Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag , 29 maj, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 29 maj, 2020

Avbrottet från normala aktiviteter har gett människorna en möjlighet att ta en djupgående titt på sina liv och vart de är på väg. För många är detta en oroande tid, men det är nödvändigt för er att ni förmår sätta er ner i stillhet för att fundera över er framtid. Ett fåtal inser den sanna betydelsen av vad som pågår, men omständigheterna avslöjar hur oroad befolkningen är och hur få som är tillfreds med sina liv. Detta beror delvis på osäkerheten gällande framtiden, som fortfarande behöver avgöras och det förekommer en känsla av att man har förlorat riktningen. Allting ligger, som man kan säga ”i en kokande gryta” och håller på planeras i och med att ni framskrider, eftersom ni i själva verket skapar er framtid.

Freden ligger inom räckhåll för er eftersom Världskrig inte längre är något alternativ och allt färre konfrontationer kommer att uppstå i och med att tiden framskrider. Tiderna är förbi när Stormakterna dominerar världen och resan har varit lång, men nu håller människorna på att vakna upp till de blodbad och den förstörelse som krigen för med sig. Sanningen som omfattar ”krig” och vilka som gynnas av dem kommer att bli känd och ni kommer att få höra att Illuminaterna spelar bägge sidor mot varandra, medan de gynnas utav vapenförsäljningen till båda sidorna. Sanningen måste komma ut och de som är ansvariga får stå till svars för vad som många gånger har varit förskräckliga brott mot Mänskligheten.

De som har en vidare utblick och ett öppet sinne förmår bättre etablera sanningen, eftersom det för alla med något mindre än detta blir svårt att ta in hela vidden av vad som har ägt rum. Förstå att de Mörka har härskat i hundratals år medan de har byggt upp sin kontroll över livets alla aspekter på Jorden. Ni har nu förtjänat er frihet och ingen kan ta den ifrån er förutom genom er själva. Scenen har iordningsställts och allt som återstår för er är att ni ska ta kontrollen över era liv och säkerställa att ni gör det bästa utav de möjligheter som presenteras för er. Det kan verka omöjligt att se Ljuset bland allt mörker som Jorden och dess folk har svepts in i, men känn er försäkrade om att er tid har kommit och ingen kommer att kunna hindra er från att uppnå Uppstigningen.

Vi betonar på nytt att förändringarna kommer att ta tid, men grunden för dem existerar redan och inväntar att mänskligheten helt och hållet ska vakna upp till den storslagna framtid som vinkar er till sig. Håll er tillit och fortsätt blicka framåt och låt inget av de lägre vibrationerna distrahera er från er utstakade väg. Vi förmår se framåt och ser den sanna potentialen och ni befinner er på god väg till att bli framgångsrika. Ni kan i själva verket hjälpa de högre vibrationerna att manifesteras snabbare genom att koncentrera er på allt som är av Ljuset och vara medvetna om att ni skapar ert eget beskydd genom att ni gör det. Återigen säger vi att ni är storslagna Varelser av Ljus och måste fortfarande inse er sanna potential. Ni har tillräckligt för att skapa allt vad ni önskar er, så tänk positivt och fokusera på vad ni önskar er utav livet.

Under tiden så kommer det fortfarande att komma prövande tider, men vissheten om att allting i det långa loppet kommer att utvecklas tillfredsställande, borde göra det möjligt för er att hantera vilka problem som än dyker upp. När allt kommer omkring, så får ni endast ta emot uppgifter som ligger inom er förmåga att hantera. Ni måste fortsätta framåt så att ni inte förlorar fördelarna av några framsteg som ni redan har gjort. Nu är det inte läge att tappa siktet på er livsplan, fastän ni kan vara säkra på att era Guider gör sitt bästa för att ni ska hålla er till den. Efter Uppstigningen kommer ni att ha mycket större självständighet, för ni har då bevisat att ni är redo att anta ett mycket större ansvar.

I framtiden kommer ni att ta på er mycket större ansvar och vara helt förmögna att hantera det. Ni kommer till exempel att bli mentorer för andra själar som följer i era fotspår och det system som gäller för alla som har framskridit, hjälper andra att uppnå samma nivåer och är det sätt på vilket evolutionen ständigt växer till sig. Normalt sett bestämmer en själ hur mycket man vill ta på sig och vadhelst detta är kommer att säkerställa att framsteg görs. Med hjälp av andra som vet vad ni behöver uppleva, så planerar ni er nästa utvecklingsfas. Så ni har mycket att se fram emot och det borde inspirera er till större saker.

Det kommer alltid att finnas andra själar som korsar er väg och vilka gynnas av er vida erfarenhet och att hjälpa andra är väldigt mycket det normala när ni når de högre dimensionerna. Det ligger i var och ens intresse att göra så, så att ingen blir efterlämnad. I verkligheten lämnas ingen utan hjälp, fastän vissa själar i de lägre vibrationerna förefaller vara beslutsamma att fortsätta med sina egna affärer vilket i ett Universum med fri vilja är tillåtet. Det finns gånger när vissa själar inte kan förstå varför Gud tillåter att vissa negativa händelser äger rum, möjligen har de glömt eller aldrig fått höra att man har fri vilja som respekteras och äras.

Ni slutar aldrig upp med att ta lärdom, i och med att ni utvecklas och det finns också oändliga möjligheter på andra planeter och i olika Universa. Ni har i er nuvarande position blivit förnekade så mycket att er evolution har varit långsammare än vad den annars skulle ha varit. Hursomhelst, så har ni levt liv som har varit särskilt arrangerade för att säkerställa att det förekommer rikligt med möjligheter att framskrida, och kom ihåg att era Guider ständigt följer med er. De kommer nödvändigtvis inte alltid att vara desamma, eftersom det förekommer stunder när ni behöver en specifik Guide som har erfarenheten att lära er vad ni behöver.

Ni gör ett underbart jobb med att föra in Ljuset till er dimension, trots det mörker som ständigt finns närvarande och som utmanar Ljuset. Men Ljuset är starkare än någonsin och de mörka har förlorat möjligheten att försöka övervinna det, eftersom tiden har runnit ut för dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...