, så kommer de flesta av era egna minnen att återställas. För närvarande har många en liten eller ingen hågkomst om sina tidigare inkarnationer, men de har fortfarande en inverkan på ert nuvarande liv. Ni kan föra karaktärsdrag och färdigheter vidare från ett liv till ett annat, där de tjänar ert behov av vissa upplevelser, och de hjälper er att uppfylla er livsplan. Förstå att inga upplevelser tvingas på er, inte ens de som sker för karmiska orsaker. Tidvis får ni acceptera att vissa upplevelser är nödvändiga för er evolution, ni kanske inte annars önskar uppleva dem. Att förstå er själva underlättar för er att acceptera att andra själar också är som ni och också de har en livsplan som blev accepterad inför inkarnationen. Sådana erfarenheter är till för att lyfta upp er och ofta för att gottgöra tidigare misstag. Men vi måste betona att de på inget sätt är en form av bestraffning.

Det ligger ingen skam i att göra misstag vilka helt enkelt bäst kan kallas missbedömningar. När allt kommer omkring så är livet på Jorden lite som att på nytt gå i skolan, där ni, när ni en gång har lärt er era lärdomar aldrig på nytt borde behöva få samma upplevelse. Det finns så mycket mer gällande er än vad ni kan föreställa er, men när era minnen med avsikt har raderats så är ni i hög grad omedvetna om det, men när det är lämpligt så kan ni återfå en minnesbild. Ni kommer till livet med en genetisk plan som överlämnas från era föräldrar vilka i första hand normalt är utvalda av er. Ni har nästan med all säkerhet vid ett eller annat tillfälle stött på hela familjer som följer samma livsmönster. Det betyder att deras barn kommer att tendera att följa i deras fotsteg. Utav detta borde ni inse att era potentiella föräldrar är mycket omsorgsfullt utvalda, så behandla dem med kärlek och omsorg eftersom de i sin tur har accepterat er.

Ert Jordklot rör sig i en spiralformad rörelse genom Rymden och medan den gör det så färdas den genom ett område där vibrationerna blir allt högre. Det betyder att den inte längre stöttar de lägre vibrationerna och det leder till stor bestörtning bland varelserna på den nivån. Sakta men säkert förlorar de Mörka alltmer sin makt och förmåga att i hög grad påverka er framtid. Ljuset ökar alltmer i styrka och skapar fram en fredlig period på Jorden. Det kommer att ta några år innan ni helt och hållet får uppleva dem eller blir medvetna om dessa förändringar, men dess inflytande kan redan kännas av. Ert verkliga hem är inte på Jorden och den Mänskliga Rasen representerar många olika slags varelser som i samband med Uppstigningen kommer att återvända tillbaka till sina egna hem.

Ni har ett talesätt som lyder: ”Brott lönar sig inte” och ni förstår att livet för varje själ genomgår en återblick så snart man återvänder till de högre dimensionerna. Sanningen kan inte döljas och det kan vara svårt att acceptera det, men ni kan inte ljuga när ni får frågor om motivet för era ageranden. Med andra ord, så kommer man inte undan med något negativt, eller med att man på något sätt skadar en annan själ. Så ni kan se att en sann bedömning gällande ens liv äger rum och vissa skadliga gärningar kommer man att få stå till svars för, gällande vilka avsikter som man har haft. Det är avsikten bakom allt handlande som är avgörande, så att karma om nödvändigt kan ha varit ändamålsenligt, i dessa ageranden. Systemet är absolut rättvist och hjälper er att utvecklas genom att man identifierar vilka ytterligare upplevelser ni behöver. Inse också att man helt och hållet får stå till svars för incidenterna och om det är nödvändigt så blir det något som ni kan kalla ”upprepning av handlingen”.

Njut av livet och låt inte saker och ting runtomkring er ta ner er, eftersom det allra viktigaste är att hålla era vibrationer så höga som möjligt. Negativa känslor kan dra ner dem och ilska och dåligt humör är en absolut katastrof och själförstörare, ifall man låter dem passera utan att kolla upp dem. Vi förstår att det på Jorden är normalt för själar att visa och uttrycka sina känslor, men en mer kontrollerad respons är nödvändig, men det kommer att ta tid för er att undvika de vanliga följderna. Fördelarna av att kunna ha full kontroll över era känslor är att ni alltid håller er i frid med er själva i stället för att bli indragna i gräl. Ifall människor i er omgivning skapar ett problem, bär också i minnet att ni kan omge dem med St.Germains fridfulla Violetta Flamma. Er närvaro har i alla fall normalt en lugnande inverkan, men ibland behövs det mer. Det finns också den Gröna Strålen som uppmärksammas att ha en lugnande inverkan och i ert ”inre öga” borde ni visualisera att varje själ har en aura i denna färg.

Jag lämnar er med Kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

 

Mike Quinsey.

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...