Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv, 18 mars

et-contact

Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 18 mars 2016

 Mycket händer när Ljuset väcker fler själar till sanningen om deras existens. Alltför länge har ni bokstavligen förvarats i mörker, men svarar nu på de högre vibrationerna. Ni har brutit er ut ur kokongen av glömska, och börjar förstå er sanna plats i Universum. Om ni bara kunde förstå sanningen om er prakt och ta er sanna plats som en Varelse av Ljus. Slöjor av mörker har lyfts bort och ni förstår så sakteliga ert öde. Ni är mycket större än vad ni har förletts att tro, och när ni vaknar till sanningen kommer ni att kasta bort de bojor som har känts som ett ”fängelse” på jorden. Sanningen kan inte längre hållas från er, och ni har redan förstått vilka lögner som har hållit den borta från er. Det är nu allt förändras, även om det kommer att finnas en viss förvirring eftersom det nya blandas med det gamla. Men frågorna klarnar och det är bara en tidsfråga innan sanningen blir uppenbar. De mörka Tjänarna kan fortfarande försena framstegen, men de kan inte längre behålla den makt de hade tidigare. Vara säkra på att ni är skyddade av de Galaktiska Krafterna, och de mörka kommer inte att tillåtas att tillskansa sig planen för er frihet.

Ljuset på Jorden har ökat kraftigt, så mycket att ni snabbt närmar er Uppstigningen. Men det finns mycket förberedelser att arbeta med, och dessa själar som har fått förtroendet för uppgiften får hjälp med att utföra arbetet. Tiden kommer när de gamla sätten inte längre tjänar er, och snart kommer ni att ta ett stort steg framåt. Den tidsförskjutning ni har levt i kommer snart att hamna på efterkälken, men var uppmärksam på hur snabbt förändringarna sker, så att ni visar tillräcklig hänsyn till de människor som berörs. Det blir ingen brist på vägledning och det finns tillräckligt med medhjälpare för att säkerställa att förändringarna sker utan svårighet. Lika viktigt är tidsfaktorn, eftersom ni måste vara en del av förändringarna och lätt kunna acceptera dem. Många av er har säkert följt meddelandena från era ledare, som har avsatt mycket tid för att säkerställa att ni hålls informerade om utvecklingen. Förändringarna kommer att vara långt bortom mångas förväntningar, och de kommer mycket snabbt att ta er genom en mycket spännande period av framsteg. Många själar är inblandade i presentationen av förändringarna och har väntat på den här tiden i åratal, och är helt redo att utföra sin del av avslöjandena.

I de högre vibrationerna måste vi vara noga med att inte gör er för upphetsade, eftersom vi redan vet mycket mer om händelserna framöver. Vi är mycket glada över att er resa genom de lägre vibrationerna snart är över, och försöker att inte ge intryck av att förändringarna är närmare än de är. Tillåt en progression av förändringar som inledningsvis kan vara långsamma. Vi ser en panoramavy över er framtid, vilket är en av anledningarna till att vi är så säkra. I stort sett har ni åter agerat väl, med tanke på de förseningar som har inträffat under de senaste åren, men kom ihåg att följden har blivit, att fler själar har fått en chans att stiga upp. Moder Jord har nått den punkt när hon inte längre kan hålla tillbaka förändringarna, och detta är ytterligare ett skäl till varför vi är så säkra på de kommande händelserna. De flesta av er känner till er sanna historia, och vet att både de Lemuriska och Atlantiska perioderna slutade i katastrof. Vara säkra på att ni har lämnat detta bakom er, och att ni nu ska få uppleva en underbar framgång.

När Jordens fiender stoppas kommer det att ge mänskligheten tid att fundera över faktumet att ni Alla är En. En Mänsklig Ras som delats upp i fragment, eftersom ni glömt att ni är er Nästas Vårdare, och det ni gör för en, gör ni för alla. Ge er tid att utveckla tillit till varandra, så kommer ni snart att glömma er historia med slitningar och börja förstå tillståndet av villkorslös kärlek. Det finns i varje själ en grundläggande önskan att vara ett med allt som är, och efter att ha frigjorts från de lägre vibrationerna, kommer ni återigen att finna vägen till Kärlek och Ljus. Händelserna från de mörka tiderna kommer snart att läggas åt sidan, och tillåtas att försvinna till historien. Framtiden är Gyllene och ni kommer inte att behöva vänta länge innan det blir verklighet. Det är ert sanna tillstånd av att vara och er tid utanför den, har varit en monumental erfarenhet som har gjort det möjligt för er att kunna utvecklas så mycket snabbare.

Så det finns fortfarande arbete att utföra innan ni verkligen kan gå vidare, så håll fast vid er framtidsvision, vilken bidrar till att upprätthålla de högre vibrationerna. I dessa oroliga tider då de mörka Tjänarna desperat försöker kontrollera utfallet, kommer det att ta en viss tid innan de inser hur meningslösa deras ansträngningar är. Vissa kan kapitulera, medan andra ser en ära i att dö för sin sak. För dessa själar visas sanningen om sina handlingar och de kommer att lära sig av dem. Ingen själ är bortom hjälp och det finns många stora själar av Ljus som står bredvid dem. Även på er nivå är era framsteg tätt följda och all hjälp ges för att säkerställa er framgång. Vissa kan ifrågasätta ett sådant uttalande, men tänk på att era Guider inte stör ert karmiska ansvar, men kommer att hjälpa er att utföra det. Karma kan vara både bra och dålig, men allt är en del av era nödvändiga evolutionära lärdomar.

Livet är inte en serie meningslösa erfarenheter, och var och en av dem är en del av de lärdomar som ni behöver för att utvecklas. Tänk på att innan ni inkarnerade på Jorden, diskuterade ni er livsplan och enades om de olika stegen i planen. Det är där era Guider verkligen kan spela sin roll eftersom det är viktigt att era karmiska utmaningar utförs på ett bra sätt. Ibland kan det vara mycket svårt för er, men oavsett hur ont det än gör, kommer ni att vara vinnare i det långa loppet. Karma är ett ganska svår uppdrag, eftersom det ofta är flera själar inblandade och var och en ska i sin tur lära sig något från det. Det är där era Guider hjälper till, eftersom en hel del av ansvaret ligger hos dem, för att säkerställa ett tillfredsställande avslut. Det bör dock noteras att i slutfasen har ni fortfarande friheten att göra egna val.

Livet verkar vara en uppsättning av slumpmässiga händelser, men i själva verket är allt minutiöst planerat. Klart är, att då många själar är inblandade, är det nödvändigt att alla får spela sin roll, eftersom alla deltagare ska dra nytta av erfarenheterna. Du kan naturligtvis ”upprepa” situationer som kanske inte har varit tillfredsställande, och behöver gås igenom igen. Men karma kan också, av olika skäl, överföras till efterföljande liv.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Website:Tree of the Golden Light

 

Du gillar kanske också...