Ishvara via Ann Dahlberg, 20 februari, 2021

                                                                                                                                   2

Ishvara via Ann Dahlberg, 20 februari, 2021

 

Jag är Ishvara och jag har några nyheter att framföra till er idag. Den första nyheten är att livet på Jorden är i en fas av utveckling av sällan skådat slag. Mörker och ljus tampas om vartannat för att föra fred respektive krig till Jorden.

Mänskligheten befinner sig i ett tumult av känslor som är både ljusa och mörka. Man drar gärna åt en rem och nagelfar seendet så att det passar ens egna värderingar. Det här kan leda till en del problem och splittra det som behöver helas och läkas. Det är bättre att under dessa tider vara en iakttagare och försöka förstå vad det är som sker med en själv och med andra som kanske uppfattar det som händer på ett helt annat sätt. Inget är fel eller rätt ur en viss synvinkel. Du är där du är och du kan inte heller vara någon annanstans. Du kan däremot som iakttagare förstå och se saker som du kanske inte har sett eller förstått förut. Det är viktigt att ni alla är iakttagare nu så att ni förstår vad det är som sker i er värld. Inget är svart eller vitt, det finns en väldigt stor gråzon där emellan. Det är i denna gråzon ni behöver vara nu för att få ihop pusselbitarna i er värld. Det är i gråzonen ni kan se både det ljusa och det mörka. Ni kan då se åt vilket håll ni ska dra skutan, som just nu har kantrat en del och behöver lite hjälp för att resa sig upp. Det gör ni med gemensamma krafter, det är med era gemensamma krafter som ni kan förändra den värld ni lever i. Ni kan inte göra det med hot eller våld, ni kan endast göra det med medkänsla och förståelse för varandras olikheter och behov. De mänskliga behoven är lika överallt men den inre strukturen varierar nu i olika grad hos människorna på Jorden. Jag tänker då på deras inre utveckling och mognad i medkänsla och intellekt. Det gör också att man ser på världens utveckling ur olika perspektiv. För en del ser det väldigt mörkt ut, medans det för andra är ljust, och ytterligare andra befinner sig i den gråzon som vi tidigare talade om. Det finns fortfarande inga rätt eller fel i det, alla befinner sig där de ska vara och kan inte vara någon annanstans just nu. Livet är ju dock inte stillastående utan alla rör sig framåt i sin egen takt och allt är precis så som det ska vara.

De som däremot ser att här kan jag göra en förändring bör göra det nu. De som har en uppmaning att stiga fram och delge mänskligheten något som kan ha betydelse för dem och för Jorden bör göra det nu. Det finns saker som kan rättas till och ju tidigare det sker desto bättre resultat. Jag menar att det skulle kunna hjälpa och skona Jorden och mänskligheten från en del av de påfrestningar som just nu påverkar dem på olika sätt i deras respektive olika kroppar.

Den andra nyheten är att det är dags för mänskligheten att vakna upp. Det stora massmedvetandet kommer att triggas beroende på att uppvaknandet är ovillkorligt och oåterkalleligt. Ni befinner er i en skör zon och ju mer ni separerar er från varandra desto större motstånd kommer ni att möta. Det är ljuset och medkänslan som Jorden och mänskligheten som kollektiv nu har valt, så i denna kamp av ljus och mörker så har ljuset en fördel, eftersom det är i ljuset som Jorden och mänskligheten nu vill vandra. Befinner du dig i en gråzon .. försök att finna ljuset i dig själv, ditt sökande bör helst vandra mot ljuset för det är där din framtid finns.

Låt medkänslan och kärleken växa i era hjärtan. Det är med kärlek och ljus i era hjärtan som ni går segrande ur striden.

Stor kärlek

Ishvara

You may also like...