Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 4 december

 

th-1

4 december, 2015

Mike Quinsey

Det händer så mycket i världen som ni är omedvetna om. De mörka går mot nederlag i sin kamp mot Ljuset, som snart kommer att vara allenarådande. Många grupper på Jorden är framgångsrika med att begränsa deras aktiviteter, och förhindra dem från att gå vidare med deras planer. Till en sådan grad att de är panikslagna, då de fram till nu har agerade ostraffat, i tron att de var oberörbara. Nu har nätet kastats brett och många av deras undersåtar har bortförts, vilket allvarligt har försvagat deras förmåga att orsaka allvarliga problem. De har nu insett hur deras händer är bakbundna och deras resurser begränsade, vilket förhindrar en upptrappning av deras aktiviteter. Det är försent för dem att återhämta sig, så de försöker skapa förödelse var helst de kan genom sina styrkor på Jorden. Så ni kommer att se resultatet av sådana försök, men i jämförelse med deras tidigare förmåga så blir det ringa. Illuminati var beredda att förstöra Jorden om de inte fick som de ville, men nu har deras förmåga att göra så stoppats helt och hållet. Detta kommer sig i stort sett från stödet ni får från de Galaktiska Styrkorna som kommer att säkra er trygga övergång till Uppstigning.

Allt som kan begäras från er är att ni fortsätter höja era vibrationer och att ni försöker att inte bli involverad i någon aktivitet som betonar de mörkas aktiviteter. Problemet är att även om Ljusarbetare har en tillräckligt god förståelse av vad som äger rum och lugnt kan hantera det, så har många människor inte sådan kunskap utan oroar sig och blir lätt rädda inför framtiden. Från deras plats så ser saker och ting mycket hotande ut och många tror att de går mot en osäker framtid. Det är här som ni av Ljuset kan göra en stor insats och lugna ned dem genom att förklara den sanna situationen. Bana vägen för Ljuset att få fullt fäste, och avslöja ändamålen för förändringarna som äger rum. Internet är mycket nyttigt i detta avseende, men ni måste vara selektiva för att undvika att ta upp falsk information. Ni vet utan tvivel vid det här laget att de mörka kraftigt förlitar sig på rädsla för att få folk under deras kontroll. De bland er med tillräcklig kunskap och förståelse kan hjälpa att skingra sådana känslor och byta ut dem mot hopp och försäkran om Ljusets framgång.

Många arbetar med nya sätt för att inkorporera uppfinningar som kan introduceras när rätt tillfälle visar sig. Galaktiska Federationen kommer återigen att ha en hand med att se till att de appliceras globalt. Var säkra på att övergången till nya teknologier kommer att göras på ett vettigt sätt för att reducera alla olägenheter för de som är påverkade. Det blir ett fall av första ting först för att lyfta upp så många människor som möjligt, med minsta möjliga förseningar. Beslut av denna natur kommer att fattas av de som har en full förståelse av situationen. Ni kan vara säkra på att när helst den Galaktiska Federationen är involverad så kommer alla förändringar att gå framåt med en hastighet utan motstycke. Medan de äger rum så kommer alla själar att uppleva upplyftning då de högre vibrationerna fortsätter att utvecklas. Inom en ganska kort tid kommer ni att nå en punkt där ni är redo att bli fulländade Galaktiska Varelser.

Då ni tar er igenom förändringarna, så sätter ni delvis upp nästa stadierna i er utveckling, då inte alla har samma ambitioner. Det är inte något att oroa sig för vid denna tidpunkt i ert upplyftande, men inse att Universum öppnar upp sig för er och ger er så många möjligheter för att utvecklas. Ni kommer att finna att ni förenar er med andra själar med samma önskningar, och nu är det tider då ni kan hjälpa varandra. Som alltid kommer det att finnas mer utvecklade själar för att hjälpa er göra era val. Ni kan till exempel, om så önskas, uppleva en helt annorlunda livsform som en del av er utveckling. Dock, som ni redan vet, vid en viss punkt blir ni en Varelser av Ljuset och behöver inte en fysisk form. Ni kan emellertid ”tänka in” en till skapelse om ni så önskar, som låter er beblanda er med de av en liknande sort.

I er nuvarande situation på Jorden så finns det många själar inkarnerade från andra planeter, som har tagit på sig en Jordekropp. De kommer ofta igenom via en normal födsel och kommer att kunna erbjuda vad som ofta är mer avancerad kunskap som behövs för att låta er utvecklas snabbare. Vid en sådan viktig tid som nu så behöver ni all hjälp ni kan få och själar av Ljuset från hela Universum kommer sannolikt att bli involverade. Ni får också naturligtvis negativa själar som inkarnerar som är de mörka. Detta tillåts i ett Universum av fri vilja som erbjuder sådana erfarenheter som nästa helt säkert påskyndar er utveckling. Det finns en högre plan för er utveckling, men om ni kör fast i de lägre energierna så hålls den tillbaka. Om man ser tillbaka i historian så har ni vid mer än ett tillfälle dukat under inför de negativa styrkorna. Denna gång har ni dock överträffat er själva, och kommer att stiga upp såsom planerat oberoende av vad de mörka gör för att förhindra det.

Så Min Kära, ni skall veta att oberoende av vilka ansträngningar som ni gör för att säkra er Uppstigning så kommer ni att vara framgångsrika. Så låt inte yttre händelser dra er ned, och kom ihåg att tills kontrollen av er press kan frigöras från de mörka så kommer ni fortsätta att få lögner och missledas, mestadels. Använd er intuition och sunda förnuft när ni beslutar vad ni kan acceptera och så kommer ni inte att göra stora fel. När det är tryggt för dem att träffa er på Jorden så blir en av de första uppgifterna för den Galaktiska Federationen att rätta till er historia för er. En viktig del av detta är ni också kommer att bli medvetna om er sanna status och potential som Galaktisk Varelse.

Oroa er inte över er brist på ägodelar, då det kommer en tid när överflöd kommer att se till att alla har allt de behöver, och än mer. Med tiden kommer ni att helt enkelt kunna ”tänka in” saker till existens, så ni kommer aldrig ha brist på någonting. I själva verket som ni redan kanske vet, i de högre vibrationerna som de flesta av er går in i efter er övergång från Jorden, så är det helt normalt att tänka in saker till existens så ni behöver inte lagra något alls. Mycket utanför Jorden är så annorlunda från vad ni är vana vid och är i allmänhet så mycket bättre än vad ni upplever nu. Med tiden kommer ni att få lära er mer om förändringarna som kommer att äga rum, och allt kommer att bli mycket gynnsamt för er alla.

Då varje vecka går så kommer ni att finna att många förändringar är på gång, och en del kommer att ha en global effekt. Er värld förändras gradvis till det bättre, och det är synbart om ni ser på hur olika nationer kommer samman för att ta sig an världsproblem. Utan sådana föreningar skulle ni inte kunna reda ut dem. Det är ett tecken på att folk vaknar upp till behovet för globalt samarbete. Det kommer att växa och sätta scenen för hur mänskligheten snabbt för sig framåt och för Uppstigningen så mycket närmare till manifestering.

Jag är Mike Quinsey och ber att fortsätta sprida er kärlek, och inspirerar folk att se framemot ljusa och spännande tider i deras liv.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...