Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 19 september 2020

 

Meddelande från Änglarna via Ann Albers 19 september 2020

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Var snälla mot er själva. Det finns bara så mycket du kan kontrollera i din externa verklighet genom att använda externa medel. Du kan inte kontrollera andras beteende, även om du försöker hjälpa dem att välja ett lyckligare liv. Du kan inte kontrollera valresultatet, även om din röst verkligen räknas. Du kan inte stoppa en orkan genom att stå med öppna armar eller släcka en löpeld med en trädgårdsslang.

Det är lätt att känna att era ansträngningar att skapa en bättre värld är meningslösa inför sådana ”stora” omständigheter, men precis som en frisk kropp beror på hälsan hos var och en av dess enskilda celler, så beror också en frisk mänsklig ras, och en lugn, fredlig, harmonisk värld på välbefinnandet hos varje individ som omfattar den. Ditt arbete, dina ord och framför allt din energivibration spelar större roll i det större verklighetsscenariot än du kan föreställa dig.

En av er, i medveten förbindelse med Källan inom, är kraftfullare än tusentals som inte är det. Även om du inte ensam kan ändra resultatet av en yttre situation på externt sätt, är du när du medvetet känner dig ansluten till det Gudomliga inom dig, vibrerande kraftfull nog att lugna stormar, lugna bränder och rösta (med din vibration) för det mest kärleksfulla resultatet för hela din mänskliga ras. I anslutning till Källan är du ansluten till den kraft som skapar världar.

Det kanske viktigaste för dig personligen är att du i din kärleksfulla vibration kommer att vägledas till att leva ett fredligt, lyckligt, säkert och harmoniskt liv, oavsett vad resten av världen gör.

Varje gång du är i förbindelse med kärlek upplever du din anslutning till Källan. Varje gång du får kärlek från universum – vare sig det är ett inspirerat ögonblick av uppskattning av solen i ditt ansikte, regnet på din hud eller gräset under dina fötter – är du flytande kärlek. Varje gång du tillåter dig själv att tänka en tanke som känns bra för dig, är du flytande kärlek. Varje gång du fokuserar på det goda inom en annan människa, eller till och med gnistan av ljus inom dem, är du flytande kärlek. När du gör någonting med äkthet och integritet är du flytande kärlek.

Det är inte så svårt kära ni, att på en miljon små sätt om dagen, få kontakt med kärlek, med det gudomliga, med källan till all godhet. Ju mer du gör detta avsiktligt, desto behagligare, lugnare, säkrare, friskare och lyckligare blir ditt eget liv, och desto större blir ditt bidrag till världen. Prova det och se efter de konkreta resultaten – goda känslor, glädje på resan, lätthet, nåd, vägledning, flöde, synkroniseringar, koppling till hjälpsamma själar och så småningom allt du har drömt om och ytterligare manifesterar i ditt liv.

I denna anslutna verklighet är ni ett bidrag. Några av er kommer att bidra med inspirerad ansträngning. Några av er kommer att bidra med inspirerade ord. Vissa av er kommer att bidra helt enkelt genom att leva ett lyckligt, fridfullt liv och sprida den friden utåt. Ni är var och en inspirerade att göra något, även om det ”något” är ”ingenting”, för många av er vägleds nu till att vila, vara i frid i centrum av de stormiga vibrationerna och att utstråla vågor av lugn till en kaotisk värld.

Er värld omstrukturerar sig själv. Det är en stor omrörning av jord, celler och själar när din Moder Jord släpper upp den mänskliga rasens uppdämda energier. Du känner det inom dig. Många av er känner sig ängsliga, oroliga eller har en samtidig iver att komma igång, medan ni inte känner för att göra någonting alls. Allt är OK kära ni. Fokusera först på din interna anslutning till Källan, till kärlek, och i den kärleksfulla vibrationen kommer din verklighet att vara mycket behagligare än den du ser i den yttre världen omkring dig.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

 

— Änglarna

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...