Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högra Jag, 3 september, 2021

 

Jag finner än en gång att Kryons meddelande är det hittills mest informativa som beskriver livet efter detta, jag tar med de första styckena som beskriver det. Resten av meddelandet gäller samma sak och är mycket avslöjande och upplyftande.

Kryon 2021 Det verkliga Du.

Innan ni kom hit kära ni, som människor i detta liv, var ni faktiskt en del av den Skapande Källan. Vilka är begränsningarna hos en ängel utan kropp, utan ögon, utan öron? Utan kropp finns inga begränsningar. Man existerar i Skaparens soppa av ren kärlek och ändå har man ett namn. Man är så gammal som en evig själ, så gammal som detta universum, ni existerade före något universum, och ni är i stort sett redo att komma tillbaka till planeten. Ni har gjort detta tidigare på andra planeter, i andra scenerier, i andra universum, i andra galaxer, detta är något ni gör mycket. Så gamla är ni, gamla själar. Hur skulle det vara att vara en del av denna Skapande Källa, och var skulle man vara? Det finns inget ”var” som ni känner till. Om ni frågar ”Var är Gud?”, vad blir svaret? Svaret är Ja. Man kan inte sätta en plats på kärlek, på Skaparen. Och därför, om ni är en del av soppan som är Skaparen, gamla själ med ett namn, så är ni med många själar med namnet.

Ni kan se allt, ni kan se varje frekvens av ljuset som finns, ni kan höra varje frekvens som finns och det betyder att det är bortom människans hörande. Ni kan höra ljus, färgerna är inte begränsade till retinan, det finns inga begränsningar och det som är er galax är förbluffande – fylld av regnbågar, ljud, skönhet, andar, liv! Och ni kan se allt det. Det är de ni är. Inte den ni ser i spegeln. Jag vill att ni upptäcker den ni är. Har ni någon gång haft rysningar, känner ni inte att detta är sant, tror ni uppriktigt att ni bara är en farkost, en biologi som kommer och går. På något sätt föddes ni in i någon energi och sedan försvann. Som ett sprakande i grytan av själens existens – det är inte logiskt. Kära ni, 80% på planeten har intuitionen att tro på ett liv efter detta. Vad säger det er? Det säger sig själv, ni är mer an vad det verkar.

 

3 september 2021 Mike Quinsey.

Tiden verkar ha stått stilla men under tiden har ni upplevt så mycket som har förändrats för att aldrig bli det samma igen. Detta var meningen för annars hade ni blivit fast med de gamla energierna när de inte passade längre. Det har förstås varit mycket uppbrott och besvär, men det var oundvikligt. Men ni kommer att se att det var nödvändigt för att komma vidare. Det bästa är ännu att vänta och ni kommer att se att det var väl värt uppoffringarna ni gjort.

Det är inget ovanligt med det som skett, så brukar det bli när man når slutet av en cykel och är i mellantiden som ger er tid att anpassa sig till förändringarna. Skaparen har bestämt att själar som har kunnat avancera i sin evolution ska ta sin plats på den nivå de är redo för och det betyder en ny väg för större delen av er civilisation. Vissa är förstås inte redo för ett större framsteg och de kommer att fortsätta att färdas en passande evolutionsväg för att koma vidare på den, varje själ kommer att hitta sin rätta nivå.

Ni kommer att se att folk har inte samma förväntningar vad gäller framtiden, till och med de som har avancerat andligen, för det finns så många versioner av slutetiderna i er nuvarande cykel. Så koncentrera er på er egen förståelse och vet att med tiden leder alla vägar till sanningen. Så länge ni söker den kan ni vara säkra på att den kommer till er efterhand. Var öppen för nya sätt att förstå och så länge de är positiva får ni framgång. Ni får aldrig kunskap bortom er förståelse för att se till att ni stadigt går framåt. Era Vägledare har förstås en roll att spela för att hjälpa er att hålla er på vägen och deras inflytande kan vara riktigt starkt om det behövs.

Ni har kommit riktigt långt där ni är, så sumpa inte era chanser till uppstigning genom att tappa koncentrationen. Möjligheten ni har kommer inte tillbaka på länge, så vilken möjlighet som ni har framför er. Så fortsätt se framåt och ni kan vara säkra på att lyckas. Om ni bara kunde se potentialen framför er. Vi kan det och den är så underbar så vi måste anstränga oss föratt hitta rätt ord som beskriver den. Kan ni föreställa er ett välsignat liv som är så vackert att ni kanske tycker att ni nått den yttersta nivån av frid och skönhet. Bara att vara fri från de Mörkas uppmärksamhet skulle i sig vara underbart, men att dessutom skåda förtrollande färger och känna deras energier lyfter er till nya nivåer.

Se alla som er själva då de färdas på sin väg och erkänn deras rätt att gå framåt som de önskar. Många själar inser inte ens att de har en livsplan och tenderar att strula genom livet, men de kommer att stå inför uppgifter som är avsedda att lyfta upp dem och ge framsteg till deras evolution. Ändå är det nästan säkert att majoriteten själar har levt hundratals liv som de inte har mycket minne av. Medan ni kommer in i de högre rikena kommer dock er medvetenhet att växa och ni börjar minnas. Undermedvetet kommer ni förstås ihåg, och det ni lärt er genom många liv påverkar er nu.

Kliv nu varsamt då era tankar och handlingar sakta blir mer kraftfulla. Tänk er noga för vad ni önskar och använd det alltid i positiva syften. Se alla själar som er själva och behandla dem som era systrar och bröder då ni alla är Ett och kan göra ett gott arbete genom att hjälpa varandra att få ut det bästa av livet. Alla handlingar kommer tillbaka till er då det ni gör mot andra gör ni mot er själva.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...