Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 18 november, 2016

et-contact

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

18 november, 2016

Jorden och dess människor befinner sig i ett tillstånd av större förändringar och de sker till en sådan grad att det är nästintill omöjligt att hålla samma takt. Men vilket förhållningssätt ni än har gällande dem, kom ihåg att förändringarna behövs för att ta Mänskligheten till den Nya Tiden. En hel del missnöje kommer att förekomma, eftersom så många människor enbart ser resultatet av det som sker, utan att förstå de sanna anledningarna. Det verkar vara kaotiskt, men ett ”uppskakande” av de gamla systemen är nödvändigt för det införande av förändringar som behövs, om de ska kunna återupptäckas och vara lämpliga för den Nya Tiden. Kom ihåg att ni med tiden kommer att få gå in i den Gyllene Tidsåldern och mycket arbete måste utföras i förberedelse för detta. Det förekommer en aspekt av att ”hinna ikapp” de förändringar som har hållits tillbaka, och som är viktiga för att man ska kunna skapa den väg till den nya världen, som kommer att ta er till de högre dimensionerna. Följaktligen kan inga av de lägre vibrationerna gå framåt och de måste vika undan. Samma tankegång gäller samtliga själar och den tidpunkt nalkas då bara de som är redo kan stiga upp.

Många kommer att oroa sig över vad man måste göra för att framskrida och vara säker på att få stiga upp. Svaret är enkelt och om ni upprätthåller era högre vibrationer och sprider ut kärlek till alla utan undantag, så har ni absolut inget att frukta. Det krävs en viljestark själ för att kunna hålla sig centrerad, när allting runtomkring en befinner sig i ett förändringstillstånd och när framtiden ter sig oviss. Ha tillit till er själva och håll er till era övertygelser; allteftersom tiden går kommer ni att få se att framtiden klarnar upp. De gamla energierna kommer långsamt att försvinna och i deras ställe kommer en ny strålande framtid, fri från alla gamla problem. Själarna av den låga vibrationen kommer att vara borta och med dem alla planer på att kontrollera era liv och era framtida möjligheter. Slutet på deras tid var oundviklig, när det väl blev uppenbart att oberoende av deras gärningar, så skulle den Nya Tiden helt och hållet bli manifesterad.

Något som ni redan har blivit förtrogna med är att de fördelaktiga förändringarna kommer att ta sin tid, men när de väl börjar och er väntan är över, så kommer ni att få njuta av att vara närvarande i denna period och i vissa ögonblick få ta del av dem. Säkerligen blir era upplevelser mycket mer njutbara och allt det goda arbete som har utförts kommer att gagna alla. När en valuta-revalvering äger rum, blir det uppmuntrande att få veta att vilka projekt som än genomförs, så kommer de att bli fullvärdigt finansierade. Var försäkrade om att de själar som får hantera massiva tillgångar för återupprättande och andra humanitära projekt, blir utnämnda på grund av sitt engagemang och sin trovärdighet för Mänsklighetens högsta goda.

Det är bara naturligt att de flesta människor hoppas på att få ta del av exakta datum för de viktiga händelser som under en lång tid har förutsetts. Men från de högre dimensionerna, där allting befinner sig i nuet, är det ofta svårt att tolka dem enligt ert sätt att existera i den 3:e dimensionen. I hög grad är även flexibilitet involverad och det finns olika vägar som kan följas. Det är varför ni alltid uppmuntras till att hålla kvar er fokus på det som ni önskar. Som ni vid det här laget måste känna till, så behövs bara ett relativt litet antal människor för att förändringar ska kunna införas. Så håll era fötter på jorden och era förhoppningar och ambitioner så höga som möjligt, så kommer ni slutligen att få skörda belöningarna för er beslutsamhet och uthållighet. Ni är så nära att få ta emot vad ni i tusentals år har drömt om, och välförtjänt så.

Endast en liten del av de verkliga nyheterna når er genom de normala källor som fortfarande är hårt kontrollerade. Men internet är fortfarande er bästa informationskälla och pålitliga nyheter blir nästan säkert rapporterade av fler än en källa. Ändå kan det vara svårt att hitta länkar till alla nyheter, eftersom vissa anses vara alltför hemliga för att allmänt släppas ut. Men ni borde hursomhelst kunna få en rimlig bild av det som sker runtom i världen. Era största hinder för sanningen är de falska rapporteringar som läggs ut för att med avsikt förvirra er. Så var varsamma gällande vad ni accepterar som sanningsenligt och om ni är intuitiva kan ni möjligtvis identifiera artiklar eller nyheter som bär lägre vibrationer.

Var försäkrade om att mycket pågår bakom kulisserna och att många själar ägnar sig åt att försäkra att Ljuset kommer att vinna striden mellan de positiva och de negativa krafterna. Fastän det blev förutsagt, var resultatet aldrig säkert; det förlitade sig på att alla ni av Ljuset utförde er del, för att säkerställa att det skulle bli manifesterat. Ni måste gratuleras för att ni har upprätthållit er position under många år av osäkerhet och att ni aldrig har vacklat, trots det som har inträffat på Jorden. Era belöningar blir många, med en försäkran om att ni kommer att uppstiga och får njuta av att lyftas upp till de högre dimensionerna. Ni kommer att ha varit en del av segern för Ljuset, vilken kommer att firas under många år som kommer. Men arbete återstår fortfarande, eftersom de Mörka mycket snart kommer att vara oförmögna att påverka eller kontrollera framtida händelser.

Nu när saker och ting har gått synnerligen väl framåt, kan alla Ljusarbetare vara öppnare gällande sitt arbete och hjälpa andra att förstå vad som sker på Jorden. Många kommer att bli förvirrade och oroliga gällande framtiden och de behöver lugnas angående resultatet av de händelser som för tillfället äger rum på Jorden. Framtiden kommer att vara bortom de flesta människors förväntningar, när förändringarna fullständigt förändrar samhället bortom oigenkännlighet, till ett som är integrerat och kan uppfylla och stötta alla människors behov.

För tillfället kommer saker att framskrida tills ett definitivt resultat har uppnåtts, som låter Mänskligheten röra sig framåt och börja etablera den Nya Republiken och den Nya Tidsåldern. De människor som kan genomföra detta befinner sig redan på Jorden och är till fullo förberedda och redo att utföra sitt arbete. Det kommer att påbörjas i små steg, men i snabb takt gå framåt när tillräckligt med tillgångar tillförs till det. Dessa kommer genom GESARA och ett massivt finansierande kommer att möjliggöras. Det borde bli en av de tidiga stegen i utvecklingen, som införs så snart som planeringen tillfredsställande har förberetts. Vissa av projekten blir massiva och täcker människornas mest brådskande behov.

Återverkningarna av USA:s val kan fortfarande kännas av och måste ännu spela ut sig själva. De har skakat upp så många människor ur sitt slumrande tillstånd. Med flera avslöjanden har kommit upp till ytan och avslöjat de Mörkas aktiviteter. Frågan är: kommer ni att svara med att föra in Ljuset, eller låta er frihet ytterligare bli urholkad? Det är nu dags att agera om ni ska kunna avlägsna hoten för er självaste existens. Motståndet mot dem ökar och det är på tiden, eftersom de siktade på att skapa en enda Regering under sin kontroll. Men hela sanningen om deras aktiviteter kommer att komma ut och människorna kommer att bli fullkomligt chockade av vad de får ta del av.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...