Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 8 Juni 2018

Mike Quinsey –Kanaliserar sitt Högre Jag – 8 Juni 2018

Per Staffan 8 juni 2018

Ert tålamod är anmärkningsvärt och förtjänar beröm eftersom ni har vetat att viktiga händelser påverkar er och er värld. De har varit nära att bli uppenbarade under ganska lång tid, och ni kommer att belönas på fler sätt än ett, och ni bör veta vid detta laget att ingenting kan förhindra att förändringarna sker. Planeten själv går också igenom kritiska förändringar, och har gjort så under ganska lång tid och är ansvarig för de besvärliga och ovanliga vädermönster som ni har upplevt. Det slutliga resultatet kommer att vara till er tillfredsställelse och glädje, eftersom de ytterligheter som ni upplever, inte längre kommer att äga rum. Som ni utan tvekan inser, spelar vädret en viktig roll i många av era upplevelser, kanske mer än ni förstår, och en av dess viktigaste roller är hur er matproduktion berörs. Återigen, var säkra på att alla problem bara kommer att vara tillfälliga och när vi tittar på den längre framtiden, kommer ni att ha matreplikatorer och kan utvinna vatten som kan användas för att dricka från luften omkring er. De som ansvarar för att leda er i rätt riktning förbereder alltid nya innovationer eller system som leder er till en framtid där livet blir trevligare och mycket lättare. Stoft har alltid varit ett problem, men det kommer till sist att tas hand om av enheter som tar bort det och renar luften omkring er.

Att vara i en Ny Tidsålder medför, som ni kan förvänta er, många nya uppfinningar och annorlunda sätt jämfört med vad ni alltid har gjort tidigare, vilka är billigare och mindre tidskrävande. Faktum är att ni gradvis kommer att finna att ni får mycket mer tid för er själva. Det kommer att vara mycket användbart, eftersom ni får gott om tid för era fritidsintressen eller intressen som ni följer. Du kan till exempel vara en som gillar att resa runt världen och se hur andra bor, och resans metoder kommer att vara ganska annorlunda mot nu. Det kommer att bli extremt snabba länkar till alla delar av världen och mycket genom underjordiskt resande, oberoende av det spårsystem som ni för närvarande använder. Att resa på havet med fartyg kommer att bli en sak från det förflutna förutom fritidsaktiviteter, och fraktfartyg kommer i allmänhet att anses vara föråldrade och för dyrbart. Traditionella flygresor kommer att tas över av Flygande Farkoster som använder jordens magnetism som kraftkälla, vilket många utomjordingar redan gör.

Under loppet av alla dessa förändringar kommer Mänskligheten att uppleva ett expanderat medvetande, och saker som telepati blir vanliga. Rent generellt så kommer mycket som har att göra med de mänskliga upplevelserna att förändras, och med er kärlek till prylar kommer de flesta funktioner som är kopplade till dagens behov att vara automatiska. Robotar börjar göra några enklare uppgifter och kommer mer in i bilden allt eftersom tiden går. De kommer att utföra uppgifter som för närvarande görs manuellt, och det finns ingen gräns för hur långt deras användbarhet kan programmeras. TV kommer så småningom att sända ut en 3D-bild som kommer att projiceras framför dig.

Alla dessa framsteg är redan kända, även om det bara är idéer som kan leda till projekt som kommer att gynna er. Från de högre världarna lägger vi idéer på de människor som är i stånd att använda och utveckla dem till förmån för mänskligheten. Vi ser till att ett antal lämpliga personer är ”programmerade” så att idéerna inte blir vilande. Vårt syfte är att inte leda dig på en viss väg om du inte först tagit tag i en idé och behöver hjälp med att utveckla den. Generellt sett är det du som har idéer om vad som kan behövas och hur man tillhandahåller det, och det är i det skedet vi uppmanar dig med lite vägledning om hur det bäst kan användas. Tyngdpunkten har alltid legat på att uppmuntra dig att kartlägga dina egna framtida behov, och vi kommer att ha uppsikt över din utveckling om det behövs.

Kom ihåg att du aldrig lämnas helt på egen hand, och dina guider finns alltid till hands för att hjälpa dig. Det finns dock ingen störning i ditt liv förutom att det finns punkter i din utveckling som kräver förändring, och vi kommer att försöka vägleda dig mot den väg som du måste vara på för att uppfylla ditt livskontrakt. Det är ibland en kompromiss mellan dina frivilliga avsikter och din dedikerade väg. Nyckelordet är att följa din intuition och om du känner dig uppmanad att vidta en viss åtgärd, gör så i medvetande om det troligtvis är från dina guider som kan se den större bilden. De skulle verkligen inte vilseleda dig eller gå emot dina beslut. Sannolikheten är att de ofta har inpräntat i dig den bästa åtgärden som kan vidtas, men de skulle ändå aldrig tvinga dessa idéer på dig.

När tiden går, kommer dina vänner och hjälpare från de högre världarna att komma närmare dig och det kommer en tid när de kommer att uppenbara sig för dig och tala öppet. Naturligtvis kommer det också att finnas möjlighet för dig att prata med dina bortgångna vänner och familj. När allt kommer omkring finns det ingen sådan sak som döden utom i er uppfattning om vad den står för, vilket i de flesta fall är permanent död. Inser ni att ni har en själ, är odödliga och redan har levt många, många liv, även innan ni tog på er de mänskliga attributen?

Ni är redan mycket erfarna men tar på er en ny personlighet varje gång ni lämnar gudomen för ytterligare upplevelser, och ni växer ständigt genom dem och tar dem varje gång tillbaka till gudomen. Före era inkarnationer på jorden ”raderas” ert minne så att ni inte distraheras från de aktuella uppgifterna. Er utmaning har varit att stiga upp över de lägre vibrationerna och hitta vägen tillbaka till Ljuset, när framgång gör dig till en starkare och starkare varelse. Som du också har hört tidigare kommer din utveckling att fortsätta med målet att göra er till Galaktiska Väsen, i beredskap för nästa serie av erfarenheter för att öka er andliga tillväxt ytterligare.

Kära Ni, det kan tyckas otroligt att ni utifrån det kaos och störningar som äger rum på jorden, kommer att röra er på en väg som kommer att förändra allt och äntligen leda er tillbaka till en hög nivå som ni i verkligheten är mest bekanta med. Tillväxt kommer genom erfarenhet, och ni ges möjligheter med vilka ni kommer att uppnå det målet. Ni är alltid guidade för att uppnå maximal framgång och göra framsteg med er livsplan. Som jag tidigare har sagt är det planerat med sådana mål i åtanke men om du väljer en annan väg är det hedrat på grund av din fria vilja. Du kommer alltid att hitta tillbaka till den överenskomna vägen, som normalt visat sig vara den bästa för dig.

Otroliga tider väntar på er inom den närmaste framtiden, så håll er plats i Ljuset och ni kommer att hjälpa till att föra förändringarna närmare manifestation. Jag kommer att lämna er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till färdighet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...