Arkturierna via Daniel Scranton, 17 november, 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi har glada att ha kontakt med er alla.

Vi har börjat att undersöka processerna ni använder för att ni skall känna er bättre, och vi har observerat det följande. Ofta så förefaller era försök att känna er bättre angående en situation som en genväg, den snabbaste och lättaste vägen för att komma till en högre vibration. Vi har dock lagt märke till att genvägar ofta är den längsta vägen för att komma fram dit där ni vill vara då det gäller ert varande.

Det snabbaste sättet att ta sig igenom en lägre emotionell vibration är att gå rakt igenom den, eller bättre sagt, låta den gå rakt igenom er. Alla de andra teknikerna som vi har sett hur ni använder är som era läkemedelsrecept – de har sidoeffekter, och de botar just ingenting alls.

Ni är mycket duktiga på att förtrycka hur ni känner er, och det är inte ert fel att ni har kommit fram till denna specifika inställning för att hantera era känslor. Men nu när ni kan se sätten på vilka ni försöker att undvika att känna något så kan ni göra något åt saken.

Ni kan till exempel kommer överens med er själva att ni inte använder alkohol eller droger för att trubba av er själva. Ni kan också inkludera andra vanor i er beaktning när ni gör denna överenskommelse. Till exempel en del av er använder er av mat, andra shoppar för att lindra ett specifikt känslotillstånd.

Så medan ni är i ett neutralt tillstånd eller känner er bra så är det ett utmärkt idé att ni skriver ned saker ni vet att ni gör då ni inte känner er så bra. Sedan kommer ni överens med er själva om att ni inte engagerar er i dessa aktiviteter för att bedöva er till någon sorts känsla. Sättet på vilket många av er försöker att dölja en känsla, utan att ni ens lägger märke till att ni gör så, är genom en tanke.

Tankar kan användas för att förankra en vibration, men då ni använder en tanke för att ignorera något, att skynda förbi något, att sätta på sig ett glatt ansikte, så är tanken inte effektiv. Så, om ni lägger märke till vad ni tänker, och om vad ni tänker på är en spegling av vad ni känner, eller ett respons till vad ni känner, då kan ni göra något åt en specifik vana. Ni kan använda er tanke för att göra er medveten om vad ni känner, eller att förstärka en känsla, men att använda tankarna till att förneka en känsla kommer bara att förlänga situationen.

Så igen, vi rekommenderar att ni tar er rakt igenom det, ni hittar er neutrala plats, och sedan finner ni tillgång till vibrationen som ni i själva verket vill känna.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.

 

 

Översättning: Per Staffan

 

 

Du gillar kanske också...