Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 juni 2019

 

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 juni 2019

Per Staffan 22 juni 2019

Mike Quinsey (channeled information)

21 Juni 2019. Mike Quinsey.

De mörka har förlorat slaget, men inte kampen och deras närvaro är fortfarande märkbar. Men de låga vibrationer som deras sort bär runt kan bara påverka de själar som har liknande vibrationer, och det är uppenbart i många av de yngre medlemmarna av mänskligheten. Det kommer dock inte att ha någon effekt på dem som har utvecklats bortom det här stadiet. De mörka är inte längre den kraft som de var, och deras mål att ta över världen har misslyckats efter många århundraden av tillväxt. Det betyder att de schacklar som har hållit er tillbaka har tagits bort och ni blir fria själar som kan ta hand om er egen utveckling. Det är helt förväntat i nuvarande tider och ni borde nu göra mycket snabbare framsteg.

Det kommer att vara en tid innan ni kan förstå sanningen om er varelse, men det kommer till er alla i god tid. När ni går mot Uppstigning ges ni mycket information om ert förflutna, er nutid och framtid. Ni bryter er ut ur er kokong av glömska och det är nödvändigt för er andliga tillväxt. I det förflutna föll ni till en så låg nivå att det befarades att ni aldrig skulle vakna till sanningen, men på något sätt kunde tillräckligt många av er lyfta upp era vibrationer och nå den högre nivån. Ni kan säga att de få har hjälpt de många att komma över 2012-markören och det hjälper andra att göra detsamma. Som vi har nämnt många gånger, när en själ vaknar till ljuset hjälper många hjälpande händer er att göra ytterligare framsteg. Syftet med livet är att få andlig kunskap genom erfarenhet och leva i enlighet därmed, så att ni ökar era vibrationer och blir mer av en Ljusvarelse.

Med de många utmaningarna som alltid dyker upp, förstå att vissa är viktiga för er utveckling och bör noggrant observeras. Få erfarenheter är utan någon lektion vid roten av dem, så det är klokt att fråga vad innebörden är genom att se inom er. Klart är att om en lektion ska läras in är det klokt att försöka förstå vad som menas med er erfarenhet. För de av er som personligen passerade markören, borde ni nu utvecklas andligt och ådra er lite om ens några biverkningar. Er erfarenhet kan komma till god användning genom att hjälpa andra som kan komma till er, lockade av ert ljus. Vissa kan personligen känna till dig och ditt arbete, men andra kan ha blivit ledda till dig, så bli inte förvånad om det händer.

När Jorden och dess befolkning har etablerats och fred har blivit det normala tillståndet, kommer ni att vara öppna för besök från andra ET-enheter som hjälper er att påskynda de evolutionära förändringarna. Ni kommer att lära er mycket av dem som har hållits tillbaka så länge. De första antydningarna om tillväxt och förståelse måste komma från er och då får ni hjälp med att genomföra era idéer och önskemål. Ni kommer att göra framsteg snabbt eftersom ni är tänkta att leva på er ”Nya Jord” som ska vara av ursprunglig skönhet. Det finns egentligen inga adekvata ord för att beskriva förändringarna från den gamla Jorden till den nya. Det kommer att bli ett paradis till skillnad från vad ni hittills har upplevt, och ni kommer att bli glada över den livsenergi som finns i allt.

Så ni har mycket att se fram emot och äntligen ligger det inom synhåll. Det måste vara så eftersom det är bestämt av den Högsta Skaparen. Ni är delaktiga längs vägen till slutförandet av denna fas där ni kommer att belönas med en existens i de högre vibrationerna av lugn och total frid, som inte kan störas av dem med mindre vibrationer. För sådana själar kommer deras tid att komma när de har accepterat Gud och letar efter vägen hem, och var och en leds så småningom tillbaka till Gudomen. Eftersom tiden inte existerar i de högre världarna eftersom allting finns i nuet, finns det ingen press på dem som behöver gå igenom ytterligare en serie tester och utmaningar för att utvecklas. Men som alltid finns hjälp till hands när en själ blir upplyst och den kommer att stanna hos dem tills den resan är färdig. Vi vet att många av er redan är medvetna om situationen, men kanske inte inser att nuvarande sluttider är speciella, eftersom varje själ erbjuds samma möjlighet att vara en del av en Massuppstigning.

Era många liv har tagit er en lång väg och idag är du en mångsidig själ med många färdigheter som kan användas för att hjälpa dig genom denna speciella livstid. Inse att du använder dina erfarenheter för att nå de bästa resultaten, eftersom du helt klart måste dra nytta av dessa aspekter som kan hjälpa dig att komma igenom din livsplan. Genom sådana arrangemang erhålls det bästa av varje generation eftersom framsteg är ”skräddarsydda” så att de sker i tillväxt som leder dig ytterligare ett steg i rätt riktning. Självklart i de tidiga stadierna gör de mörka allt de kan för att hindra dig från att lyckas, men framsteg är alltid oundvikliga.

Ni kommer från oroliga tider så håll ert sikte på ert mål och bli inte distraherade av yttre händelser. Det finns fortfarande fallgropar på er väg, men om ni håller er till det rätta och smala kommer ni att segla rakt förbi dem. Beroende på hur långt du har utvecklats bestämmer du hur snabbt saker kommer att falla på plats för dig, så håll dig i Ljuset och ge inte efter för frestelser som kommer att placeras på din väg. Tänk på att du ibland kommer att bli testad men vid din evolutionspunkt bör du kunna hantera det med lätthet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike

 

michaelquinsey@sky.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...