Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 18 februari 2022

 

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag –

18 februari 2022

 

Om den senaste konfrontationen äntligen leder till en fredlig lösning, så signalerar det en önskan om att undvika handlingar som involverar död och förstörelse. Det skulle starta ett mer förnuftigt sätt att lösa tvister på, utan att behöva använda våld. Det kan skapa ett prejudikat för framtiden, och med den höjningen av vibrationerna börjar freden komma till Jorden. Er historia är en serie av strider och krig med stora förluster av människoliv, och en stor kostnad för att gottgöra den enorma skada det orsakar. Vi ser en glimt av hopp om att detta bråk kan vara sista gången som man hotar med att starta krig. Sunt förnuft kommer att ha segrat, som sätter en markering för eventuella ytterligare tvister.

Majoriteten på Jorden ber om varaktig fred och ett slut på krig, så att livet blir en trygg upplevelse att njuta av. En som kan föra människor samman i en gemensam önskan om ett problemfritt liv i tillfredsställelse. Om inte, kommer krigets fasor att upprepas och förstörelsen av människors bostäder och liv att fortsätta. Vi frågar er om ni vill ha fred eller krig, för av erfarenhet vet vi att det krävs lång tid för återhämtning, inte minst den kostnad som följer för att kompensera skadan. De mänskliga förlusterna är också skadliga för era framtida ambitioner som Nation, och det tar lång tid att återhämta sig från en sådan förlust.

Ju tidigare ni ser det goda i att samarbeta med varandra, desto snabbare kommer ni över de nuvarande problemen. Ni kommer att kunna koncentrera er fullt ut på att återuppbygga ett samhälle som återspeglar de förändringar som behövs för att ta er in i den nya tiden, med alla dess fördelar som väntar på att introduceras. Det finns så mycket som kommer att driva er in i en framtid som ni ännu inte upplevt, som hjälper er att enkelt övervinna nuvarande problem, och ger er så mycket mer tid för era egna sysselsättningar.

Tänk på en framtid som kan erbjuda er så mycket, istället för att tänka på hur det kunde ha varit om ni tagit en annan väg. Era erfarenheter kommer inte att gå till spillo eftersom de har förberett er för vad som ligger framför er, och ni kommer lätt att anpassa er till ett nytt sätt att leva. Ni kommer verkligen att välkomna förändringarna som kommer att göra livet så mycket roligare. Inte minst kommer ni äntligen att introduceras för er Rymd-familj, som väntar på att ni ska växa i förståelse och förmåga att inta er plats med dem. Det kommer att ta tid att nå den nivån, men vägen är vidöppen och väntar på att ni ska sätta fötterna på den.

Kom ihåg att ni alla i verkligheten är bröder och systrar som har upplevt liv i många olika länder och religioner, och har vuxit som ett resultat av det med en förståelse och uppskattning av andra människors sätt och övertygelser. Allt hjälper er att utöka er egen kunskap och förståelse, och gör er till vad ni är idag. En förstahandsupplevelse är en storslagen sak, och glöms inte bort eftersom den formar er syn och förståelse för hur andra ser livet och reagerar på det. Många av er har haft många, många liv som har gett er en underbar uppskattning av motivationen som gör människor till vad de är och representerar.

Vi skulle säga att ni inte har levt förrän ni stiger upp i de högre vibrationerna, eftersom det är så annorlunda mot vad ni känner till. Ni kommer att tycka att det är spännande och underbart, och med största sannolikhet mer än ni någonsin har drömt om, för det kan inte kan uttryckas tillräckligt på era språk. Glädje och harmoni finns runt omkring er och allt visar sig i sin perfekta form. Djur lever också i harmoni eftersom den vilda inslaget har ersatts med en mild och behaglig inställning till alla livsformer. Kärleken finns överallt och naturen existerar i harmoni med allt annat. Som er bibel sa ”Lejonet ska ligga bredvid Lammet”, och eftersom det inte längre kommer att finnas djur som attackerar andra, kommer alla att leva i kärlek och frid. Ni börjar faktiskt redan se tidiga stadier av sådana förändringar.

Freden kommer, men först börjar den med människan som börjar se och förstå det absurda i att kriga mot sina bröder och systrar. Tänk på hur fort allt skulle gå framåt om länder gick samman i en gemensam sak. Efter två världskrig, eller tre, om ni räknar in det kalla kriget, så är ni i en tid av förändring, så acceptera det och inför förändringar som kommer att ge permanent fred i världen. De gamla sätten med att använda våld för att få sin vilja igenom, har upphört för alltid. Om makthavarna inte accepterar att det är dags att freden sänker sig över Jorden, ersätt dem då med de själar som gör det.

Vi har berättat för er många gånger att ni ”Alla är En” och ni har träffats många gånger tidigare och har lagt ner stenar på er väg till en bättre tillvaro. Vi kommer att hjälpa er när ni är redo, och många fantastiska själar är redan med er och väntar på rätt tid att avslöja vad de har att erbjuda, som kommer att snabba på era framsteg till en högre nivå, som är till fullo fördelaktig för er alla. En av de största uppfinnarna ni har haft finns återigen med er, för att ta er ett steg längre än tidigare – han heter Tesla.

Kan ni nu förstå att vi hjälper er när ni är redo, och det är därför vi berättar att ni har så mycket att se fram emot i en nära framtid. Det kan tyckas som om ni är utlämnade åt er själva och det är sant till en viss grad, men vi övervakar alltid vad ni gör. Vi försöker alltid leda er i rätt riktning utan att kränka er rätt till fritt val. Vi är lika angelägna som ni att se er göra framsteg i rätt riktning. Det har alltid funnits en plan för mänskligheten och er framgång var att passera markören som har öppnat många möjligheter, som ni annars inte skulle ha haft.

Sanningen bör ligga bekvämt hos er, men om ni är osäkra så lägg den åt sidan och den kommer att finnas där för ett senare tillfälle, eftersom det oundvikligen kommer att komma en tid då ni kommer att vakna upp till den. Det kommer att handla om försök och misslyckanden, men ni kommer utan tvekan att veta när ni trycker på rätt knapp. Var därför inte för fastlåsta i ert tänkande utan var öppen för annat, annars kan ni fastna när ni annars skulle kunna göra framsteg. Hitta Gud inombords genom bön eller andra sätt som passar er, och ni kommer att vara en bra bit på Ljusets väg.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds-Själv och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...