Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 18 september 2020

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag

den 18 september 2020

 

Er framtid är beroende av varje individ, var och en har möjligheten att planera den så som man ser den och vill att den ska vara. Den blir då till en storslagen möjlighet och den kommer att tillta i styrka, i och med att fler själar projicerar liknande idéer till etern. Det är så som det ska vara och ni kommer kollektivt att framskrida till den grad som ni själva har nått fram till. Medan saker och ting fortfarande befinner sig i kaos, så är detta därför en bra tid för att se till era egna behov och prioritera dem framför alla andra åtaganden ni har. Ni har trätt in i en av de viktigaste perioderna i hela ert liv och möjligheten finns där för er att staka ut er egen väg fram till Uppstigningen. Förstå att de av er som har valt att uppstiga, ständigt kommer att behöva upprätthålla en hög nivå ifall ni ska vara säkra på att kunna uppnå ert mål.

På grund av att ni alla har fri vilja, så kan ni välja en väg som gör det möjligt för er att uppnå ett mål i er utveckling som passar era ambitioner och era målsättningar. Vid det här laget borde ni vara medvetna om att Änglar följer er, vilka har sett efter ert liv och vägleder er i rätt riktning. Att hjälpa andra är en normal egenskap hos själar som har uppnått de högre nivåerna. Att ge av sig själv för att hjälpa andra är verkligen ett mycket värdigt ändamål och rätt vanligt förekommande bland dem som redan har uppstigit. Det kommer helt naturligt och strävar inte efter någon belöning, förutom tillfredsställelsen att få hjälpa en annan själ att utvecklas. En hjälp som detta fås på varje nivå tills ni själv har uppnått Uppstigningen.

När ni framskrider ska ni även komma ihåg att ni ännu inte har fullt medvetande, men nu när ni har tagit er bortom 2012-markeringen, så har ni tagit stora kliv i höjandet av era nivåer. Följaktligen strävar ni efter att förstå den större bilden och ni får ta emot större sanningar än någonsin tidigare, för nu är ni redo. Det är ytterligare en anledning till att ni står i färd med att expandera er medvetandenivå. Ni har redan fått höra att ni är blivande Änglar och de som har gått före er kommer att hjälpa er till en ny och större nivå av förståelse. Ni kan i sanning aldrig vara ensamma och era Guider kommer hela tiden finnas till hands för att hjälpa er att hitta fotfästet och göra andliga framsteg.

Vi noterar att det i era samhällen fortfarande förkommer en hel del rasism och det är ledsamt, för det sker utifrån en bristande förståelse gällande den Mänskliga Rasen. Ni alla är En Ras och alla dyrkar samma Gud och där hudfärg eller religiösa övertygelser kommer in i det, så borde det inte spela någon roll överhuvudtaget. Ni är En Familj som delar upplevelser i samtliga situationer vilka ofta sammanför er alla. Ni agerar ofta såsom ni befann er på Jorden för första gången och ni är bundna till de läror och den tro som ni har blivit födda in i. Ni följer naturligt de läror som ni har fostrats till, men livet är fullt av olika övertygelser och borde aldrig läras ut med ett uteslutande av allt det övriga, i synnerhet nu när ni uppmuntras till att följa den Gud som finns inom er. Religionen är inrotad i många själar, men nu kan ni vara er egen individ och följa er egen intuition och era egna övertygelser.

Vi inser att det inte är enkelt att ge upp eller förändras från läror som ni har blivit skolade till, men det kan göras enklare ifall ni talar med ert Högre Jag, för att få bekräftelse på hur ni inifrån kan leva ett andligt liv. Ert Högre Jag skulle älska att ha en närmare relation med er och väntar med ivrig förväntan på att ni kallar på det. Det behöver inte nämnas att ert Högre Jag hela tiden har hjälpt er och de flesta själar skulle medge att de samtalar med sin ”lilla röst” inombords. Var medvetna om att ni, när ni stiger upp och når en viss högre nivå, så kommer ni att passera genom slöjan och få möta ert Högre Jag, för att ni är Ett och det spelar ingen roll längs vilken väg ni nu färdas, eftersom det är oundvikligt att den dagen kommer då ni på nytt kommer att ”återförenas”.

När ni rör er in till en ny förståelse om ert andliga själv, så gör det inte att er tidigare förståelse är felaktig, eftersom religionen har tjänat sitt syfte med att hjälpa människor att hitta sitt fotfäste. Det har varit alltför tidigt att uppmuntra dem att vända sig inombords för att hitta Gud och de har behövt bekräftelsen från sina lärare för att få hjälp på traven. Man skulle med rätta kunna säga att flera andliga varelser stod redo för att ett större upplyftande kunde passera markören år 2012. Det är tydligt att det inte finns någon anledning till att ändra på era övertygelser om ni är nöjda på det sättet som ni är, men det är nästintill säkert att när ni är redo, så kommer ni att märka att det är lättare att lyfta upp ert tänkesätt till en högre nivå. Ni har i flera livstider förlitat er på andra för att de ska hjälpa er att hitta er väg till Ljuset, men nu kan ni bara vända er inombords och i era stilla stunder få ta emot vägledning.

Vad ni har lärt er är att medan ni kan eftersträva hjälp utifrån er själva, så behövs det inte längre nu när ni har vaknat upp till ert Högre Jags närvaro inombords. Ni har hela tiden fått vägledning och ni har uppmuntrats till att följa den, eftersom detta har syftet att hålla er kvar på er väg till upplysning. Ni har ofta inte ens varit medvetna om den hjälp som ni har fått, men den har ständigt funnits där. Nu närmar ni er alltmer ert Högre Jag och någonstans i er framtid kommer ni helt och hållet att återförenas med varandra. Det är ett naturligt framåtskridande till de högre rikena därifrån ni härstammar.

Kära Ni, detta är en unik tid för er att helt och hållet bryta er loss från de lägre vibrationerna och i slutändan få åtnjuta friheten och glädjen av att bli en Galaktisk Varelse. Det har alltid varit er målsättning och ert livsöde och nu efter åtskilliga försök har ni höjt era vibrationer tillräckligt för att stiga upp. Ni ska gratuleras för er uthållighet och er hängivenhet inför er Livsplan. Större och angenäma upplevelser väntar er, och ni behöver aldrig mer gå igenom de lägre vibrationerna i den tredje dimensionen. Ni har nästan fullbordat det hårda arbetet och skönhet och frid väntar er när ni fortsätter att stiga upp.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...